Wuwejův zápisník

Luděk Pivoňka: Unitářství - Spiritualita pro 21. století

17.12.2023 20:18, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Unitářství – Spiritualita pro 21. stoletíAsi nejznámějším unitářským pastorem současnosti je Robert Fulghum. Co je to ale za víru? Vágně jsem si představoval, že jakási varianta liberálního křesťanství, ale nijak víc po tom nepátral. Až když jsem si objednával sbírku básní Miloše Hlávky na e-shopu Unitaria, vzpomněl jsem si na souvislost a do košíku přihodil i tuto vysvětlující brožurku.

České (ale platí to určitě celosvětově) unitářství je opravdu zajímavé. Nemá totiž žádné závazné vyznání víry, jen společné principy, které zní:

 • svoboda svědomí a přesvědčení
 • tolerance a porozumění druhým
 • používání kritického rozumu i v náboženství
 • harmonický rozvoj osobnosti
 • soucítění, rovnost a spravedlnost v mezilidských vztazích
 • respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka
 • pomoc druhým a sociální odpovědnost
 • úcta k životu a přírodě
 • demokratický způsob rozhodování (Str. 17)

Esence toho nejlepšího, oč usilovat!

Co se týče Boha, věří v něj jako

transcendentní řád vesmíru, jenž přesahuje lidský rozměr a jehož podstata může býr různě chápána a nazývána, např. Bůh, Absolutno, nejvyšší Skutečnost, vesmírná Inteligence, kosmické Vědomí apod. Pojem Boha však blíže neurčují, neboť jakýkoli pokus o jeho definici považují za příliš zjednodušující. Osobně si ho mohou představovat různým způsobem s důrazem na vlasntí náboženskou zkušenost. (Str. 18)

Spiritualitu čerpá ze všech tradic, hledá to nejlepší

Tyto dva příklady ukazují, že z posvátných textů je nutné si vybírat. Proto se unitář nebude vázat jen na jednu tradici, ale svoji Bibli bude nacházet v jakékoli literatuře, ať bude napsána kýmkoli v jakékoli době. Vždy si vybere jen to dobré, pravdivé a krásné, jak mu bude v této věci jeho rozum a svědomí napovídat. Tato Bible bude stále živá, neboť staré a nevyhovující texty budou nepřetržitě nahrazovány texty novými. O staré Bibli platilo, že co je v Bibli, to je pravda. 0 nové Bibli bude platit, že co je pravda, to je Biblí. (Str. 39)

Publikace obsahuje vedle Předmluvy následující kapitoly:

 • Unitářské principy
 • České unitářství v kostce
 • Stručná historie českého unitářství
 • Život a dílo N. F. Čapka
 • Desatero životní spokojenosti (N. F. Čapek)

a jako úvod pro seznámení s unitářstvím je výborná.

Odkazy:

PIVOŇKA, Luděk. Unitářství. Spiritualita pro 21. století. Praha: Unitaria, 2012. ISBN: 978-80-86105-68-0.

12345
1702840680000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online