Wuwejův zápisník

Richard Osborne, Dan Sturgis, Natalie Turner: Teorie umění

03.09.2016 08:02, Wu | knihy | kultura | komentáře -

obálka Teorie uměníBohatě, až komiksově ilustrovaná kniha mapuje teorie o původu (a smyslu) umění od pravěku až po současnost. Název je tedy poněkud zavádějící, protože nevystihuje chronologický pohled – měla se jmenovat třeba Historie teorií umění. Já bych si pak její pořízení lépe rozmyslel… Tím nechci říct, že je špatná, naopak, jenže mě více než celá historie a vysvětlení okolností vzniku zajímá výsledek, současná uznávaná teorie (nebo všechny, pokud je jich více). A pokud by to bez historie nešlo, pak bych ocenil formu, kdy nadpisem by byla zjednodušená teorie a uvnitř její výklad, historie, kontext vzniku, protagonisté. Plus na závěr ještě kapitola, která by řekla, které teorie se uznávají dnes, nebo syntéza kterých se považuje za komplexní a pokrývající současné umění.

Když ale odhlédnu od svých mentálních potíží, je kniha výborná. Hned od začátku, kdy nás postupně vpraví do potíží s definicí umění a potřebě oné teorie umění, „která vysvětluje, jak umění poznáme, čím se liší od jiných věcí a k čemu je.“ (Str. 3)

‚O umění toho možná moc nevím, ale vím, co se mi líbí.‘
S touhle teorií to daleko nedotáhnete, protože v umění může jít o to, abyste se zamýšleli nad věcmi, které nevíte, nebo jimž nerozumíte.

‚Tak tohle nemůže být umění, protože to není vůbec krásné.‘
Představu o tom, co způsobuje, že jsou některá věc nebo zážitek atraktivní nebo krásné, známe jako teorii estetiky. Umělecký předmět byl ceněn jako takový, nikoli pro svůj účel nebo funkci. Dnes však umění velmi často není atraktivní ani krásné a ani takové být nemá – klidně může být ošklivé a trochu vulgární.
“(Str. 4)

A pak už to jde postupně – Řekové, umění a náboženství, renesance, vynález umění, průmyslový věk, moderna, umění pozdního modernismu, postmodernismus...

Publikum podle Halla aktivně interpretuje všechny texty (televizní programy, knihy nebo obrazy). Aktivně dekóduje význam, který byl do textu zakódován. Každý člověk v publiku dekóduje text trochu jinak a může jej přijmout nebo odmítnout, a tato interpretace je zčásti založena na jeho přístupu k mocenskému rámci a vědění. Recepční teorie, která ukazuje, že se význam nachází ‚někde mezi čtenářem a textem‘, je velmi vlivná při vytváření teorií umění, neboť zdůrazňuje roli a ustrojení publika.“ (Str. 157)

A mnoho mnoho dílčích myšlenek, citací a podařených ilustrací.

Teorie uměni, str. 86-87

Své námitky jsem popsal hned v úvodu, takže už je opakovat nebudu. Kniha je rozhodně vhodná pro zájemce o umění a historii jeho chápání. Přehled teorií, které se považují za pravdivé dnes, si ovšem budete muset abstrahovat sami (nebo najít jinde).

nakladatelství Portál, Praha 2008, ISBN 978-80-7367-370-3, cena 249 Kč

12345
1472882520000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online