Wuwejův zápisník

Cesta Zemí i po hvězdách

13.11.2014 00:07, Wu | duše | tvorba | komentáře -

cesta vesmíremViděl jsem vesmír, galaxie, shluky, mléčné dráhy, všechny barvy i odstíny. Byl jsem svědkem jeho existence, jeho existence po celou tu strašně dlouhou dobu, celé věky. Sledoval jsem jeho vývoj.

A buben hovořil, promlouval beze slov. Jeho zvuk rozechvíval vše, nás, svět, byl tepem všeho bytí a zároveň na něm bez účasti. Temně promlouval do duše, povídal o dálkách, protahoval mě vesmírem, všemi zákoutími. Viděl jsem vesmír kolem sebe jako nezměrné panorama. A ze všech planet, sluncí, shluků a galaxií proudilo cosi, spojovalo se v proudy, rozrůstalo se, bylo všude, vířilo. Proudy po obloze, nebeské proudy. Žijící proudy, vnímající. Hudba, hudba sfér.

Letěl jsem cestou, cestou lemovanou symboly. Cestou klikatou, vlnící se nahoru a dolů, ze světla do temna, ale temno nebylo zlé nebo špatné, jen to nebylo světlo. Cesta vedla vrchy a údolími, krajinami, po rozhraních světů, klikatila se stále dál, donekonečna.

Letěl jsem světem, mnoha světy, stovkami, tisíci, střídal jsem planety, obrazy plynule přecházely jeden v druhý. Viděl jsem neustálou souhru světla a stínu, jasu i útlumu. Pohyboval jsem se pod zemí, viděl zem a hlínu kolem sebe, jeskyně. Letěl jsem sklepeními, zašlými dávnými věky, obtočil se po točitých schodech, pokračoval dál. Letěl jsem podzemími, podzemními tunely. Letěl jsem zemí. Viděl jsem kořeny stromů, rozprostřené nade mnou a všude kolem mě. Letěl jsem vodou, temně modrozelenou s mlhavým nádechem, viděl do dáli, míhající se objekty, chvílemi jsem se pohyboval vzduchem, na světle, převážně však dole, v přítmí a temnotě. Tam, kde panoval klid a přesto bylo cítit tep země, světa, bytí.

Tibetská mísa mě pokaždé vytáhla úplně pryč, někam mezi hvězdy, vědomí se protáhlo a opustilo bubnující zbytek. A přesto ten buben vyprávěl o věcech, o věčném koloběhu, o životě, o bytí a nebytí.

Splynutí s vesmírem...

Deníkový záznam z jedné noci roku 1999; skupina lidí, buben, tibetská místa, dvě didžeridu a dary přírody.

12345
1415833620000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online