Wuwejův zápisník

Domácí server HP Proliant Gen8 - CentOS a sdílení souborů

18.03.2017 20:57, Wu | počítače | komentáře -

Zdolali jsme hardware, operační systém, připravili disky i jejich uspávání a konečně začneme stavět ten NAS!

Abychom měli soubory k dispozici, musíme je vystavit nějakým protokolem. Pro Linux je určený protokol NFS, pro windows CIFS (dříve SMB), jehož linuxová implementace se jmenuje Samba.

NFS - server

Nejprve nainstalujeme podporu NFS:

yum -y install nfs-utils

Na firewallu NFS povolíme:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs
firewall-cmd --reload

A zapneme a nastartujeme samotnou službu NFS serveru:

systemctl enable nfs-server.service
systemctl start nfs-server.service

Protože sice používám NFS, ale stejný adresář bude sdílen i ve windows a nepotřebuji tam řešit role a uživatele, jdu cestou vlastnění uživatelem nfsnobody (je to důležité, když se nechá root, nefungovalo by to, i kdyby měl a+rwx):

chown nfsnobody:nfsnobody /mnt/data1/net_data
chmod 755 /mnt/data1/net_data

A cestou nastavení all_squash, tedy zahození původního vlastníka ve všech případech. Do /etc/exports je třeba přidat

/mnt/data1/net_data 192.168.1.*(rw,all_squash,sync,no_subtree_check)

(Ip adresa je rozsah pro klienty, rw je nutnost, když chci i zapisovat)

Následně aktivujeme a pro kontrolu ještě vypíšeme:

exportfs -r
exportfs -v

Zdroj informací: Setting Up an NFS Server and Client on CentOS 7.2

A můžeme jít mountovat na klienta.

NFS - klient

Nejdřív si vytvoříme adresář, kam budeme připojovat

mkdir /mnt/net_data

a připojení dáme do /etc/fstab, aby se provedlo hned po startu samo:

IP.AD.RE.SA:/mnt/data1/net_data /mnt/net_data nfs defaults,_netdev,retrans=6,timeo=200 0 0

SAMBA - server

Pro zavedení samby ji nejprve nainstalujeme:

yum install samba samba-client samba-common

Pak zazálohujeme originální konfiguraci a jdeme editovat

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
vi /etc/samba/smb.conf

Do sekce global přidáme:

guest account = nfsnobody

A nadefinujeme vlastní sekci pro net_data, obsah je myslím samopopisný:

#=== Share Definitions ===
[net_data]
path = /mnt/data1/net_data
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

Následně zapneme a zrestartujeme služby smb a nmb:

systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service
systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

Nezapomeneme povolit sambu na firewallu:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
firewall-cmd --reload

A také nějakou magii v SELinuxu:

chcon -t samba_share_t /mnt/data1/net_data

(pokud už tam data jsou, tak chcon -R -t samba_share_t /mnt/data1/net_data)

(a pro jistotu ještě jednou zkontrolujeme, že /mnt/data1/net_data vlastní opravdu nfsnobody:nfsnobody)

Zdroj informací: Samba Server Installation and Configuration on CentOS 7

SAMBA - klient

Ve windows už to byla hračka - najít přes Okolní počítače doménu WORKSTATION (viz. řádek domain v /etc/samba/smb.conf), doklikat se ke sdílené složce a a nastavit ji jako síťový disk.

A server je prakticky hotový. Příště už jenom drobnost se zálohováním z windows.

12345
1489867020000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online