Wuwejův zápisník

Aldous Huxley: Ostrov

18.06.2023 22:55, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy OstrovKdesi v jihovýchodní Asii, poblíž Sumatry, leží ostrov Pála. Má velmi specifické a pokrokové státní zřízení, mimořádné školství a výchovu, o své obyvatele pečuje i po stránce duševní a duchovní. A je také velmi uzavřený, nikoho k sobě nepouští, žádná turistika, natož přijímání cizinců.

„A jaké tu tedy mám postavení?“ přerušil nakonec Will mlčení.

„Nežádoucí cizinec?“

„Naštěstí nejste obchodník se zbraněmi.“

„Ale ani misionář,“ dodala Susila.

„Ani naftař, byť v tomto ohledu může být vaše vina nepřímá.“

„A nejste, pokud je nám známo, ani hledač uranových ložisek.“

„Tito všichni,“ doplnil Susilu doktor Robert, „jsou nežádoucími cizinci číslo jedna. Vy jako novinář jste na druhém místě. Rozhodně nejste osoba, kterou bychom si na Pálu pozvali. Ale nejste ani někdo, koho bychom poté, co se sem – ať už jakkoli dostal – museli okamžitě vyhostit.“

„Rád bych tu zůstal tak dlouho, jak jen to bude legislativně možné,“ prohlásil Will. (Str. 121)

Ostrov má rozvinuté zemědělství a také bohaté zásoby ropy – bohužel (z pohledu ropných společností) zatvrzele odmítá těžbu a vstup zahraničních společností. Jednou z nich je i společnost vlastněná lordem Aldehydem. Ten pověřil novináře Willa Farnabyho, aby se na ostrov pokusil dostat, kontaktovat jeho přítelkyni Rání, matku následníka trůnu, a podniknout kroky pro zdar ropného podniku.

Rání je nebezpečně potrhlá spiritistka vedoucí světové tažení, velkou Křížovou Výpravu za záchranou lidstva pod vedením ducha Mistra Kúta Húmiho, a její syn, kterému se na rozdíl od všech normálních pálanských dětí, dostalo vychování a vzdělání ve Švýcarsku, je zamindrákovaný a stejně nebezpečný budoucí vládce. Čeká jen až bude plnoletý, vše zreformuje a konečně vpustí na ostrov spotřební výhody. A nesmím zapomenout na plukovníka Dípu, který diktátorsky ovládl sousední Rendang a ve svých projevech se netají touhou Pálu pohltit a sjednotit do Velkého Rendangu.

Doktor zavrtěl hlavou. „Pála není dobře zapsaná nikde. Nechceme komunisty, ale nechceme ani kapitalisty. A především nechceme industrializaci ve velkém, kterou by nám oba systémy tak rády vnutily — byť samozřejmě každý z jiných pohnutek. Západ by to chtěl kvůli naší levné pracovní síle a úměrně tomu vysokým investorským ziskům. A Východ by si to přál, protože industrializace vytváří proletariát, otevírá nové pole působnosti pro komunistickou propagandu a z dlouhodobého hlediska je dost dobře možné, že by tu vznikla další ,lidová demokracie' My říkáme ne oběma stranám, takže nejsme populární nikde.

A i bez ohledu na ideologii je dost dobře možné, že mocnosti by daly přednost Pále ovládané sice Rendangem, ale s ropnými poli, před nezávislou Pálou bez ropy. Jestli nás Dípa napadne, mocnosti prohlásí, že je to nanejvýše politováníhodná situace, ale nepohnou ani malíčkem. A když nás Dípa obsadí a povolá k nám všechny ty slavné naftaře, budou jenom rádi.“ (Str. 120)

Do takto rozložených sil Will se svou plachetnicí dorazí k ostrovu, ztroskotá a jen tak tak přežije. Pálanští ho najdou, léčí a posléze mu dovolí na omezenou dobu ostrov obývat a prozkoumávat. A my se tak dozvídáme, co všechno na ostrově Starý Rádža se svým přítelem, anglickým lékařem Andrewem MacPhailem, před několika generacemi navrhli.

V potaz bereme také to, že je to pro nás příhodné a ekonomicky únosné. Nemáme totiž dost peněz na nějaké zásadnější výzkumy v oblasti fyziky či chemie, a ani je nijak zvlášť nepotřebujeme — nemáme těžký průmysl, který by se musel stále modernizovat, nemáme zbraně, které by musely být stále účinnější, a nemáme ani tu nejmenší touhu přistát na odvrácené straně Měsíce. Máme pouze skromné přání žít jako co nejplnější lidské bytosti v harmonii s ostatními životy na tomto ostrově, v této zeměpisné šířce, na této planetě. Když se nám to hodí a když si to můžeme dovolit, můžeme ke svým účelům použít výsledky vašich fyzikálních a chemických bádání. Především se však zaměřujeme na výzkum, jenž nám slibuje ty nejhodnotnější výsledky — na výzkum věd o životě a mysli. (Str. 230)

Will zjišťuje, že celý zdejší život je protkaný mahájánovým buddhismem, spojeným s moderní vědou v dokonalé syntéze. Papoušci, mynahové, pokřikují slova „Karuná“ (soucit) nebo „tady a teď“, aby každému připomínali, že žijeme právě teď a tady, ne v tom co už se stalo a trápí nás ve vzpomínkách, ani v tom co se možná stane a čeho se bojíme. Každý člověk tu zná svou cenu, ví že je jedinečný. Tady umějí rozpoznat potenciálně společnosti nebezpečné jedince a poskytnout jim dostatek impulsů a možností pro jinou než destruktivní cestu.

A mezitím dostávají naše děti systematické a pečlivě načasované školení o vnímání a správném užívání jazyka. Učíme je, aby bedlivě vnímaly vše, co vidí a slyší, a zároveň po nich chceme, aby si všímaly, jak jejich city a touhy ovlivňují jejich prožitek vnějšího světa. Jak jejich jazykové zvyklosti mají vliv nejen na jejich pocity a touhy, ale také na jejich počitky. To, co zaznamenávají mé oči a uši, je jedna věc, a to, že slova, která používám, nálada, jakou mám, a úmysly, které sleduji, mi dovolují vnímat, chápat a jednat, je druhá věc. Takže vidíte, že to vše je spojeno v jeden vzdělávací proces. My dáváme dětem něco, co je zároveň školením ve vnímání a představivosti, školením v aplikované fyziologii a psychologii, školením v praktické etice a náboženství, školením ve správném používání jazyka i školením v sebepoznání. Jedním slovem tedy školením celé mysli a těla ve všech jejich aspektech. (Str. 227)

Ve škole se učí „stavět mosty“, chápat souvislosti, věci jako celek. Dokáží sjednotit analytický pohled na svět s vědomím, že zážitek je nepřenosný, slova jsou jen slova a k pravdě mohou mít dost daleko… Děti se odmala učí svůj vztek vydupat pomocí „Rákšasova tance“, vyjádřit emoce pohyby těla a meditovat. A konečně na prahu dospělosti dostanou možnost plnou skutečnost pocítit.

„Až na to, že nejde o pouhou náboženskou ceremonii. Díky mókše zahrnuje náš obřad i přímý prožitek toho skutečného.“

„Toho skutečného?“ Will zavrtěl hlavou. „Existuje vůbec něco takového? Kéž bych tomu mohl věřit!“

„Nikdo po vás nechce, abyste tomu věřil,“ odvětil doktor Robert. „To skutečné není žádná poučka, je to stav bytí. Neučíme naše děti žádná kréda, ani nechceme, aby se nechaly vzrušovat emociálně nabitými symboly. Když nadejde doba, kdy by se měly dozvědět ty nejhlubší náboženské pravdy, dáme jim za úkol slézt strmou skalní stěnu a pak jim poskytneme čtyři sta miligramů prozření. Dvě bezprostřední zkušenosti s realitou, z nichž každý dostatečně inteligentní chlapec či dívka může získat správnou představu o tom, co je co.“ (Str. 175)

Will je cynický, pošklebuje se, je plný jedovatých poznámek překypujících literaturou, traumaty a falešnou sebejistotou, přitom ale ve skrytu duše závidí. Čím dál víc.

Ale nejvíce se zlobil na sebe, že se tak nemravně dokázal zaplést s touto temnou dvojicí, která osnovala bůhví jaké intriky proti veškeré lidské slušnosti, v niž — bez ohledu na to, že se prohlašoval za člověka, který ano nepovažuje za odpověď — vždy tajně věřil a po které (a jak vroucně!) toužil. (Str. 272)

Nakonec pochopí, jak cenná tahle malá utopie je a že celý svět by se od Pály měl učit, ale…


Aldous Huxley napsal Konec civilizace, antiutopii, depresivní vizi lidstva uspořádaného jako mraveniště. O několik desítek let později vydává její protiklad, pokus o nastínění pozitivní budoucnosti. Sám říká, že mu zabrala „dvacet let přemýšlení a pět let psaní“, a je to znát. Fungování ostrova je promyšlené, inspirované buddhismem i vědou, je to malý ráj. Není divu, že – jak se píše v závěrečném komentáři – po vydání knihy vznikly desítky komun a některé prý existují a fungují dodnes (ale vygooglit se mi nepovedlo žádnou).

Přemýšlel jsem nad jmény postav. Třeba lord Aldehyde – je to pan Hyde? Každopádně jména náhodná nejsou:

Murugan je tamilské jméno boha války, Rání znamená královna, Báhu je označení pro paži, Rádhá je jméno jedné z milenek boha Kršny, jinak ztělesnění mystické lásky lidské duše k bohu, Lakšmí je jméno bohyně štěstí. Jistou (ironickou) výjimkou může být anglický přepis jména „plukovníka Dípy“ — „Dípa“ znamená lampa či světlo, psáno „Dvípa“ ovšem znamená ostrov. Vidžaja může odkazovat k jednomu z jmen bohyně Durgy, přemožitelky zlého démona, ale také k názvu konopí Cannabis indica, a Vidžajovo příjmení Bhattačárja zase k indickému prozaikovi Bhabhani Bhattačárjovi (1906-1988), který ve svých dílech ironizoval kastovní systém a symbolicky zdůrazňoval sílu lásky a solidarity. (Str. 318, doslov l. bosch)

A ještě jednou z doslovu – kde můžeme spatřit autora:

Novinář Will Farnaby vykazuje znaky intelektuála a sžíravého kritika technické civilizace Aldouse Huxleyho let dvacátých – Robert McPhail pak není nikdo jiný než Aldous Huxley poválečný, který se díky experimentům s drogami a příklonem k východním filosofiím oprostil od křesťanského strachu z hříchu i dogmatu o věčném sváru duše a těla a nalezl možnost, kterým směrem by se mohlo lidstvo ubírat. (Str. 317, doslov l. bosch)

Jako každá utopie, je i tato poplatná době a tomu, co si její autor dokázal představit. Některé věci by dnes už asi neobstály, jiné už platí tisíce let a není důvod, aby fungovat přestaly. Mně se nejvíc líbilo tamní školství a výchova vůbec. A pokud jste četli Konec civilizace, je Ostrov povinná dávka protijedu.

Odkazy:

HUXLEY, Aldous. Ostrov. Praha: Maťa / DharmaGaia, 2001. ISBN 80-7287-009-2 / 80-85905-58-2.

12345
1687121700000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online