Wuwejův zápisník

Thomas Hylland Eriksen: Syndrom velkého vlka

02.12.2011 01:23, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Thomas Hylland Eriksen: Syndrom velkého vlkaaneb „Hledání štěstí ve společnosti nadbytku

Zkoumání (pocitu) štěstí v posledních několika desetiletích nabírá na intenzitě a už dávno se jím nezabývají jen pochybní autoři motivačních příruček nebo duchovní učitelé. K nalezení jsou stovky vědeckých studií a výzkumů, které sledují závislost lidského štěstí na mnoha faktorech, od kontaktů s ostatními lidmi, přes schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám až po materiální zabezpečení. Toje obzvlášť zajímavé - štěstí roste s blahobytem jen na začátku křivky, u těch nejnuznějších se zlepšením podmínek pocit štěstí pochopitelně zvětší. Tím to ale končí a od určité (a mnohem menší, než bychom čekali, všichni jsme ji překročili několikanásobně) úrovně už vyšší bohatství pocit štěstí nijak nezesiluje.

Eriksen svou esej o štěstí a kvalitě života nazval podle scény z komiksů, kdy velký zlý vlk, celý život spřádající plány na polapení a sežrání tří buclatých prasátek, konečně prasátka uloví. A to nejchytřejší z nich se ho zeptá, co bude dělat, až je sní? Vlk si s hrůzou uvědomí, že bez prasátek přestane mít jeho život smysl a tak je zase pustí, přestože toho hned zase lituje. A my jsme dnes podle autora v situaci vlka, který prasátka sežral už včera a dnes se potýká se ztrátou smyslu.

Z mnoha faktorů, které na spokojenost mají vliv, vybírá a rozebírá tyto (jsou to zároveň názvy kapitol):

  • Past srovnávání - míra naší spokojenosti souvisí s porovnáváním situace s ostatními, a čím neporovnatelnější jsou, tím hůře.
  • Kulturní bulimie: méně je více - máme tolik možností, ze kterých vybírat, že se ze svobody volit stává nutnost. A nutnost nepřispívá ani pocitu svobody, ani spokojenosti.
  • Všechno je relativně relativní - doplněk srovnávání, to co je z jednoho pohledu dobré, může být z jiného špatné, ale přestože jsem úvahy v této kapitole přečetl dvakrát, závěr mi unikl.
  • Klesající mezní užitečnost - vše co děláme nebo kupujeme, čemu jsme přisuzovali vysokou hodnotu, uděláním nebo koupením tuto hodnotu postupně ztrácí.
  • Umění radovat se - a umění dlouho čekat na něco dobrého, o snech a představách.
  • Právo vykonat něco obtížného - radost, vzrušení, dosažení velkých cílů a jejich vliv na životní spokojenost.

Kvalita života spočívá v tom, že člověk je přítomen ve vlastním životě, dokáže najít rovnováhu mezi narcismem a sebeobětováním, mezi 'prací na vlastním písečku' a společenskou angažovaností, mezi rovnostářstvím a konkurencí, bezpečím a svobodou, krátkodobým a dlouhodobým prospěchem, sebezapřením a poživačností. Důležitá je také důvěra, někdy je úžasné užívat si přítomného okamžiku, ovšem zodpovědnost vzhledem k budoucnosti vám déle vydrží.“ (Str. 178)

Následují kapitoly shrnující:

  • Věda o štěstí - úvod do literatury kolem štěstí, ať už vědecké, nebo duchovní.
  • Co má opravdový význam - vybrané a shrnuté faktory.
  • Smysl života - tři druhy odpovědí a spřízněnost s životním štěstím.
  • A co teď? Poměrně radikální výzva ke změně systému růstové spirály.

Pomalý čas může být k uzoufání nudný, ovšem přebytek rychlého času může vést k tomu, že člověka zabije stres nebo ztratí schopnost zpomalit. Některé věci se totiž dají dělat výhradně pomalu, například být ženatý nebo vdaná, zasadit strom nebo číst dobrý román.“ (Str. 111)

Stejně jako Eriksenova předchozí kniha (ke které se mimochodem v souvislosti se štěstím také vrací, viz. předchozí citace), i tato se velmi dobře čte; úvahy jsou srozumitelné a plné barvitých příkladů. Pokud jste nikdy předtím nic o štěstí nečetli, poslouží jako vynikající úvod. Pokud se ovšem o téma zajímáte delší dobu, mnoho nového se nedozvíte.

nakladatelství Doplněk, Brno 2010, ISBN 978-80-7239-244-5, cena 249 Kč

12345
1322785380000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online