Wuwejův zápisník

Marie Hrušková: Kult stromů v zemích Koruny české

24.10.2006 19:40, Wu | knihy | komentáře -

Marie Hrušková: Kult stromů v zemích Koruny českéUvědomujeme si vůbec, jaká zázračná a jak užitečná bytost takový strom je? Odpradávna sloužil člověku snad v každý okamžik jeho života. „Stavby byly většinou celodřevěné až na došky na střeše, pokud ji neudělali z šindelů. Povozy byly ze dřeva, dřevěné byly džbery, misky, lžíce i naběračky, nástroje v kuchyni i v hospodářství, ze dřeva byly jednoduché stroje - a také zbraně. Na zahradách oplocených dřevěnými plaňkami stávaly klátové úly. Oltáře v kostelech byly vyřezané ze dřeva, stejně i sochy svatých. Na poslední cestě byli mrtví ukládáni do rakví vydlabaných z kmenů stromů... Od kolébky po rakev strom lidi provázel, provází a slouží.“ (str. 16)

Nejde ovšem jen o přímé použití, strom produkuje kyslík, odparem vody pomáhá ochlazovat, kořeny zpevňují místa kde rostou, listy poskytují stín a úkryt, zkrátka i dnes lze v úžasu a úctě stanout pod věkovitým stromem a nechat se vtáhnout do jeho majestátního klidu.

Kniha si vzala za úkol zmapovat vývoj vztahu ke stromům na našem území od pravěku po současnost. Naznačuje, kudy mohla vést cesta k uctívání posvátných stromů, sleduje úctu Keltů, posvátné háje Slovanů, světovou mytologii. Jak se blíží k současnosti, zmiňuje stromy památné, osazené na památku význačných událostí, stromy jako symboly, nemůže chybět třeba vánoční stromeček. Na konci se trochu nelogicky objevuje kapitola "Přírodní náboženství a stromy", kde se mluví jen o Indii (je snad hinduismus nebo buddhismus přírodní náboženství?), Číně a Japonsku. Co ty ostatní? A proč se v Japonsku nezmínily bonsaje?

Kniha je plná citací z nejrůznějších románů, povídek nebo básní, které se stromů týkají, to je opravdu zajímavé. Na straně 107 se autorka povzdechla: „škoda, že je nad možnosti této knížky ukázat vývoj výtvarného zobrazení stromů. Jde o velmi podstatnou součást kultu stromů.“ Musím si povzdechnout s ní, je škoda, že to nezkusila. Rád bych si takové dílo koupil, i kdyby bylo dvakrát silnější a dvakrát dražší.

Ještě jedna věc mi vadí, ač Marie Hrušková evidentně sestudovala velké množství pramenů, je kniha napsaná jako vyprávění, není to studie. Fakta jsou ukrytá a to je škoda.

12345
1161711600000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online