Wuwejův zápisník

Matthew Skelton, Manuel Pais: Team Topologies

04.01.2024 20:47, Wu | knihy | výběr z knih | produktivita | komentáře -

obálka knihy Team TopologiesVývoj software je obtížná disciplína a ve většině organizací čelí spoustě problémů – opakované změny v architektuře, technologiích i na trhu, neuvědomovaný boj s Conwayovým zákonem (viz článek Zákony, projevující se v organizacích ), systémy, které přerostly jeden tým, časté reorganizace, zmatené množství delivery frameworků a tak dále.

Proč tomu tak je? Podle autorů knihy mimo jiné proto, že organizacím chybí rozumný model práce, který neignoruje lidský a týmový rozměr a dbá na přiměřenou (dostatečně malou) kognitivní zátěž. A samozřejmě respekt k Conwayovu zákonu, využití jeho síly. V této knize pak takový model navrhují.

(Překlady citací DeepL s mými úpravami.)

V první části Teams as the Means of Delivery definují základní problémy a principy. Vysvětlí, v čem je problém s organizačními (a komunikačními) strukturami, co je to kognitivní zátěž a kde jsou úzká místa.

Když mluvíme o kognitivní zátěži jako takové, každý pochopí, že lidé mají jen omezenou kapacitu na informace, které v daném okamžiku udrží v hlavě. Totéž platí pro celý tým, stačí sečíst kognitivní kapacity všech jeho členů.

Když ale přidělujeme danému týmu odpovědnosti nebo části softwaru, téměř nikdy o kognitivní zátěži nemluvíme. Možná proto, že je těžké vyčíslit jak dostupnou kapacitu, tak to, jaká velká bude nová kognitivní zátěž. Nebo možná proto, že se od týmu očekává, že se bez otázek přizpůsobí všemu, co se po něm chce.

Týmy rostou, nafukují se a snaží se nadměrné množství odpovědností a oblastí pokrýt. Pak ale nemají dostatek prostoru pro kvalitní zvládnutí svého oboru a pálí čas přepínáním kontextů. (Str. 11)

Jak funguje Conwayův zákon, proč na něm záleží a jak ho využít ve svůj prospěch.

Komunikační kanály (ať už po firemní hierarchii, nebo mimo ni) v rámci organizace účinně omezují řešení, které může organizace navrhnout. Toho však můžeme strategicky využít ve svůj prospěch. Pokud chceme zabránit vzniku některých návrhů – třeba takových, které jsou příliš orientované na technické interní záležitosti – můžeme organizaci upravit tak, aby tomu struktura bránila. A naopak, pokud chceme, aby naše organizace objevila a přijala určité návrhy – třeba takové, které jsou příznivější pro flow -, můžeme tomu reorganizací napomáhat. Neexistuje samozřejmě žádná záruka, vzniknou právě takové návrhy, které chceme, ale tím, že aktivně utváříme komunikační cesty, pravděpodobnost zvyšujeme. (Str. 17)

A také, že každá reorganizace potřebuje technickou expertizu!

Jak říká Michael Nygard: „Rozdělení na týmy je prvním návrhem architektury.“ (Str. 22)

Základem je pochopitelně „team-first“ orientace, tým na prvním místě. Týmy musí být stabilní, dlouhotrvající, s minimalizovanou kognitivní zátěží a řízenými interakcemi.

Pak už následuje těžiště knihy, Team Topologies that Work for Flow. Nejprve to, co nefunguje, antipatterny, pak vysvětlení Dev, Ops a DevOps, nutnost respektovat aktuální situaci a konečně identifikování čtyř základních topologií

  • Stream-aligned neboli feature / produktové týmy
  • Enabling týmy pro zkoumání a zavádění nových věcí (na které produktové týmy řešící byznysové dodávky nemají prostor)
  • Týmy nad komplikovanými subsystémy, kdy bychom nedokázali do každého produktového týmu dát specialistu na danou oblast
  • Platformové týmy, které dodávají takové služby, aby se produktové týmy mohly soustředit na dodávky

V každém případě bychom se měli snažit o co nejmenší smysluplnou platformu (minimum viable platform, MVP) a nedopustit, aby měla rozhodující slovo. Jak říká Allan Kelly, „vývojáři softwaru rádi budují platformy a bez produktového řízení vytváří víc než je třeba.“ Je třeba hledat takový rozsah, který je dostatečně malý a zároveň pomáhá urychlovat a zjednodušovat dodávání softwaru týmům, které ji používají. (Str. 101)

Nechybí tipy čemu se vyhýbat a na co dávat pozor, jako skryté monolity, přirozené „linie rozpadu“ apod.

Ve třetí části Evolving Team Interactions for Innovation and Rapid Delivery navazují modely spolupráce mezi týmy. I těch je jen několik základních a je dobré si je uvědomovat a jasně si je deklarovat. Jsou to

  • Collaboration neboli spolupráce na stejném cíli, obvykle průzkum nové technologie nebo přístupu. Je to drahé, ale přináší vysokou míru učení.
  • X-as-a-service – tým poskytuje svůj produkt jako službu ostatním, má definované rozhraní, informace a spolupráce je tak minimální.
  • Facilitating mode – jeden tým, obvykle „enabling“, školí a provádí při nástupu do nové technologie.

Je tedy třeba pečlivě zvolit, jaký typ práce (a spolupráce) tým potřebuje, efektivně zkombinovat – a také dále sledovat v čase, vše se vyvíjí, potřeby se mění a existují indikátory, jak pravý čas rozpoznat. Třeba že systém přerostl jeden tým, klesá frekvence dodávek, nebo je příliš závislostí na jiných systémech.

Čtení je to fascinující a plné „aha“ momentů, obzvlášť pokud jste z oboru a z velké firmy s bohatou historií nejrůznějších reorganizací a snah poskládat týmy znovu a lépe. Pro manažery by to mělo být povinné čtení. A pro nemanažery přinese vysvětlení principů, potřeb a argumenty do diskuzí.

Odkazy:

SKELTON, Matthew, PAIS, Manuel. Team Topologies. Portland, OR: IT Revolution, 2019. ISBN 978-1-942788-81-2.

12345
1704397620000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online