Wuwejův zápisník

Michal Novotný: Zákulisí slov podruhé

23.04.2016 12:46, Wu | knihy | čeština | komentáře -

obálka Zákulisí slov podruhéČeština je plná zajímavostí. Věděli jste například, jak moc si libuje v použití slabiky fi- na začátku slova pro označení chytrosti?

Skupina v češtině užívaných slov označujících chytrost a mazanost, která mají na počátku slabiku fi-, je až nápadně velká. Filip neboli mít filipa, filuta čili chytrák, fiškus, také chytrák, i když původně lékař či léčitel, dále filištín, i když bibličtí Filištíni nebyli nijak zvlášť chytří... Do této skupiny patří i slova fikaný, finta, finesa a fígl. A mohli bychom sem zařadit také slovesa fingovat a fintit se i podstatné jméno fikce. Proč si čeština spojuje fi- s chytrostí, opravdu nevím - a pokud vím, nevědí to ani odborníci. Ale je to tak.“ (Str. 51)

Nebo taková rčení „natáhout bačkory“ a „natáhnout brka“, tedy zemřít, to je mimořádná spleť podivných skoků a jazykových omylů. Podle Václava Machka vše pochází z hanáckého nářečí:

Tam existovalo nebo snad ještě existuje rčení ‚natáhnót brdečka‘, které se užívalo o smrti koní. Brdečko je totiž hanácké pojmenování rozporky, k níž jsou připevněny postraňky zapřaženého koně. Když kůň zemřel v tahu, natáhl nohy, a tím také brdečka, tedy ony rozporky. Kůň zemřel a natáhl při tom brdečka. Slovo brdečka se pak postupem času zkrátilo na brčka. A tuto zkráceninu ti, kteří rčení natáhnout brčka slyšeli, ale nebyli z Hané a nevěděli, že v koňském zápřahu jsou jakási brdečka, pokládali za zdrobnělinu od slova brko a nesmyslně utvořili slovní spojení ‚natáhnout brka‘.
(...) Brdečkům čili brčkům se na Hané také říkalo paprčce. Natáhnout paprče znamenalo totéž jako natáhnout brdečka či brčka. Jenže Nehanáci a nezemědělci nevěděli, co to jsou paprče, a mysleli, že slyší podobně znějící výraz papuče. Takže začali říkat, že zemřelý natáhl papuče. A protože synonymem papučí jsou bačkory, celá ta komedie plná omylů skončila u natažených bačkor.
“ (Str. 25)

Nádhera, že? A takových příběhů a překvapivých odvozenin je kniha plná. Dozvíte se, že slovo magor sice vzniklo z cizích slov, ale je čistě české; že palanda souvisí s palácem; s jakou činností medvěda souvisí pendrek; jaký vztah má hroch s šachovou rošádou … a o původu dalších více než 140 slov. Pro fanoušky češtiny nezbytná kniha, resp. knižní série (toto je druhé pokračování ze tří).

nakladatelství Motto, Praha 2004, ISBN 978-80-7246-256-3, cena 199 Kč

12345
1461408360000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online