Wuwejův zápisník

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

16.03.2011 00:24, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Vladislav Vančura: Rozmarné létoKaždá věta je přímo vybroušena do jazykového skvostu. Přechodníky, zvukomalebná slova, barvité výrazy, skoro jako báseň nebo píseň v próze. Pohleďte na kapitolu U zelené panny, str. 63:

V hostinci tohoto pěkného jména několik pijáků přebralo míru, a protože to byli lidé hádaví a popudliví, jali se pokřikovati na hostinského pravíce, že je to starý brynda a pepřil.

Jakže, vy mátonoho, chcete nás popuzovati? Pročpak před nás přistrkujete pinku? Vy šňupko, vy špatný živnostníku, vy smrdivko!

Když to všechno řekli a když byli u konce, složili karty a hajdy ven na náměstí. Chodili sem a tam, a přišedše konečně ke kouzelníkovu vozu, jali se jím pohybovati, popojížděli s ním, vyrazili zákolníček, pleskali psíka po kýtách, bušili na okna, bubnovali na stěny, křičeli, že je Arnoštek stará opice a že se chtějí s Annou oženiti.

Vybraný sloh dělá z knihy čtení pro sváteční okamžiky - pokochat se pár stránkami, poválet věty na jazyku, ochutnat jak budou znít, téměř se s nimi pomazlit, zkusmo vyslovit a jen tak mimochodem sledovat pomalu plynoucí děj.

Poklidné lázeňské městečko devíti pramenů, Krokovy Vary, je na začátku velikolepého měsíce června vytrženo ze své letargie příjezdem kouzelníka Arnoštka a jeho pomocnice Anny. Komedianti vůz postaví na náměstí a uspořádají několik představení; zároveň ovšem poblázní většinu obyvatel.

Tři přátelé, Antonín Důra, provozovatel říčních lázní na řece Orši, kanovník Roch a major Hugo, zažijí každý svým způsobem dobrodružství s Annou; Antonínova žena Kateřina prchá k Arnoštkovi a děje leccos dalšího. Leč s kouzelníkovým odjezdem se rozbouřená hladina uklidňuje, město se vrací k líné předletní atmosféře a tři přátelé ke svým disputacím. I Kateřina, která se nakonec obrátila k domovu, jen nostalgicky hledí za odjíždějícím vozem:

Ach, ach, ach. Jak je krásné kouzliti ohně a po šírém světě si pohrávati malými oblými věcmi. Jak je krásné počítati dny do tří a míjeti město po městě!

Jak je krásné strojiti dějství od počátku do konce a opakovati je znovu a znovu před lidmi, z nichž nikdo mimo nás neví, co se stane.

Lampy! Kouzelný klobouk! A strmý provaz! Vizte mě, divákové, jak oděna jsouc trikotem flanderským podpírám Arnoštka, neboť je to slaboučký kouzelník.

Jak je to krásné. Jak je krásné býti kadeřavým. (str. 98)

Vančuru můžete buď milovat, nebo nenávidět. Já mu dlouho nemohl přijít na jméno, ale jak jste už jistě pochopili, teď si způsob jeho psaní užívám.

Aktualizace 16. 7. 2019: Kniha, k níž je nutné se vracet. Teprve při opakovaném čtení a užívání vyjdou najevo další věci či motivy.

Třeba to, že humornost je daná kontrastem mezi banalitou výroků či situací a vznešeným jazykem. Disputuje a krasořečí se nad vším, od počasí po jídlo, a je to vlastně úsměvné…

Díky knize Jany a Bohuslava Hoffmannových Český jazyk / Česká a světová literatura jsem se také dozvěděl, že dílo spadá k poetismu, tedy směru, který programově chtěl oblékat realitu do básnického hávu, a že do textu Vladislav Vančura dokonce jednoho poetistu vetkal. Jednak samotnou zápletkou (není Arnoštek vlastně podivuhodný kouzelník?) jednak výslovně, neboť Anna se jmenovala za svobodna Nezválková; a její otec, jenž byl veliký hříšník, všechno uměl a skládal krásné básně.

Odkazy:

nakladatelství Maťa, Praha 2004, ISBN 80-7287-084-X, cena 128 Kč

12345
1300231440000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online