Wuwejův zápisník

Steve Jones, Borin van Loon: Genetika

21.07.2020 23:53, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka GenetikaStejně jako ostatní ze série komiksových úvodů, i tento je zábavný a názorný. Pochopitelně téma je obtížné a tak i kniha je trochu náročnější – obsahuje dlouhé textové pasáže a také je třeba se dobře soustředit. Přehled o historii zkoumání dědičnosti za to ovšem stojí.

Říkám záměrně „historii“, protože kniha vyšla v roce 2003 a skoro dvacet let – to je v genetice celá věčnost. Proto se musí její nejnovější údaje a úvahy o budoucnosti brát s rezervou. Nic to ale nemění na celkové užitečnosti. Začíná se hledáním podstaty opakování dědičných znaků, nemůže chybět Mendel (ale také Darwinův bratranec Francis Galton), Garrodův výzkum alkaptonurie, Morganova sázka na octomilky, objev vazby genu na chromozom, a první podivnosti. Dědění versus proměnlivost, například. Následovalo hledání chemické podstaty, spousta průkopníků, pak Watson a Crick…

A ještě větší podivnosti; že DNA obsahuje nevyužité kusy, které se zahazují, to už jste možná slyšeli:

Nedosti na tom, že lidské geny byly prostoupeny částmi, které neměly žádný smysl, třebaže byly v první fázi realizace genetické informace přečteny. Navíc byly zjištěny rozsáhlé oblasti – dlouhé miliony DNA bází – mezi geny, které nekódovaly vůbec nic. Nebyly ani přepisovány do mediátorové RNA. U zvířat a rostlin, na rozdíl od bakterií, většina DNA představovala pouze několik oáz smysluplnosti v poušti nesmyslu. Obzvláště genetická zpráva ropuch a mloků je blábolivá; ale vypadá to, že dokonce i lidský genom obsahuje spoustu DNA, která nemá žádný smysl. (Str. 93)

Ale co překryvy genů?

V devadesátých letech 20. století se začaly vynořovat nové hrůzy.

Přinejmenším ve virech se geny mohou překrývat: konec jednoho genu je použit jako začátek genu dalšího. A co víc, některé geny kódují určitou bílkovinu, jsou-li čteny zleva doprava, a jinou, když jsou čteny v opačném směru.

Dokonce jsou geny v genech, a to i u lidí; malý gen může být ukryt uvnitř vnějšího. (Str. 108)

Protože je to úvod komiksový, je samozřejmá spousta ilustrací – ty jsou jak karikaturní, tak názorné:

Genetika, str. 64-65

Na úvod je kniha zkrátka ideální. Škoda že se prakticky nedá koupit (já ji mám z nějakého pradávného výprodeje).

Odkazy:

nakladatelství Portál, Praha 2003, ISBN 80-7178-708-6, cena 225 Kč

12345
1595368380000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online