Wuwejův zápisník

Jak vyčíslit eklektičnost duchovního směru

09.07.2009 10:33, Wu | duše | komentáře -

Pod článkem o antieklektikách, fiktivním léku proti nevhodnému eklekticismu, se sešlo několik unikátních (šílených) kombinací v duchovní literatuře a pomůckách. Při pohledu na ně jsem si uvědomil, jak těžké bude určit vítěze, a že bude potřeba nějak míru eklektičnosti objektivizovat.

Zkusím něco vymyslet a jako příklad vezmu svoji hříčku, kybercestu čili počítačový šamanismus.

1 - identifikace a lokalizace

Identifikovat použité fragmenty, pocházející z různých tradic, každý fragment lokalizovat v čase a prostoru.

Máme tu dva fragmenty, šamanismus a počítače. Šamanismus, nejbližší šamanskou tradici najdeme tuším ve Finsku (Saamové), v současnosti ještě přežívající. Počítače jsou všudypřítomné, tedy i ve Finsku, já ale mluvím o svém pojetí a tudíž o počítačích a internetu tady, v Čechách. A v současnosti.

2 - porovnání

Každý fragment s každým vyhodnotit, určit vzdálenosti ve třech rozměrech - prostoru, času a obsahu. Abychom mohli sčítat jablka, hrušky a brambory, musíme je převést na stejné jednotky. Těmi budou procenta. U vzdálenosti počet procent z nejdelší možné vzdálenosti na zemském povrchu, tj. 20 000 km, u času počet procent z nejzazší dokumentované historie (Sumerské tabulky jsou z doby zhruba 3000 let př. n. l., takže to bude počet procent z 5000). A obsahovou vzdálenost můžeme v procentech hodnotit rovnou.

Určit obsahovou vzdálenost - konzistenci, souvislost nebo nesouvislost - vyhodnocované dvojice fragmentů je opravdu těžké. Výsledek bude vždycky subjektivní, ale rámcově:

  • pokud druhá tradice obsahuje analogický jev, pak je kombinování špatně - rozdíl blízký 100 %
  • pokud něco v druhé tradici koliduje s přidaným jevem, pak je kombinování také špatně - rozdíl blízký 100%
  • pokud druhá tradice analogický jev neobsahuje vůbec, a jeho dodání naváže na existující věci, pak je kombinování přínosem - rozdíl blízký 0%
  • pokud v druhé tradici přidaný jev nekoliduje, ale ani neobohacuje, pak není moc důvod jej přidávat - rozdíl blízký 50%
  • míru znesvěcení té či oné tradice vyčíslovat nebudeme, budeme se tvářit, že jsme neutrální.

Do Finska to máme 1200 km, což je z 20 000 km 6%, časový rozdíl je 0% a rozdíl obsahový... analogie a rozdíly jsem zmiňoval článku: u vlastností adepta to byly tři shody a dva rozdíly, tj. 40% rozdíl, šamanská nemoc a závislost na počítačích byla podobná celkem dost, odhadem také 40%, vítězství i prohra se celkem podobají, pokaždé jde o změny osobnosti. Myslím, že obsahovu vzdálenost můžu nechat na 40%.

3 - vyčíslení

Máme tři čísla, která zprůměrujeme do hodnoty X. Pokud bylo fragmentů více než dva, máme více hodnot X - také je zprůměrujeme. A podle výsledku pak můžeme jednotlivé kombinace seřadit.

Tady vyšlo 15,33.

Svůj návrh tímto postupu předkládám ctěnému obecenstvu k připomínkování, samotné vyhodnocení jednotlivých nominací bude následovat.

12345
1247128380000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online