Wuwejův zápisník

Kybercesta Tam aneb Učení počítačového šamana

27.02.2009 22:22, Wu | duše | počítače | komentáře -

Tohle téma jsem nosil v hlavě dlouho. Roky. Pak jsem si načrtl osnovu a začal psát.
Jenže jak jsem ho tak nosil, stalo se, že jsem ho přenosil a přestal mu sám věřit (pokud jsem mu vůbec někdy věřil) - a to se pak těžko dopisuje. Jistě bych mohl pokračovat a dotáhnout analogie jako intelektuální cvičení, jenže by textu jednak chyběl závěr, jednak bych jej sám bral jako falešnou hru. Projekt je zkrátka zmražen natrvalo. Aby ale veškerá energie nepřišla vniveč, rozhodl jsem se dát rozepsaný fragment alespoň sem na blog. Třeba někoho zaujme nebo inspiruje. Psáno roku 2004:

Počítače a programování na jedné straně, a zájem o duchovní nauky a otázky, šamanismus nevyjímaje, na straně druhé. Tyto dvě zdánlivě neslučitelné oblasti zájmu mě dovedly až k zajímavému zjištění mnoha analogií a potažmo i k této „studii“. Hlavním cílem je zmapovat všechny analogie cesty šamana a cesty k zvládnutí počítačového světa, popsat je a vyvodit z nich pár rad pro úspěšnou cestu. Samozřejmě cestu počítačovou, na šamanskou nemám dostatečnou kvalifikaci. Rád bych také doplnil určité duchovní pozadí k virtuálnímu světu, které tam postrádám.

Šamanismus a dolní svět

Co je to šamanismus? Při slově šaman se nám vybaví podivně oblečená postava křepčícího starce, který zaříkává nemocného, kouřem vyhání zlé duchy a udržuje své soukmenovce v posvátném strachu. Je to ale jen velmi povrchní pohled, protože za vším tím vizuálním řáděním a rituály se skrývá něco víc. Vykuřování, modly a talismany slouží jen jako reprezentace jevů, vyskytující se v druhém světě, kdesi pod tím naším. Šaman do něj sestupuje ve stavu tranzu, často nějakou jeskyní, vykotlaným stromem nebo dírou do země. Dostává se stále dál, prudkým tunelem, až se nakonec objeví v onom dolním světě, který může být podobný, ale také radikálně jiný než ten náš. V dolním světě si získá pomocníka, své totemové zvíře a především zde může vykonávat činnosti, ovlivňující náš svět. Léčit, hýbat s realitou, nebo - v případě čarodějů - škodit ostatním. V dolním světě se totiž projevuje naše realita, její základ.

Nejschůdnější vysvětlení by asi bylo, že jde o vědomý ponor skrze vlastní podvědomí až do podvědomí kolektivního. Kolektivní podvědomí zde ale chápu jako skutečně společný a propojený nevědomý prostor, ne jako množství archetypů, které má každý stejné a tudíž vypadají sdíleně. Věci a jevy v tomto společném prostoru, archetypální obrazy, strachy, projekce nebo obrazy fyzických těl, to vše šaman vnímá jako skutečné postavy, stejně jako sebe sama. V projekci těla pak snadno rozpozná co není v pořádku a může zkusit problém odstranit, v našem světě pak fyzické tělo následuje změnu. Další projekce nejsou jen obrazy reálných bytostí, může to být archetyp nějakého zvířete, podobně jako Platónova idea, nebo vlastnosti - nenávisti, strachu apod. Samozřejmě mnozí z těchto „duchů“ nejsou zrovna přívětiví a šamanovi hrozí v dolním světě nemalé nebezpečí. Proto si získává svého ochránce, své totemové zvíře, proto se učí si tento dolní svět podmaňovat a ovládat.

A jak se obyčejný člověk stává šamanem? Jistě musí mít určité předpoklady a vlohy. Buď se neprojevují spontánně, ale zkušený šaman je u adepta rozpozná, nebo se již odmala projevuje dotyčná osoba nějakými zvláštnostmi. V každém případě ale pak prochází iniciací, procesem konverze na šamana. Odchází do divočiny bez pomůcek, postí se, vykonává cvičení a často za pomoci psychotropních látek získává zkušenosti s dolním světem. V tomto období se projevuje nezvykle, prodělává si „šamanskou nemoc“, velmi podobnou duševní chorobě. Pokud zvítězí, vrátí se s nově nabytými schopnostmi, proměněn, už nikdy nebude takovým, jakým byl. Pokud ale nezvítězí, pochutnají si na něm děsivé bytosti dolního světa a do našeho světa už neprocitne, zůstane pomatený. Už také nikdy nebude jako dřív, ale v poněkud jiném smyslu.

Kyberprostor

Autorem pojmu kyberprostor je W.Gibson, který jej poprvé použil v povídce Burning Chrome z roku 1982 (http://www.reflex.cz/toMAC/Clanek24863.htm). V mnohem známějším románu Neuromancer ho pak popisuje jako grafické zobrazení informací z databází všech počítačů na světě, proudy světel v neprostoru světa. Jinými slovy jde o trojrozměrný virtuální prostor, kde všechna data mají virtuální reprezentaci, podobu, a každý počítač je do ní začleněn. V tomto prostoru se lze za určitých podmínek (elektrody na hlavě, vstupní interface) pohybovat a také ho ovlivňovat. To je vděčným námětem celého žánru sci-fi, cyberpunku.

Nicméně kyberprostor v uvedené podobě je stále fikcí. Realitě současného Internetu odpovídá použití pojmu kyberprostor pro označení mezinárodní sitě počítačových komunikačních systémů, souhrnu všech propojených částí. A právě takto budu chápat kybersvět, o kterém hovořím.

Jak vypadá a co přináší člověku? Potvrzuje se, že chápat počítačové prostředí jako svět, kybersvět, je opodstatněné. Člověk si zde vytváří jednu nebo více identit, pod kterými vystupuje. Zveřejní svou poštovní adresu, na které přijímá poštu, vytvoří si svůj „dům“, svoji domácí stránku, na niž si může pozvat návštěvu. Vyhledává informace z jakéhokoliv oboru, včetně těch nejaktuálnějších. Chce-li komunikovat s ostatími, navštíví jednu z libovolných statisíců místností pro chat nebo používá osobní komunikátor typu icq, kde vidí seznam „svých“ lidí, svůj kontaktlist. Vidí kdo je v tutéž chvíli přítomen v kybersvětě, kdo je online. Zkrátka, připojení se pomocí dobře vybaveného počítače k Internetu lze považovat za vstup do kybersvěta.

Adeptem kybersvěta budu v následujícím textu rozumět osobu, která se natolik ponořila do virtuálního počítačového prostoru, že dosáhla určité úrovně jeho ovládnutí. Stala se jakýmsi „guru“ - kyberguru.

Analogie a rozdíly

Možná se ptáte jak šamanismus souvisí s kyberprostorem, tedy počítačovou sítí, Internetem a komunikací? Zpočátku se zdá, že opravdu nepatrně, ale postupně naznačím poměrně dost analogií, i několik rozdílů, které staví kyberprostor trochu jinam. Jeden je zásadní, a tím je vlastní podstata - šamanův dolní svět je vytvořen podvědomím a je takříkajíc přírodní, zatímco kyberprostor je vytvořen člověkem, je umělý.

V této části procházím podobnosti a rozdíly stavů adeptů obou cest.

Cesta

Adept šamanismu má určité předpoklady pro budoucí poslání, mohou jimi být:

 • sugestibilita - pomáhá budoucímu šamanovi ke snazšímu dosažení tranzu a tím i dolního světa, k schopnosti svět kdykoliv navštívit a zase se z něj vrátit.
 • silná vůle - mnohé aktivity šamana vyžadující sebezapření nejsou jednoduché, dosažení očekávaného výsledku si vyžádá intenzivní soustředění a to bez silné vůle nejde.
 • víra - skutečnosti a jevy, se kterými se šaman setkává jsou natolik odlišné od běžné reality, že jim zpočátku musí věřit a musí také věřit tomu, co se dozvěděl od svého učitele o ovládnutí těchto jevů.
 • odvaha a duševní odolnost - odvaha probádávat dolní svět a dát se do konfliktu s jeho bytostmi je nezbytná součást přežití a duševní odolnost pomáhá vyrovnávat se s neuvěřitelnými jevy a bytostmi.
 • otevřenost a nepředpojatost - i tyto dvě vlastnosti napomáhají vyrovnání se s dolním světem, neboť rigidní a uzavřená mysl má tendenci nové, současnému obrazu neodpovídající, jevy popírat, případně při kontaktu s nimi sama kolabovat.

Stejně tak můžeme zkusit popsat předpoklady adepta kybercesty:

 • Jedním je určitá minimální inteligence a paměť - principy počítačů, sítí, služeb internetu, software atd. je nutné chápat, rozumět jim, což bez inteligence jde jen těžko (lze si sice představit intuitivní chápání kyberprostoru, ale je to zatím spíše fikce, budu se jí zabývat v jedné za závěrečných kapitol). Stejně tak i dobrá paměť napomáhá efektivní existenci v počítačovém světě.
 • silná vůle - dosáhnout plného zvládnutí nějaké oblasti práce s počítačem vyžaduje mnoho vytrvalosti při studiu a vytrvat umožní právě silná vůle.
 • odvaha a duševní odolnost - odvaha pouštět se do neznáma, nebát se počítače, programů, je alespoň zpočátku, než člověk získá základní znalosti, nezbytnou podmínkou dosažení pokroku. A duševní odolnost? Každý kdo nějakou dobu pracuje s počítači ví, že mohou být občas VELMI tvrdohlavé a zvládnout je, ovládnout a zvítězit nad nimi je duševně náročné.
 • otevřenost a nepředpojatost - kdo se snaží zůstávat u starých známých znalostí, odmítá nové, je neochotný zkoušet novinky - může jen těžko dosáhnout ovládnutí kyberprostoru a při rychlosti jeho rozvíjení to postřehne velmi brzy.

Jak je patrné, vyznamné množství předpokladů je podobných nebo stejných, odlišnost je hlavně ve vlastnostech citových a rozumových - kybercesta preferuje rozumové, šamanismus spíše citové, pravohemisférové. Je to rozdíl mezi "vím" a "věřím", rozumem a intuicí.

Nemoc

Šamanova nemoc se projevuje jeho odtažením [...]

Tady jsem chtěl najít a doplnit další informace - např. odtud.

Nemoc adepta kybercesty je obsahově podobná, má ale delší průběh. Začíná nenápadně. Adept objevuje nový vzrušující svět uvnitř počítače. Je jedno, kdy jej to postihne, zda již při hraní her, nebo při objevení Internetu nebo při online chatech. Dotyčný se zcela ponoří a předmětem svého zájmu se zabývá ve všech volných chvílích. Tráví s ním více a více času, méně se stýká s kamarády, i jejich počet se zmenšuje. Zůstávají mu jen ti, se kterými jej spojuje společný zájem. Společnou záležitost hojně prodiskutovávají, vyměňují si zkušenosti a vlastně se baví jen o ní. Ve větší společnosti vytvářejí uzavřené hloučky, neboť náhodný svědek jim stejně nerozumí, nemá si s nimi o čem povídat a raději odchází.

Adept tedy pokračuje velmi intenzivně ve svém pobytu v kybersvětě a protože se jím zabývá i když nesedí u obrazovky, zůstává tam jeho vědomí stále. O podvědomí nemluvě. Narůstají problémy i s komunikací v rodině, jeho zájem o ostatní členy rodiny upadá, objevují se konflikty a hádky - třeba o vypnutí počítače. Přestává se zabývat předchozími zájmy a koníčky, méně sportuje (pokud vůbec), jeho život se stává plošším.

Pokud jste nabyli dojmu, že popisuji příznaky závislosti, máte samozřejmě pravdu. Jedná se o závislost, i když s daleko menšími sociálními dopady, než je závislost drogová. Ve většině případů se její omezující vliv udrží pouze na úrovni pohlcení volného času, osobnosti a jejího života, nikoliv jejího zdraví nebo peněz. Málokdy také závislý sklouzne na dráhu zločinu.

Následují už jen body, které jsem chtěl rozpracovat:

Vítězství
 • Zbavení se závislosti jako návrat k realitě.
 • Katalyzátor změn osobnosti, vztah i k reálným věcem duše.
 • Relaxační hudba, duchovno, knihy, záhady.
 • Onemocní každý? Nebo se do kyberprostoru pouští jen ten, kdo je schopen se také vyléčit?
 • Jsou nové zájmy vyléčeného dány vyléčením, nebo opět jeho vlastnostmi?
Prohra
 • Šaman se zblázní - vědomí rozsápáno.
 • Kyberman posiluje závislost a v rámci ní získává odbornost, ale pro reálný svět je také ztracen.

Činnosti

 • přístup pomocí počítačů - umožňuje komukoliv, nejen tranzem
 • šamanský jiný svět je svět existující, tento jiný svět je světem možností, hracím polem informací, není tak nebezpečný
 • zabydlení se v jiném světě - volba jména (charakteristika, důležitost), zabezpečení přístupu (heslo/hesla)
 • ovládnutí jiného světa, využití pro svoje potřeby a pro svět reálný [zmínit brujo analogie hackeři]
 • stupeň vyššího zasvěcení - tvorba jiného světa
 • nejde o vzhled, ale o funkčnost
 • čím více prog. jazyků tím více možností
 • ač umělý, není pochopitelný - projevuje a zasahuje do něj dolní svět (příklady), a naopak- otázka, jak by se asi projevoval kyberprostor v dolním světě?
 • nejvyšší zasvěcení je absolutní ovládnutí, tvorba prostředí myšlenkou
 • budoucnost jiného světa - prolnutí s informačním polem morfických rezonancí
 • matrix?
 • ochočení zvířete Síly a sada programů
 • kybersvět je natolik složitý a komplexní, že i pro něj mohou fungovat magické principy. Magie jako ovládání něčeho, čemu nerozumím zcela?
12345
1235769720000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online