Wuwejův zápisník

Aleš Česal, Otomar Dvořák: Utajené dějiny Čech (3)

10.07.2008 20:22, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Aleš Česal, Otomar Dvořák: Utajené dějiny Čech (3)Celá série Utajených dějin vychází ze základní myšlenky, že „v pozadí historických událostí se skrývá boj o ovládnutí morfického pole, jakéhosi přírodního paměťového média, které bychom mohli přirovnat k počítačové disketě, na niž se průběžně zaznamenávají probíhající děje - a to ve všech rovinách od hmotné až po duchovní. V určitém stavu vědomí se může živý tvor na toto pole napojit a čerpat z něj potřebné informace. To jsou zkušenosti dávných mystiků, šamanů, proroků, světců a čarodějnic. V poli jsou též za spolupůsobení lidské mysli vytvářeny různé bytosti, které se stávají ohnisky zahuštěné energie a mohou být vloženy do hmotného nositele (takzvaného egregoru). Tady můžeme hledat původ různých démonů, andělů, ďáblů a přírodních božstev. V síti morfického pole mohou uvíznout i duchovní otisky zemřelých lidí, pro něž používáme šamanský výraz beztělci.“ (str. 6)

Do kontaktu s polem se dá dostat za změněných stavů vědomí nebo třeba pomocí zemské energie, usměrněné tvarovými zářiči (menhiry, stromy, jeskyně, chrámy, kříže...). A hlavní snahou skrytých společenstev všech dob bylo vypracovat pravidla a pomůcky, jak bezpečně s morfickým polem zacházet. Protože když se to neumí, může to člověka vykolejit až k šílenství. První dva díly se zabývaly nejstaršími dějinami (příměří mezi tímto a tím druhým světem za Keltů, Germánů i Slovanů - hlavní pomůcky - menhiry, posvátné háje, pohanské rituály) a středověkým křesťanstvím (Projekt Ráj - snaha rozdělit morfické pole na dvě složky, užitečnou, a chaotickou, zásvětní. Hlavní pomůcka - síť katedrál, kaplí, křížů a křížků, rituály.)

Jenže pod zdánlivě poklidnou hladinou dění to začínalo vřít. Z toho, co zprvu vypadalo jako neškodná hra milovníků starých pohádek, krojů a lidových písniček, mu vyrostl děsivý nepřítel, který ho posléze smetl. Projekt Ráj nebyl nahrazen Projektem Rozum, jak doufali osvícenci a zednáři, ale velmi agresivním Projektem Národ!“ (Str. 53)

Jak praví podtitul "Od roku 1768 do roku 1945", tady se díváme do doby modernější až zcela moderní. Vzkypění revolucí, represe, tajné společnosti, nejnovější objevy a vynálezy, osobnosti a mocnosti jsou stavěny do světla základní myšlenky knihy, a někdy jsou to souvislosti a nápady vskutku překvapivé. Stačí si připomenout, kolik vynálezců se přiznalo, že své objevy viděli ve snu.

V mnohém se podobali středověkým alchymistům. A přesto tady byl určitý rozdíl. Novodobí vynálezci z 19. století odvrhli mystickou stránku své činnost, před veřejností ji popírali, i když ve skutečnosti pracovali se silami informačního pole. Kolika z nich se přihodilo, že nalezli řešení problému nečekaným vnuknutím nebo se jim zjevilo ve snu! Stačilo jen své mozkové vlny udržet ve správném naladění, v potřebném kmitočtu, a spojení začínalo fungovat.“ (Str. 119)

Nacismus, Hitler a všechny události, které byly spáchané, zešílení celého státu (nacistické Německo) jsou opravdu TAK děsivé, že se magické pozadí samo nabízí...

...pokud jejich tajně připravovaná síť, která má zavrhnout celý dosavadní vývoj křesťansko-židovské Evropy a vrátit se zpátky k pohanským kořenům, k věku mocných Árijů (...), pokud tato síť (nazvěme si ji třeba Projekt Nadčlověk) má dosáhnout úspěchu a světovlády, nestojí jí už v cestě rozpadlý křesťanský Projekt Ráj, jen mírné komplikace jí hrozí od komunistického Projektu Včelí úl, ale nejnebezpečnější protivník se pro ni skrývá v mystické soudržnosti židovské komunity, v oné síti, kterou bychom mohli pracovně nazvat Projekt Sefirot - Strom života.“ (str. 198)

Sérii Utajených dějin obdivuji pro její konzistenci. Autorům se podařilo vybudovat ohromující konstrukci, kde do jednotící myšlenky všechno zapadá. Někdy trochu násilně; až příliš se objevují výrazy "není náhodou", "nabízí se", "je zjevné"... tolik jistoty u tak velké spekulace? Třeba tvrzení, že není náhodné, že Národní divadlo stojí u řeky tam, kde stávala solnice, městský sklad soli, a že tudíž voda a sůl, dva alchymistické prvky jsou v jeho pozadí. No, já si naopak myslím, že tohle náhodné je. Naznačovat, říkat, že by něco MOHLO být podmíněno magicky, by bylo mnohem vhodnější.

Ale zpátky k celému pojetí. Ano, líbí se mi to, líbí se mi i dílčí myšlenky, na nich všechno stojí. Ale jako celku jí nevěřím, nevěřím ve vědomý záměr všech zmiňovaných Projektů. Kniha je velkolepý, originální a inspirativní myšlenkový experiment - pokud se tak bude brát, lze ji jen doporučit. Víc ale nečekejte, seriózní zdroj historických informací to není. A třetí díl je asi nejslabší, oslí můstky se vyskytují v množství větším než malém...

12345
1215714120000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online