Wuwejův zápisník

Helena Kubátová: Sociologie životního způsobu

04.06.2010 23:59, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Helena Kubátová: Sociologie životního způsobuUrčitě jste si všimli, že mě tato sociologická učebnice zaujala - citoval jsem ji tu už ve dvou článcích (první, druhý). Dnes se podíváme přímo na ni samotnou. Protože sociologie je podobně jako další humanitní vědy multiparadigmatická a co autor, to vlastní definice, musí se první kapitola věnovat definicím.

Druhá kapitola sleduje teorie životního způsobu. Strukturální funkcionalismus (konformní, hédonistický a deviantní životní způsob), interakcionismus (alternativní životní způsoby a osobnost, sociálněpsychologický model dosahování statusu), postpragmatismus (paradoxní životní styly - liberálně-ironické životní styly, buržoazně-bohémský životní styl), postmarxismus (třídní životní styly - Karel Marx a ekonomizující pojetí způsobu života, Max Weber a životní styl jako status, Pierre Bourdieu a třídní životní styly) a postmodernismus (hédonistické životní styly - individualistický hédonismus, hédonistické spolubytí).

V další kapitole sledujeme proměny způsobu života. Jak se měnily kulturní rámce a etika přecházela od protestantské, přes organizační, novou protestantskou až k etice zodpovědného individualismu. Jak se proměňovala sociální struktura od pevnosti k tekutosti, od sociálních tříd k atomizaci. Dotkneme se i biografie, identity a životní dráhy.

Kapitola čtvrtá je věnovaná smyslu života a spotřebnímu životu. Fenomenologická interpretace smyslu života jako volby z rozvržených možností, jako úkolu, souvislost s jeho kvalitou a rozpor s konzumními životními styly.

Následuje vztah prostoru a času se životním způsobem. Odpojování tradičních vazeb a nové spojování, odumírání pospolitosti a snaha znovu ji najít a velmi zajímavá analýza venkovského a městského způsobu života.

Pokračujeme módou. Na první pohled mě toto téma trochu překvapilo, ale jen na chvíli, k životnímu stylu samozřejmě patří. Móda byla ovlivněna třídní příslušností, v postmoderní společnosti došlo k její demokratizaci a módní trendy se už samy tak zahltily, že móda vyšla z módy.

Poslední kapitola se zabývá generací, genderem a způsobem života. Z generační problematiky je zajímavé, že dnes se mezi mladou a střední generací vyskytují spíše generační spojenectví, než generační konflikt. Problematika genderu je příliš rozsáhlá pro jednu kapitolu, a tak se omezuje jen na jeho vymezení, popis symbolické nadvlády mužů a demokratizaci ženství.

Jako každá správná učebnice obsahuje i tato biografickou přílohu, glosář odborných výrazů, použitou literaturu a rejstříky.

Za zmínku stojí didaktická stavba každé kapitoly. Nejprve se procházejí jednotlivé teorie či autoři, vše je pečlivě a srozumitelně komentované a provázané odkazy na jiné kapitoly. Následuje slovní shrnutí, pak přehledná tabulka nazvaná „v kostce“, kde jsou zásadní věci ukázané v bodech, citace z původních prací nebo z tisku, dokreslující probírané téma a samozřejmě seznam použité a doporučené literatury.

Sociologie životního způsobu, str. 238 a 239

Učebnice je to opravdu podařená, poskytuje stručný přehled významnějších autorů a jejich myšlenek a díky tomu se můžete zaměřit na směr, který vás zajímá. Potěšilo mě začlenění BoBos neboli buržoazních bohémů, koncepce Davida Brookse (který je spíše novinář, než sociolog).

Prolistovat ji můžete na stránkách nakladatelství.

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 978-80-247-2456-0, cena 299,- Kč

12345
1275688740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online