Wuwejův zápisník

Frieda Vandenabeele: Malia - The Palace of Malia and Chersonissos

06.01.2023 19:20, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Malia – The Palace of Malia and ChersonissosMá záliba v brožurách z výletů dospěla tak daleko, že už si je pořizuji i z míst, která jsem nenavštívil… Ale bylo to těsné! Chystal jsem se několikrát a kdyby to bylo za lidštějšího počasí, snad by to i dopadlo.

Palác v Malii je třetí největší na Krétě, pocházejí z něj některé mimořádné nálezy jako zlaté tepané včely s kapkou medu a v jeho okolí je řada dalších odkrytých vykopávek a nálezů.

Kniha k tématu přistupuje zeširoka, začíná stručným přiblížením celého zálivu, jeho sídel a turistického významu. Následuje několik obecných kapitol k historickému a zeměpisnému pozadí – historie Kréty, celkový pohled na Mínojskou civilizaci, umístění a historii vykopávek (poprvé je zkoumal řecký archeolog Joseph Chatzidakis v roce 1915) a také celkové dějiny sídla.

Z neolitu nejsou známky osídlení, v předpalácovém období ano, ale první skutečné město s palácem, centrem, dílnami i ubytovnami vzniklo až ve starém palácovém období. Zničeno bylo kolem roku 1700 před Kristem, pravděpodobně silným zemětřesením. Některé čtvrti nebyly obnovené, palác ale ano, a v prakticky stejném rozsahu.

Malia - rekonstrukce paláce, str. 30-31

Kolem roku 1450 před Kristem bylo město zasaženo další katastrofou; obvyklé spojování s výbuchem vulkánu na Théře není jisté, ale rozhodně je jisté, že v té době Mykéňané z řecké pevniny Krétu obsadili a z Knósu (jehož palác jediný zůstal) udělali své hlavní město. V dalších etapách bylo místo dále obýváno, byť na druhé straně planiny (v místech současné Malie).

A pak přichází to hlavní – podrobný popis památek a několik doporučených tras prohlídek. První je pochopitelně palác, ale také „agora“ a „krypta“, tedy veřejné prostranství a podzemní prostory. Myšleno tehdejší podzemní, dnes jsou to jen zbytky stěn. Následují další prohlídkové trasy:

  • mínojský dům ve čtvrti Epsílon
  • čtvrť Zéta
  • zahloubený dům, čtvrti Delta a Mí a pohřební oblasti na pobřeží
  • nejdelší trasa zahrnující všechny předchozí

Všude jsou detailní plánky, fotky míst i nálezů i podrobný popis.

Malia, str. 66-67

Zkrátka výborný přehled nejen o paláci, ale i o jeho kontextu a okolí. Informací jsem si z příručky odnesl určitě více, než kdybych mezi kameny bloumal sám… ale říct, že jsem tam byl, to nemůžu.
Takže příště!

Odkazy:

VANDENABEELE, Frieda. Malia. The Palace of Malia and Chersonissos. Athens, Ekdotike Athenon, 1992. ISBN 960-213-063-6.

12345
1673029200000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online