Wuwejův zápisník

Antoine de Saint-Exupéry: Kurýr na jih

25.05.2022 22:37, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Kurýr na jihPrvní autorův román od první stránky ukazuje jeho výjimečný styl, propojení úvah s příběhem, lásku k lidem i ke světu.

Nebe čisté jako voda omývalo hvězdy a odhalovalo je. Pak přišla noc. Sahara se rozprostírala duna po duně v měsíčním světle. Na našich čelech světlo lampy, které předměty neodhaluje, ale vytváří je, a každou věc naplňuje křehkým obsahem. Pod našimi tlumenými kroky přepych jemného písku. A my kráčeli prostovlasí, zbavení tíhy slunce. Noc: tento příbytek… (Str. 9)

Vypráví příběh jednoho letu s poštou na lince Toulouse-Casablanca-Dakar, zároveň se ale dozvídáme hodně o životě pilota Jacquese Bernise – od jeho dětství, přes vykořeněnost pilota až po milostný příběh jednoho neúspěšného útěku.

Miláčku Genevièvo, nemyslete na tuhle noc… Myslete na Španělsko. Bude se vám líbit Španělsko?” odpověděl mu vzdálený hlásek: „Ano, Jacqu, já jsem šťastná, ale… trochu mám děsy.“ Uviděl její něžný úsměv. Ta věta Bernise zabolela, věta, která nic neznamenala, leda: ta cesta do Španělska, ta pohádka… Bez víry. Armáda bez víry. Armáda bez víry nemůže zvítězit. „Genevièvo, to je touhle nocí, tím deštěm, co nás obírá o důvěru… “ Náhle poznal, že ta noc se podobá vleklé nemoci. Tu chuť nemoci cítil v ústech. Byla to jedna z těch nocí bez naděje na úsvit. Bojoval s tím, přeříkával si v sobě: „Úsvit bude uzdravení, jenom kdyby nepršelo… Jenom kdyby… “ Něco v nich bylo nemocné, ale on to nevěděl. Myslel, že to ta promočená zem, to ta noc je nemocná. Přál si svítání, tak jako odsouzenci, kteří říkají: „Až bude světlo, tak si vydechnu,“ nebo „Až přijde jaro, budu mladý.“ (Str. 53)

Zároveň jsem ale měl dojem roztříštěnosti; proplouvání pocitů a myšlenek bylo obtížné sledovat. Možná je to záměr – text je stejně neuspořádaný jako život pilota, který je pořád na cestě a bez domova, a i pokus domov vytvořit se ukáže být jen pouhý marný sen.

Román je založen na osobní zkušenosti – autor byl pilot, na zmíněné lince létal, později sloužil jako velitel letiště v Cabo Juby, kde knihu sepsal (ze svého pohledu – na Bernise se obrací, muví o okolní poušti, čeká na rádiové hlášení).

Odkazy:

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Kurýr na jih. Noční let. Praha: KMa, 2004. ISBN 80-7309-184-4.

12345
1653511020000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online