Wuwejův zápisník

Jakub Češka: Bohumil Hrabal - autor v množném čísle

30.10.2018 22:51, Wu | knihy | komentáře -

obálka Bohumil Hrabal – autor v množném čísleBohumil Hrabal je často považován za zapisovatele životů a hospodského vypravěče. Jenže to není pravda! Jakub Češka ve své analýze přesvědčivě ukazuje, že jeho knihy jsou promyšlené a komplexní, že je opakovaně přepracovával, aby dosáhl lepšího výsledku – ať už sám, nebo pod vedením redaktorů.

Kniha je složená z pěti studií, z nichž každá se věnuje jinému aspektu tvorby. Žánrové hry osudu – Obsluhoval jsem anglického krále velmi pečlivě upozorňuje na zachycené aspekty, stavbu díla, vypravěčské postupy:

Novela Obsluhoval jsem anglického krále obsahuje tudíž dva vypravěčské způsoby, které se vzájemně vylučují (nemohou probíhat současně). Zatímco první představuje pikareskní způsob vyprávění (pohled je upřen na druhé, na svět, na přirozenost historie), druhý představuje introspektivní vyprávění, sebeobvinění, které vyvěrá z toho, že se sám vypravěč stává předmětem svého vyprávění.“ (Str. 57)

Na řez historickými událostmi a vypravěčovu (ne) angažovanost:

Mohli bychom tudíž říci, že si Dítě neuvědomuje, co se kolem něj děje, že se chová pouze instinktivně (intuitivně), dělá vše pro to, aby překonal posměch ostatních.“ (str. 36)

Ale i na děj a jeho obraty; připomíná pohrdání, kterému Dítě čelil, mnohokrát a opakovaně, nepropustnost společenské hierarchie:

Dítě líčí jednotlivé případy velmi podrobně, včetně konkrétních detailů. Proto tyto odlišné – sémanticky ovšem obdobné – sekvence můžeme číst jako příběhy násobného ponižování. Tato iluzivnost je spjata jednak s tím, že se Dítě domnívá, že etnické a společenské bariéry lze překračovat (tedy že se může stát Němcem, hoteliérem nebo milionářem), jednak s tím, že Dítě směřuje k pozitivní náplni svého cíle.“ (Str. 81)

Tohle vše jako důkaz, že se ani zdaleka nejedná o obyčejné vyprávění. Že vše tam má svůj smysl a roli, že vypravěč pracuje s dynamikou vyprávění, že používá zvraty, kterými čtenáře vyvádí z nastavených očekávání atd.

Válka na periferii Hrabalovy literatury si všímá toho, že ačkoliv je válka velmi přítomná a ovlivňuje životy hrdinů, oni ji reflektují jen málo, nebo ji snad reflektovat odmítají (rozhodně to dělá spisovatel, odmítá sloužit válce, mobilizovat, jeho těžištěm je literatura).

K variantnosti Hlučné samoty přináší spoustu informací o třech existujících verzích knihy, o jejich odlišnostech, jazykových prostředcích – a z toho plynoucích jiných vyznění. Jsou to tři svébytná literární díla, nikoliv stylistická cvičení.

Nejenže se od sebe liší užité vypravěčské postupy, jazyk, metafory a v jisté míře také evokované události, zejména se však jednotlivé varianty odlišují určitou perspektivou smyslu, která je budována zmíněnými narativními prostředky. Subtilní hra, kterou autor se svým čtenářem hraje, není jednoduchá a není ani obtížné se v ní ztratit: pro dílčí afinitu příběhů můžeme přehlédnout odlišnosti, které jsou navzdory své nepatrnosti zásadní.“ (Str. 168)

Literárně inscenované svědectví: k emancipačním strategiím v Hrabalově novele „Jarmilka“ rozebírá „emancipační rys vyprávění, který umožňuje bytosti, která je soustavně umlčovaná dějinami, znovu nabýt uzurpovaná práva.“ (str. 171)

A konečně Evangelium za časů normalizace: „nový“ Hrabal překonává „starého“ Hrabala. Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v druhé polovině sedmdesátých let v nakladatelství Československý spisovatel dokazuje, že ačkoliv jsou tato díla a jejich úpravy kritizované a nízko hodnocené, je to omyl – Hrabalovy zásahy jsou literárně nepodstatné a místy vedoucí k doladění textů. Problém je spíše v kontextu a lektorských diskuzích.

Abych lépe rozuměl popisovaným analýzám, přečetl jsem si znovu Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučnou samotu. Rozhodně se to vyplatilo, takže pokud nejste vysloveně znalci a v Hrabalovi neležíte denně, doporučuji udělat to také. Potom budete z příslušných analýz nadšení. Ty následující už mě – pochopitelně – trochu míjely.

Odkazy:

nakladatelství Host, Brno 2018, ISBN 978-80-7577-437-8, cena 299 Kč

12345
1540936260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online