Wuwejův zápisník

Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungvari: Vedení lidí a koučování v každodenní praxi

11.10.2018 22:00, Wu | knihy | produktivita | výběr z knih | komentáře -

obálka Vedení lidí a koučování v každodenní praxiKoučování se dá uplatnit i ve vztahu k podřízeným, ba dokonce je to přímo ideální příležitost.

Jako nadřízený cíleně podporujete podřízené v tom, aby mohli své úkoly plnit ještě lépe (aby mohli lépe dosáhnout stanoveného cíle), aby je mohli plnit co nejsamostatněji a paletu úkolů si postupně rozšiřovali. Automaticky to vede k zažívání úspěchu a k faktu, že práce baví jak vás, tak pracovníky.
V koučování se jedná o odhadnutí potenciálu pracovníků, společné vypracování a formulování cílů a úkolů, společnou definici odpovědnosti, metod a kontrolních bodů, o pravidelnou výměnu vzájemných očekávání a reciproční poskytování zpětné vazby.
“ (Str. 31)

To samozřejmě neznamená, že je to jednoduché, jednak koučování samo o sobě vyžaduje zkušenosti, znalosti a moudrost, jednak vedoucí musí vybalancovat jak rozvojové potřeby, tak nutnost splnit zadané úkoly, procesy a povinnosti.

Práci vedoucího charakterizuje spojení dvou principů: péče a řádu. Zatímco některé profesní skupiny se mohou plně soustředit na člověka a jeho potřeby (např. psycholog a externí kouč) a jiné jsou téměř výlučně povinovány principu řádu (např. letový dispečer), výzva pro vedoucího spočívá v umění koordinovat oba prvky. Integrace koučinku do vedoucí práce je podle našeho názoru pokusem o optimální proces této koordinace.“ (Str. 34)

Kniha probírá koučování opravdu důkladně. Po úvodních vysvětlovacích kapitolách (Proč koučovat? Co přináší koučování? Co rozumíme pod pojmem koučování?) přejde k základům, tedy k Základním přístupům koučování (např. Lidé se mohou změnit pouze sami nebo Malé změny mohou mít velký dopad) a Základním postojům (Empatie, Akceptování, Kongruence atd.).

Následuje nejrozsáhlejší kapitola Nástroje. V ní autoři popisují všechny metody, které se v koučovacím procesu uplatňují nebo ze kterých kouč podle situace vybírá. Od vytváření vztahu, přes aktivní naslouchání, práci s emocemi až po přerámcování nebo mentální techniky.

Protože nástroje se bez návodu užívají obtížně, pokračuje kniha Průběhem koučovacího procesu. Tady se dozvíme o příležitostech k rozhovorům, přípravě na ně, vyjasnění vztahu, analýze, cílích, dílčích krocích – vše rozdělené do čtyř fází rozhovoru.

Další kapitoly jsou vysloveně praktické. Je tu přehled typických pastí, do kterých se začínající kouč může chytit (třeba společné fňukání, přesvědčování místo koučování nebo snaha dokoučovat k věcem, které jsou pevně dané), rozbor postojů, které koučování brání, jeho hranice a pár slov do začátku.

Příloha dodává prohlubující informace k práci s cíli, motivací apod.

Ze všech knih (nejen) o koučování a rozhovorech, které jsem zatím četl, je tato nejlepší. Je založená na praxi, od začátku do konce směřuje k tomu, aby čtenáře naučila vést koučovací rozhovory, a dělá to až tvrdošíjně. Přímo to do vás vtluče. Pokud se občas k nějakému takovému rozhovoru nachomýtnete, určitě neváhejte.

Odkazy:

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-2654-0, cena 375 Kč

12345
1539288000000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online