Wuwejův zápisník

Nicholas Harris, Peter Dennis: Vzrušující cesta časem - Město

07.01.2010 23:39, Wu | knihy | historie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Nicholas Harris, Peter Dennis: Vzrušující cesta časem - MěstoRecenzí dětských knih tu (zatím) mnoho nenajdete, protože píšu o knihách, které čtu teď. Ale téhle jsem neodolal, koupil a hned přečetl. Nebo spíš prohlédl. Odmalička mě totiž fascinovaly propracované obrázky, které se daly hodiny prohlížet a nacházet další a další detaily. Nejlepší bylo, když zobrazovaly průhledy do budov, do místností, které jsou normálně ukryté za zdí a fasádou.

V knize je zachyceno jedno místo na břehu řeky v průběhu času. Každá dvoustrana začíná krátkým textem, chrakterizujícím období a stav lidské civilizace, v sloupci na levém okraji přidává vybrané podrobnosti, v obdobném sloupci napravo ukazuje kreslenou časovou osu a naše umístění v ní, ale hlavní prostor zaujímá rozsáhlá kresba města s popisky jednotlivých míst a činností.

ukázka - pravěk

Začínáme před 3000 lety v sídle rolníků, o dva tisíce let později jsme svědky velkého pokroku Římanů, o dalších 500 let později jsou římské stavby v rozvalinách a na okraji města vzniká osada zemědělských kmenů. Za dalších 250 let území obsadili Vikingové, po 400 letech už je z vesnice středověké město s katedrálou a hradem. Další zastávka je v roce 1650, kdy jsme svědky města před obrovským požárem, během něj i po něm. Za 120 let je město opět postaveno, stává se centrem obchodu. V roce 1870 už začíná průmyslová revoluce, roku 1940 trpí bombardováním a poslední obrázek je současnost...

ukázka - pravěk - detail

Obdivuji, jak podařená publikace to je a jakou má didaktickou hodnotu. Přináší naprosto nenásilný a zajímavý průřez historií, zachycení vývoje daného místa. Učí chápat v souvislostech a přitom zábavně. Skutečná škola hrou.

Aktualizace 19. 11. 2022: Je to sice opravdu kniha pro děti a tudíž informačně lehká, prohlížení mě ale bavilo i napodruhé. Jednak jsem musel znovu ocenit, jak se na stejném místě a při stejném úhlu pohledu domy a ulice proměňují (ale rysy zůstávají stejné), jednak drobné autorské vtípky. Ať už neustále padající postavy (na každém obraze několik), nebo ptáci a jiní létavci, kteří mají pokaždé něco v zobáku.

Odkazy:

HARRIS, Nicholas, DENNIS, Peter. Vzrušující cesta časem - Město. Říčany: JUNIOR, 2006. ISBN 80-7267-279-7.

12345
1262903940000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online