Wuwejův zápisník

Romain Rolland: Dobrý člověk ještě žije, Petr a Lucie (2)

19.11.2006 17:54, Wu | knihy | komentáře -

Romain Rolland: Dobrý člověk ještě žije, Petr a LuciePrvní část recenze: Dobrý člověk ještě žije.
Je Petr a Lucie protiválečná novela na pozadí milostného příběhu, nebo je to milostná novela na pozadí protiválečného příběhu? Přikláním se k protiválečné novele, v níž je milostné vzplanutí dvou mladých lidí prostředkem k burcování.

Protože je zrovna tohle dílko povinná četba, najdete jeho obsah na Internetu v desítkách verzí. Vybral jsem namátkou tři:

Nic neznamená utrpení, nic neznamená smrt, jestliže vidíme, proč trpíme, proč umíráme. Oběť je slastná, jestliže chápeme, proč jsme obětováni. Ale může dorůstající jinoch chápat smysl světa a jeho rozbrojů? Co ho může, je-li upřímný a zdravý, zajímat na té surové řeži národů, dorážejících na sebe jako tupohlaví berani nad propastí, do níž se nakonec všichni zřítí? Vždyť cesta byla dosti široká pro všechny! Proč tedy tak zběsile touží zničit sami sebe? Nač ty pyšné vlasti, ty lupičské státy, ty národy, vychovávané k vraždění jako k nějaké povinnosti! A nač to krveprolévání všude mezi lidmi? Ten svět, v němž jeden požírá druhého? Proč život vypadá jako nekonečný řetěz, obludný a děsivý, jehož každý článek se vztekle zakusuje do sousedovy šíje, pase se na jeho těle, tyje z jeho bolesti a žije z jeho smrti? Nač boj a nač bolest? Proč smrt? Proč život? Proč? Proč?“ (str. 265)

V úděsné temnotě a beznaději válečných dní jim jejich láska svítí na cestu...

'Krásné je teď, že máme zítřek!' Zítřek... Ti, kdož přijdou po nás, stěží si budou moci představit, kolik němého zoufalství a bezedného žalu bylo ve čtvrtém roce války obsaženo v tom slově zítřek... taková únava! Naděje byly již tolikrát zklamány! Sta zítřků šla jeden za druhým, sta zítřků navlas podobných včerejšku a dnešku a vesměs vyplněných ničím a čekáním, čekáním na nic. Čas již neplynul. Rok byl jako Styx, podsvětní řeka, obtáčející život kruhem černých a mastných vod, pochmurně se lesknoucích a vypadajících, jako by stály. Zítřek je mrtev.
V srdcích těchto dvou dětí Zítřek najednou vstal z mrtvých.
“ (str. 276)

Romantická poetika zamilovanosti je možná až příliš sladká, tak moc, že mě krutý konec ani nedojmul. To ale nemění nic na tom, že válka je strašlivá věc a měli bychom se ze všech sil snažit, aby k žádným dalším nedocházelo (jistě že vím jak je to doopravdy s naším vlivem na války v dnešním světě :().

Na začátku je velmi trefná charakteristika měšťácké rodiny, věřící ve své ideály: „Pan sudí Aubier, člověk hluboce čestný a nesmírně vážně plnící své úřední povinnosti, byl by rozhořčeně jako nejhorší pohanu odmítl podezření, že jeho rozsudky by mohly být diktovány něčím jiným než smyslem pro spravedlnost a hlasem svědomí. Ale hlas jeho svědomí nikdy nemluvil (nebo lépe: ani nezašeptal) proti vládě. Bylo to svědomí již od narození úřednické. Myslilo vždycky státotvorně, podle měnících se poměrů, ale vždycky neomylně. Na vládnoucí moc se díval jako na posvátnou samozřejmost. ... Paní Aubierová byla stejně dobrá křesťanka, jako její manžel dobrý republikán. Stejně upřímně a poctivě, jak pan Aubier ze sebe dělal poslušný nástroj moci proti každému projevu svobody neschválenému úředně, paní Aubierová mísila v úplné čistotě srdce zbožné modlitby s oněmi vražednými tužbami, jež tenkrát ve všech evropských zemích rozněcovali v zájmu války katoličtí kněží i protestantští pastoři, židovští rabíni a pravoslavní popi, noviny i vlastenečtí občané.“ (str. 260)

Ano, takhle a podobně v tisících obměn vypadají kořeny totalit, válek, davových šílenství...

V úvahách o nutnosti žít tady a teď i ve fantaziích Petra a Lucie o tom, že už se mnohokrát potkali v jiných životech, je patrná Rollandova inspirace duchovním životem Indie, v té době se již stýkal s představiteli indické obrody, později vydal soubor dvou monografií "Mystický a činný život dnešní Indie".

12345
1163955240000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online