Wuwejův zápisník

Eduarda Lipanská: Historické klenby

09.01.2020 21:01, Wu | knihy | architektura | komentáře -

obálka Historické klenbyKlenby mě fascinují dlouhodobě; je to takový malý zázrak, že se ta hromada kamení udrží ve vzduchu. A co teprve když se k nim začala přidávat žebra a jejich geometrická struktura, nebo hra světla a stínu v klenbách sklípkových! Ale až po návštěvě chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře, která má čtyři druhy ohromujících kleneb, mě napadlo podívat se také po nějaké monografii. Moc jich nevyšlo, tahle je asi nejnovější – a také nejdostupnější.

Čekal jsem, že se dozvím nějakou klasifikaci kleneb, jejich ukázky, popisy, náčrtky; vysvětlení, jak klenba funguje; informace jak se klenby vlastně stavěly. Nakonec jsem dostal všechno, takže ve výsledku je kniha skvělá. Ale pokud jde o pořadí kapitol, je postavená opravdu špatně.

První kapitola, Nástin vývoje kleneb, ukazuje historický vývoj, jak ve světě, tak především u nás, od slohu románského až po konec 19. století, a pochopitelně jej bohatě ilustruje:

Historické klenby - str. 17

A také používá spoustu pojmů, které jsem nikdy neslyšel (ramenáty, pendentivy, trompy, … ). Občas mi popis bez náčrtku nedokázal vysvětlit, co se tím míní:

Cihelné pozdně gotické klenby, jakými byly sklípkové, hřebínkové, jim blízké hráňové i pouhé křížové se hodily k dodatečnému zaklenování, protože byly vyzdívány pouze z patek. Do vysekané kapsy pro patky nebo do přizděné příložky byly upnuty jenom klenební výběhy a nejvyšší část klenby byla ke zdem pouze přisazena. Mezera mezi klenbou a zdí není tudíž defektem, který by ohrožoval stabilitu klenby, ale přirozenou součástí konstrukce. (Str. 19)

Nejvyšší část klenby je uprostřed místnosti, jak se může ke zdi přisazovat?

(Až při psaní článku mi došlo, že se patrně myslí klenební oblouk mezi dvěma patkami na téže zdi, ten může být ke zdi pouze přisazen.)

Pak následuje klasifikační přehled Klenby ve stavitelství, který klenby roztřídí a ilustruje:

Historické klenby - str. 33

A také ony pojmy vysvětlí. Ramenát je podpírající skruž ve tvaru klenebního oblouku, pendentivy a trompy jsou vyzděné cípy, kterými se ze čtvercového půdorysu přechází do kruhové kopule, atd.

Dále několik zcela nesrozumitelných stran o statice a statických výpočtech, Statika řešení kleneb; zejména náčrtky jsou plné nepopsaných částí, např. ten ze strany 43:

Historické klenby - str. 43

Co je (mnou) modře označený útvar? Patří to k sobě, nebo někdo slepil dva náčrtky do jednoho?

Následuje o něco srozumitelnější popis Tlakové čáry a výpočtů s ní spojených.

A konečně O klenbách ze starých knih, kde autorka cituje z učebnic, např. ze Zednictví a stavebnictví pro praktickou potřebu zedníků, mistrů zednických a stavitelů z roku 1846. Ta je zase vysloveně srozumitelná a ukazuje, jak se empiricky klenba mohla dimenzovat bez statických výpočtů.

Až to budete číst, tak doporučené pořadí je:

1. Úvod
3. Klenby ve stavitelství
2. Nástin vývoje kleneb
6. O klenbách ze starých knih
(4. a 5. jen pro skalní zájemce, ostatní přeskočit)

Jak už jsem psal na začátku, ve výsledku kniha rozhodně stojí za přečtení; je to úvod, pokrývající problematiku ze všech stran. Na další detaily, třeba statické výpočty, určitě budou existovat specializované příručky či skripta.

Odkazy:

nakladatelství EL Consult, Praha 1998, ISBN 80-902076-1-8, cena 270 Kč

12345
1578600060000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online