Wuwejův zápisník

Nádraží ČD v Hradci Králové - chybí vám potravinové stánky?

05.01.2007 22:17, Wu | architektura | doprava | komentáře -

Znáte nádraží v Hradci Králové, nebo tam dokonce každodenně jezdíte? Určitě jste si zvykli kupovat pečivo v malém stánku u vedlejšího vchodu, nebo v trochu větším u vchodu hlavního. Vynikající výběr a neustálá fronta, zájem velký.

Od nového roku máte smůlu, všechny potravinové stánky zmizely. Na nádraží zbyla jen samoobsluha "Service PONT Center", která má samé výhody - menší nabídku, vyšší ceny a pomalejší obsluhu. Třeba sortiment pečiva je tragický, lze volit mezi bílými rohlíky nebo bílými houskami. Už jsem i zaslechl mezi lidmi podezření, že to snad s PONT centrem a jeho tržbami nějak souvisí.

Přirozeně jsem chtěl vědět, jak to je opravdu, a napsal otázku na kontaktní adresu Českých drah. Odpověď pana Malého, přednosty Správy budov (text mailu zveřejněn se souhlasem autora):

Budova královéhradeckého nádraží je zařazena na seznam památkově chráněných objektů a je bezesporu jednou z dominant města. Její celkový stav, zejména stav haly a dalších veřejně přístupných prostor, byl v minulosti mnohokrát kritizován. Nutno uznat, že oprávněně. Dlouhé období byla péče o budovu nedostatečná. Mimo jiné docházelo k necitlivé instalaci prodejních stánků, často bez řádného projednání s orgány památkové péče.
Před několika lety došlo naštěstí k zásadnímu přehodnocení vztahu k tomuto objektu. V souladu s požadavky pracovníků odboru kultury Magistrátu města HK a Ústavu památkové péče Pardubice byla zpracována koncepční studie, která respektuje původní stavební záměr architekta Reichla a současně vymezuje základní teze rozvoje stavby při zachování její historické hodnoty. Součástí navrženého řešení je i vymístění stánků z plochy odbavovací haly a poskytování služeb cestující veřejnosti řešit jiným způsobem. Odstranění stánků je nutné vnímat v tomto širším kontextu. Jde pouze o dalším krok v systematické snaze uvést celý objekt do stavu, který by odpovídal jeho významu.

Něco na tom bude - budova je vzdušnější, architektonicky čistější, prostor se rozprostřel.

Akorát svačina, ta se zkomplikovala. Pokud je tu někdo koho se to týká - jak to vidíte?

12345
1168031820000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online