Wuwejův zápisník

Ondřej Šefců: Architektura - Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla

02.09.2022 22:18, Wu | knihy | architektura | komentáře -

obálka knihy Architektura – Lexikon architektonických prvků a stavebního řemeslaKniha vypadala velmi zajímavě už při objednání, mé očekávání ale ještě předčila. Je doslova našlapaná informacemi, popisy a seznamy pojmů.

V první, „Všeobecné“, kapitole projde základní názvosloví ve stavebnictví. Začíná částmi staveb (do závorky dám vždycky jeden až dva exotické pojmy, pro zajímavost – „lizéna“, „výstrč“), pokračuje typy kamenného zdiva („rustika s tenií“, „podbrádka“), cihlami („kvantlík“) i zednickými nástroji („fartáč“), dřevěné konstrukce („kampování“, „věšadlo“), otvory, oblouky a klenby („koncha“) a končí střechami („schedová“).

„Klasická“ kapitola se věnuje základnímu názvosloví z architektonického tvarosloví. Klasické řády (dórský, iónský, korintský), klasické architektonické články – pásky, přechody, podpory („kyma“), ukončování („sima“), posvátná geometrie (kruh, trojúhelník, zlatý řez a jeho odvození, pentagram, Archimédova spirála), proporce staveb a lidského těla.

Největší je kapitola „Chronologická“, tedy vývoj slohů od doby předrománské po současnost. Tady jsou všechny typické znaky a konstrukce slohů, jejich popisy, slovníky. Celá kniha je plná nákresů, příklad ze str. 74-75:

Architektura - Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla, str. 74-75

Tím to ale nekončí, v kapitole „Doplňkové“ následují:

  • Heraldika
  • Postavy, symboly
  • Kříže
  • Křesťanská ikonografie
  • Zvony
  • Hroby, pohřbívání

A konečně část „Přílohová“ – slovníček archaických pojmů, slovníček germanismů, historické míry a váhy, použitá literatura a rejstřík.

Ještě si sem poznamenám jednu obrazovou zajímavost z manýrismu – serliana (dle Serlia) / syrský oblouk / palladiánský motiv:

Architektura - Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla, str. 106, Serliana

Každý kámen jiný, všechny pečlivě zaklíněné, odstupňované – hlavolam a krásná skládačka.

Odkazy:

ŠEFCŮ, Ondřej. Architektura - Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3120-9.

12345
1662149880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online