Wuwejův zápisník

Radoslava Schmelzová, Dagmar Šubrtová, Radek Mikuláš: Současná umělecká díla v krajině

22.07.2015 00:43, Wu | knihy | kultura | výběr z knih | komentáře -

obálka Současná umělecká díla v krajiněNedávno jsem se díval, jestli vyšlo v češtině něco o land artu, který mě hodně zajímá, a s překvapením našel tento poklad.

Původně za knihou stála „myšlenka přinést zprávu o uměleckých dílech, která vznikla v přírodě většinou z potřeby tvůrčích lidí se o krajinu starat, něco jí opatrně a s vděčností přidat, případně kriticky poukázat na její stav.“ (Str. 14)

Postupně se ale rozrostla. Autoři píší, že z dostupných děl vymezili samostatné kategorie: „novodobé kříže v polích a křížové cesty, stezky, díla dočasná i tzv. ‚lidové kruhování‘, geologické parčíky, guerilla gardening, včelíny, lidové zahrádky. Jen výjimečně jsme zařadili ukázky tvorby vzniklé na sochařských sympoziích. Zbývají díla, která byla vytvořena jako volná tvorba pro konkrétní místo nebo aspoň určitý typ místa v krajině.“ (Str. 10)

První část, „Krajina, umění a lidé“, začíná obecně, historií zobrazování krajiny, rychle ale přechází k modernímu umění, akcím ve veřejném prostoru a významným postavám, jako je akční umělec Tomáš Ruller nebo Kurt Gebauer.

Následuje část „Drobné sakrální i užitné objekty a socha v krajině“ s moderními křížovými cestami, vztyčováním kamenů nebo sochami lidových tvůrců.

Velmi zajímavé jsou „Akce a díla, která se nedochovala“. Zahrnují jak performance, tak díla, které s plynutím času přímo počítala – a nebo už je někdo zničil. Hodně mě zaujaly instalace Michala Sedláka – Danae a Sex v mechu a kapradí.

Po krátké kapitole věnované sochařským sympoziím a podobným aktivitám následuje to hlavní – samotný průvodce. Každý popisovaný artefakt obsahuje fotografii, úvodní popis, buď přímo citující autora, nebo dílo komentující, následují GPS souřadnice, popis kudy se k objektu dostat a také zhodnocení okolní krajiny.

Současná umělecká díla v krajině, str. 176-177

A je se na co dívat! Klasický land art s užitím větví a kamenů, moderní sochy křížové cesty, vyvolávající spíše pocity než aby zobrazovaly jednotlivá zastavení, menhiry, sochy, sloupy, instalace – šíře i invence je ohromná. Rozhodně doporučuji.

nakladatelství Academia, Praha 2014, ISBN 978-80-200-2275-2, cena 350 Kč

12345
1437518580000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online