Wuwejův zápisník

William Malpas: The Art of Andy Goldsworthy

04.07.2014 00:09, Wu | knihy | kultura | komentáře -

obálka knihy William Malpas: The Art of Andy GoldsworthyAndy Goldsworthy je jeden z nejznámějších současných umělců tvořících land art – umění v přírodě a s použitím přírodních materiálů či motivů. Tento umělecký směr mě oslovuje, Goldsworthyho dílo je fascinující (možná jste někdy zahlédli dokument o jeho tvorbě, proběhl Českou televizí) a tak jsem – po objevení kouzla objednávání anglických knih – hledal nějakou monografii. Tato slibovala úplný rozbor jeho díla a zároveň přes šedesát reprodukcí, což mě přesvědčilo. Bohužel v anotaci jaksi opomenuli napsat, že reprodukce jsou malé, černobílé a nekvalitní. Nakonec se ale ukázalo, že kniha exceluje v jiných ohledech a tedy nelituji, že jsem si ji pořídil.

Už v prvních kapitolách se ukáže, jak komplexní studie to je – ona totiž ani zdaleka není jen o Goldsworthym. Neprve popíše sochařství moderní doby, udělá menší procházku tvorbou umělců dvacátého století a zmíní jak to či ono ovlivnilo land art a Goldwsorthyho. Následně se věnuje land artu – duchu místa, alchymii hmoty, ekonomickým ohledům, vztahu k minimalismu nebo konceptuálnímu umění, náboženství, genderu apod. Další kapitola prochází land art umělce v Evropě a Americe, díky čemuž získáte přehled, jména i shrnutí jejich tvorby. Když jsem ve čtení pokračoval s tabletem a ke každému umělci si dohledával obrázky a fotografie, čtení dostalo nový rozměr a odnesl jsem si další jména – podívejte se na Chrise Druryho, Davida Nashe nebo Richarda Longa.

Pro land art je klíčová myšlenka a realizace změny, kvůli níž všechna díla ze dřeva, sněhu, ledu, listů, vody, břidlice, trávy atd. pomíjejí. Nejsou tak trvalá, jako je řekněme bronz, mramor, ocel nebo kámen (změna je stejně důležitá jako existence). Hlína v Earth Room (de Maria) vyschne a promění se; díla s párou Roberta Morrise jsou odnesena větrem; Mlhové a ledové plastiky zmizí; Christovy plastikové obaly vydrží dva týdny.“ (Str. 59)

Teprve poté, po 138 stránkách, se dostáváme ke zhodnocení díla a témat Andy Goldsworthyho – rostliny, stromy, kameny, vlny, sněhové koule v létě, zdi, vliv času atd. Kompletní seznam děl, poznámky, bibliografie a ilustrace knihu uzavírají.

Goldsworthyho estetika se typově řadí k novopohanství, šamanismu, americkým indiánům, Maorům, panteismu, uctívání přírody; tomu, někdo to nazývá uctíváním Bohyně, jiní pohanstvím nebo New Age. Goldsworthy vzývá energie a atmosféru Země. Sám poznamenal: Energie a prostor kolem hmoty jsou stejně důležité jako energie a prostor uvnitř. Počasí – déšť, slunce, sníh, krupobití, mlha, bezvětří – vnější prostor zviditelňuje. Když se dotknu kamene, dotýkám se a pracuji s prostorem kolem něj.
Když mluví o 'zemských energiích', odkazuje na ley lines, dračí linie, nebo také čínské umění feng shui.
“ (Str. 199)

Nakonec se ukázalo, že je to nejen monografie o Goldwsorthym, nejen přehled land artu, ale dokonce i úvod k modernímu sochařství! Já jsem spokojený.

Jak se sám přiznal, bylo pro Goldsworthyho obtížné pracovat uvnitř, protože byl oddělen od přírodního světa kolem, se všemi jeho změnami, ročními obdobími, zvířaty, lidmi či historií. Vnější svět je živý, zatímco galerie nebo veřejný prostor by se mohly během chvíle zdát mrtvé. ‚Nevydržím pracovat uvnitř. Je tu toho tolik, co mě omezuje, po chvíli ztrácím důvod zůstávat.‘“ (Str. 59)

nakladatelství Crescent Moon, Maidstone UK 2004, ISBN 1-86171-059-3, cena 597 Kč (arara.cz)

12345
1404425340000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online