Wuwejův zápisník

William B. Irvine: Jak žít dobrý život

10.10.2021 11:16, Wu | knihy | filozofie | výběr z knih | komentáře -

obálka Jak žít dobrý životPřed pár lety, nadšený že konečně někdo stoicismus aktualizoval, pořídil jsem si knihu v originále. Když ale teď vyšla v překladu, nemohl jsem odolat a přečetl si ji znovu, je to přece jen pohodlnější.

Zhodnocení knihy je ovšem stále platné, proto si jej přečtěte v původním článku A Guide to the Good Life. A sem přidám ještě pár vybraných citací:

Cíl knihy:

Tuto knihu jsem napsal s následující myšlenkou: Pokud by si starověcí stoikové zadali úkol napsat průvodce stoicismem pro čtenáře z jednadvacátého století, jak by ten průvodce vypadal? Následující stránky jsou odpovědí na mou otázku. (Str. 21)

Metoda pro vytvoření:

Dnešní zájemci o stoicismus by případně mohli pročíst práce starověkých stoiků, pokud by se však o to někdo pokusil, jak se ukázalo, mnoho z těchto prací a knih — především těch od řeckých stoiků — se ztratilo. Navíc, kdyby dotyčný četl práce, které staletí přežily, objevil by, že i přes zdlouhavé diskuze o stoicismu knihy nenabízejí žádný kurz nebo plán pro začátečníky. To je výzva, jíž jsem se postavil při psaní této knihy: vykonstruovat plán za pomoci vodítek rozházených v různých textech o stoicismu. (Str. 19)

Univerzální příčina potíží a zároveň klíč k jejich snášení – totiž náš postoj k nim:

JINOU DŮLEŽITOU strategií, která eliminuje bolest, je podle stoiků uvědomění, že když jsme terčem urážky, jsme také zdrojem jakékoli bolesti, jež ji doprovází.

„Měj na paměti,” říká Epiktétos, „že tě uráží nikoliv ten, kdo ti spílá nebo tě bije, nýbrž jen tvé mínění, že tě tito lidé urážejí.” V důsledku toho tvrdí: „(… ) neboť tobě nemůže uškodit někdo jiný, ačkoli ty sám nechceš, ale škodu utrpíš tehdy, až se budeš domnívat, že trpíš škodu”. Z čehož vyplývá, že pokud sami sebe přesvědčíme o tom, že nám někdo tím, že nás urazil, neublížil, jeho urážka nepřinese žádnou bolest.

Tato poslední rada je ve skutečnosti jen užitím obecně stoického názoru, že „lidé nejsou zneklidňováni věcmi, nýbrž svými vlastními názory o věcech”, jak říká Epiktétos. (Str. 121)

Nejúčinnější technika vůbec (doporučuji, používám docela často):

Po celém světě a celá staletí lidé, již skutečně přemýšleli nad principy touhy, toto rozeznávali — že nejsnazší cestou ke štěstí je naučit se chtít věci, které už máme. Tato rada zní jednoduše a je nepochybné pravdivá; ale trik je v tom převést ji do praxe. Jak vlastně máme přesvédčit sebe sama, že chceme věci, které už máme?

STOIKOVÉ SI MYSLELI, že na tuto otázku znají odpověď. Radili, abychom trávili čas představami, že jsme přišli o to, čeho si ceníme – že nás opustila žena, že nám ukradli auto, že jsme přišli o práci. Stoikové se domnívali, že díky tomuto postupu si budeme cenit své ženy, svého auta a práce mnohem víc, než bychom si jich cenili jinak. Tato technika – budu ji nazývat negativní vizualizace — byla stoiky prováděna nejspíše už za života Chrýsippa. Myslím si, že toto je v psychologické příručce stoiků ta nejcennější technika vůbec. (Str. 63)

Jak si stanovovat cíle s ohledem na míru kontroly, kterou nad situací (ne)máme:

NEZAPOMÍNEJME, ŽE MEZI věcmi, nad nimiž máme naprostou kontrolu, jsou cíle, jež si pro sebe vytyčíme. Myslím, že když se stoik zabývá věcmi, nad nimiž má jistou, ale ne plnou kontrolu, jako výhru v tenise, bude velmi opatrný v tom, jaké cíle si pro sebe stanoví. Obzvlášť bude obezřetný v nastavení spíše vnitřních, a ne vnějších cílů. Z toho důvodu jeho cílem při hře tenisu nebude vyhrát turnaj (což je něco vnějšího, nad čímž má pouze částečnou kontrolu), nýbrž hrát, jak nejlépe dovede (což je něco vnitřního, nad čímž má plnou kontrolu). Vybráním tohoto cíle se ušetří rozhořčení nebo zklamání, pokud prohraje — jelikož jeho cílem nebylo vyhrát turnaj, nemůže tak nedosáhnout svého cíle, bude-li hrát, jak nejlépe dovede. Jeho klid nebude narušen. (Str. 82)

A něco velmi aktuálního k rozčilování se nad neomaleností:

Takže dává smysl, že lidé, kteří nás otravují, si v tom prostě nemohou pomoct. Je to tedy nevyhnutelné: někteří lidé prostě budou otravní; očekávat něco jiného by bylo podle Marcuse jako očekávat, že nám fíkový strom neodevzdá svoji úrodu. Takže jestliže nás šokuje nebo překvapí, že se neomalenec chová neomaleně, můžeme vinit jen sami sebe: měli jsme to vědět. (Str. 114)

Odkazy:

IRVINE, William B. Praha: Blue Vision, 2020. ISBN 978-80-87672-78-5

12345
1633857360000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online