Wuwejův zápisník

Bohuslav Reynek: Básnické spisy

16.11.2014 00:35, Wu | knihy | komentáře -
obálka knihy Bohuslav Reynek: Básnické spisyPo trýznivě úžasném Odletu vlaštovek a vynikajícím výboru Svěcení jsem neváhal a pořídil si souborné vydání Reynkových sbírek. Při chronologickém čtení je dobře vidět básnický i mystický vývoj autora.

Počáteční básně jsou poněkud nemotorné, rýmy málo vzletné a víra je v nich až dogmatická, do monolitu tesaná.

Bože, dlouho již tě moje duše hledá,
a jest cesta stále táž, tak šeda

slunce na obzoru mdlé, jak v přehršli
by tvojí mládě ukryté, jež potloukli

a jehož teplá krev ti z prstů kane...
- Neptám se tě, dojdu-li, můj Pane,

vím, že dojdu, ale kdy a kam?
Všemu svěřuji se: světlu, tmám,

ale cesta moje šeda v noci, ve dne,
na obzoru nic, neb ono slunko bědné,

mládě ztracené, jež, skleslý, nevím již,
zda, Bože, dechem zahříváš, neb zabíjíš...

(Únava, str. 143)

S postupujícím časem je ale vidět velký posun, básně jsou citovější a mystičtější, některé až extatické.

Dni všední, kříže, pátky,
a kde jsou neděle?
Únava, tíseň, zmatky,
kdekterý krok je vratký,
kam prchli andělé?

Měl Kain už v lůně matky
znamení na čele
a osten Abelova vraha?

Zda Kainům nikdo nepomáhá?

(Povzdech, str. 467)

Přichází vyrovnání se, smíření a odevzdání boží milosti.

(...)
O šedé sním si tu hlavě,
o stáří milém, tvář v trávě.

Ořechy, hrozny: troud.
S rybami nelze plout.

Kristovy slzy. Tma. Soud.

( Hřbitov, str. 506)

Při čtení je třeba brát v úvahu Reynkův život, jeho básnické, grafické i překladatelské dílo, život na statku, zestátnění majetku, zákaz vystavovat své dílo. Život a tvorbu ve vnitřním exilu, útěchu ve víře...

Souborná díla mají výhodu i nevýhodu; výhodu v tom, že můžete najít neprávem opomíjené skvosty, nevýhodu, že procházíte i přes slabší básně a opakující se motivy. Někde to nevadí, v tomto případě ale byla celá kniha hodně náročná. Myslím, že dobře udělaný výbor, jako je již zmíněné Svěcení, by postačil.

nakladatelství Archa, Zlín 2009, ISBN 978-80-901926-5-2, cena 690 Kč

12345
1416094500000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online