Wuwejův zápisník

Grafologický průzkum mezi ajťáky

25.12.2008 12:46, Wu | výzkumy | počítače | komentáře -

Maestro de George, můj přítel z vysokoškolských studií, je mimo jiné znalec umění grafologie. Píši záměrně umění, neb grafologie sice patří mezi vědy a její poznatky jsou uznávané, ale sestavit z dílčích znaků celý psychologický profil vyžaduje více než jen praxi a zručnost. Vyžaduje i vhled, vcítění, schopnost vyhodnotit dojem z písma, nahlédnout člověka jako celek a snad možná se na něj nadsmyslově naladit.

Při jednom z našich dýchánků přišla řeč i na grafologii a de Georgův tehdejší náhled na lidi pohybující se kolem počítačů. Domníval se, že každý ajťák je svou povahou do jisté míry počítači podobný, že uvažuje lineárně, přísně algoritmicky, že je mu hlubší fantazie cizí. Že jsou to osobnosti poměrně jednoduché...

Odporoval jsem, protože jednak ze zkušenosti mi nikdo ze známých do popisu nespadal, jednak jsem se ani sám takovým necítil. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na pilotním grafologickém průzkumu. Můj úkol byl sběr materiálu, Maestro de George prováděl rozbory. Sběr byl jednoduchý, každý člověk je sám na sebe velmi zvědavý, a když jsem lidem v okolí nabídl účast v průzkumu s tím, že jako odměnu obdrží analýzu své osobnosti, bez váhání souhlasili.

Rozbor je samozřejmě náročný, navíc jsem si při výkladu musel dělat pečlivě poznámky, abych ho dotyčným osobám dobře zreprodukoval, takže jsme nakonec vyhodnotili jen šest exemplářů. Podívejme se na stručný extrakt:

  • Naprosto emotivní a důvěřivá bytost, až to hraničí s naivitou. Intenzivně vnímá své emoce, ale neumí je ventilovat. Používá patetické pózy, velká gesta. Uvnitř dobrák, na povrchu vrstva rádoby cynismu; není kariérista ani ctižádostivý. Citově hodně nestálý, vrtkavý. Výrazný sklon k pochybujícím depresím.
  • Má v sobě velké množství dítěte, ale je si toho vědom a skrývá jej, jen občas si dopřeje luxus ho projevit navenek. To dítě v něm ale pracuje, jednak se projevuje v umíněnosti, jednak v citové ovládnutelnosti. Je patrná emoční nedotaženost, ještě budou významné zlomy a změny. Velmi hrdý, neudělá nic pod vlastní důstojnost. Ač přátelský a spolehlivý, dokáže být chladný jako ocel.
  • Do značné míry dítě, skoro bezstarostný, roztržitý jako profesor. Zároveň prakticky nulová empatie, malá sociální inteligence, ač v podstatě hodný, je značně necitelný. Emoční rovinu vnímá, interpretuje, ale neprožívá. IQ zaměřeno velice jednoznačně, úzce, neschopen hlubších úsudků a širších generalizací, věci prožívá bipolárně, s černobílým hodnocením.
  • V podstatě vztekavé dítě, má nevyjasněné názory a postoje. Svoje chyby se snaží svalit na ostatní, má sklony k poněkud afektovanému jednání. Cítí se osamělý, nepochopený, lidmi trochu vzdorně pohrdá.
  • Mírně zženštilý, staromilecký, s obrovskou fantazií. Není otrokem rozumu, ale svých představ, má obrovské, neukojené ambice se šílenými plány na pomezí reality a fantastična, ale není je schopen realizovat, reálné věci jdou mimo něj, někdo ho musí táhnout. Obtížně komunikuje, nerozumí ostatním a ostatní také nerozumí jemu, je vnímán jako neškodný blázen, ale přesto nějakým způsobem respektovaný. Uznaný.
  • Energický, razantní a lehkovážný člověk s vysokým IQ, ale slabším EQ. Má o sobě velmi vysoké mínění, spíše se přeceňuje, rád udivuje svou povzneseností. Má svérázný žebříček hodnot, kdo se mu vymyká, ten jako by nebyl. Diktát rozumu, umění preciznosti, potenciálně velká fantazie, ale hlavně při řešení problému.

Věkové rozložení je dvacet až třicet let; zaměstnanostní struktura - tři byli studenti, další dva studenti zároveň pracovali, jeden člověk byl již čistě v pracovním procesu; co se týče genderu, zúčastnilo se pět mužů a jedna žena (a abych zvýšil anonymitu, převedl jsem všechny popisy do mužského rodu). Popisy jsou pochopitelně zkreslené, z několika stránek se sice několik vět udělat dá, ale nemohou být výstižné. Tedy to berte s rezervou.

Co se naším pilotním průzkumem ukázalo? Především jsme vyvrátili hypotézu o lineárnosti a jednoduchosti osobností. Žádný z respondentů původním představám neodpovídal. Začali jsme uvažovat i o typologii, navrhované kategorie byly kupříkladu "slonovinová věž" nebo "typ vladař", ale nikam dál jsme nepokročili.

Když se teď na shrnutí průzkumu dívám, vidím dvě hlavní skupiny - velké děti a citové invalidy. Dalo by se spekulovat o jejich motivacích pro zaobírání se počítači, o hledání snazší komunikace, možnosti předstírat apod., ale o tom už existuje řada psychologických studií nebo knih (namátkou David Šmahel: Psychologie a internet).

Dnes si myslím, že u lidí kolem počítačů se dá najít jediný společný rys - únikové aktivity. Ať už jsou to sporty, alternativní životní styl, knihy, hraní fantasy her, fotografování, stavění modelů nebo třeba lehké drogy, vždycky nějak utíkají od světa strojů.

12345
1230205560000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online