Wuwejův zápisník

Irena Pilařová: Leadership a management development

25.03.2018 19:48, Wu | knihy | produktivita | výběr z knih | komentáře -

obálka Leadership a management developmentMimořádně kvalitní kniha, koncentrát informací pro všechny vedoucí pozice (a nejen pro ně). Obsahuje snad všechno, s čím jsem se při práci ve velké firmě setkal, a ještě spoustu věcí navíc:

Vytváření strategie a její více či méně úspěšný „prodej“ směrem dolů.
Nábor nových zaměstnanců, jejich motivace.

Kromě vnitřních pohnutek (motivů) mohou naše jednání ovlivňovat vnější pohnutky (stimuly). Motivací zaměstnanců pak rozumíme vytváření souvislostí mezi činnostmi, které po zaměstnancích chceme, a jejich vnitřními pohnutkami (potřebami, zájmy).
Abychom tak mohli konat, je zapotřebí znát tyto individuální vnitřní pohnutky zaměstnanců. Chybou manažerů je, že místo, aby se svého podřízeného na jeho pohnutky přímo zeptali (jaký úkol tě bavil nejvíce, co konkrétně tě na něm bavilo atd.), snaží se tyto pohnutky odhadnout nebo ho motivují tak, jak by si přáli být sami motivováni.
“ (Str. 73)

Typologie podle motivačního založení a vhodné přístupy (podmaňovatel, objevovatel, slaďovatel, zpřesňovatel), další typologie (MBTI).

Zadávání úkolů.

Jakých chyb se vyvarovat ve fázi ověřování porozumění?
- Shrnutí sděleného nikdy neprovádí manažer, ale požádá o shrnutí podřízeného. Jen tak se můžete dozvědět, zda podřízenému neuniklo něco klíčového a zda zadání chápe tak, jak si představujete.
- Nikdy se neptáme slovy ‚rozumíš tomu‘, neboť odpoví-li podřízený, že ano, nevíme nic o tom, jak to ve skutečnosti chápe, ani zda to opravdu chápe.
“ (Str. 124)

Sestavování týmů a fáze jejich usazování (starting, forming, storming, norming, performing, closing).

Organizační struktura a reorganizace. Maticové řízení znáte?

Výhodou této organizační struktury je spolupráce napříč celou firmou, nevýhodou boj o sdílené lidské zdroje. Nejsou-li jasně vymezeny pravomoci a zodpovědnosti mezi odbornými vedoucími a vedoucími projektových týmů, dochází ve firmách k problémům se zajišťováním lidských zdrojů pro plnění úkolů.“ (Str. 61)

Různé druhy porad a metody, které jsou na nich použitelné. Brainstorming, infobanka, Delfská metoda nebo třeba kolující papír, ten zní moc pěkně; ideální pro lidi, kteří se neradi prosazují v diskuzi.:

Každý účastník dostane papír a na něj napíše svůj návrh. Poté každý svůj nápad předá svému vedle sedícímu kolegovi (posun papíru se provádí jedním směrem). Ten má za úkol zapsaný papír prostudovat, napsat k němu poznámky, připomínky, nové návrhy. Posun papíru se opakuje do té doby, než se dostane zpět k původnímu majiteli.“ (Str. 153)

Styly řízení, metody pro výběr řešení, a tak dále a tak dále, co kapitola, to spousta informací a reálných příkladů. Tady text na přebalu opravdu nelhal, „publikace je doslova nabitá“ - a mé zkušenosti potvrzují prakticky každou stránku.

Motivovaní zaměstnanci s potřebnými dovednostmi (znalostmi, schopnostmi, zkušenostmi) jsou pro každého manažera pilířem týmu. Je na ně spolehnutí, vykonávají svou práci dle manažerova očekávání a jsou ochotní udělat něco navíc. Takové zaměstnance si musí manažer ‚opečovávat‘. Obvykle však v praxi dochází k opačné situaci. Manažer se spoléhá na to, že tito zaměstnanci fungují sami, nic nepotřebují, jsou motivovaní, dělají ochotně a bez řečí práci navíc, jsou schopni řešit složité problémy, a tak jim nakládá další a další úkoly. Tyto ‚pilíře‘ neříkají ‚ne‘, a tak se dostávají do časového presu, nezvládají svou práci (neplní termíny, pod vlivem stresu dělají chyby) a postupem času se z nich stávají demotivované ‚rozbušky‘. Rozbušky jsou pro manažera nebezpečné. Jsou schopné a svými kolegy jsou vnímány jako autority.“ (Str. 82)

Doporučuji neváhat, poměr cena/výkon je bezkonkurenční.

Odkazy:

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5721-6, cena 99 Kč (u Grady)

12345
1522000080000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online