Wuwejův zápisník

Pavel Pospěch: Neznámá společnost

29.07.2022 21:40, Wu | knihy | sociologie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Neznámá společnostSociologie je nesmírně důležitá disciplína, protože pomáhá vysvětlit fungování společnosti, nacházet skryté mechanizmy a vysvětlovat – zdánlivou – iracionalitu.

V sociologii neobjevujeme — v sociologii pojmenováváme. Naším úkolem není objevit neznámé, nýbrž ve změti známého najít a pojmenovat nějaký vzorec či strukturu. Nové není to, co vidíme, nové je, jak to vidíme. Ne vjem, nýbrž pojem. Proto když čteme dobrý sociologický text, si neříkáme, „aha, o téhle věci jsem ještě nikdy neslyšel“. Říkáme si, „aha, o tomhle jsem vždycky slyšel, ale teprve teď chápu, jak to do sebe zapadá“. Jde o variantu toho, co fenomenologové označují jako aha-efekt. Náhlé pochopení nepramení z toho, že bychom našli nová data, tak jako mořský biolog našel medúzu. Pramení z toho, že ve starých známých datech náhle spatříme logiku. (Str. 175)

Pavel Pospěch se na českou společnost dívá z odstupu a ptá se na běžné věci – za nimiž se ovšem vždy skrývá něco víc.

Podívat se na českou společnost jako na společnost neznámou znamená ptát se na věci, které v každodenním životě přehlížíme. Proč je v Česku tolik zahradních bazénů? Proč je každá trafika plná časopisů o jídle a bydlení? Proč se v českých městech nesmí pít alkohol na veřejnosti a proč jsme si toho ani nevšimli? Proč máme rádi vtipy o frontách na banány? Proč věříme vědě, ale neposloucháme její závěry? A proč volíme bohaté oligarchy s pocitem, že jsou jako my? V naší společnosti je tolik záhad, kolik jich je na výstavě o Aztécích, jenom jsme se odnaučili si jich všímat. Do některých z nich nahlédneme v této knize. (Str. 10)

O jaká témata jde? Obsah napoví:

 • Neznámá společnost
 • Privatismus
 • Venkov
 • Fronta
 • Přizpůsobivost
 • Autenticita
 • Klimatická změna
 • Města
 • Pravda o covidu
 • Kolaps
 • Sociologie

Každá kapitola je ale širší, tematicky rozkročená, a připravuje nás na to už její úvodní stránka obsahující lehké shrnutí. Například Fronta (Str. 45):

Proč pořád vzpomínáme na fronty na banány. Fronta má být rovnostářská, civilizovaná a racionální. Čekání ve frontách je metonymií minulého režimu. „Už zase musíme čekat ve frontách?“ ptají se dnes liberálové. „Už zase chceme čekat ve frontách?“ ptají se kritici konzumu. Co je to zombie socialismus. Každá společnost musí splnit, co slíbila.

Tohle téma mě zaujalo hodně; fronta je racionální řešení situace, kdy je poptávka větší než možnosti jejího odbavení, znak civilizované shody na pravidlech – ale vzpomínka na předlistopadové fronty je přesně opačná. Jak to? Protože symbolizovaly něco jiného:

Čekání ve frontách nebylo pouze věcí spotřebitelů, kteří nedostali, co by si přáli. Slavná „fronta na banány" byla obrazem celého režimu, zmenšeným a zhuštěným svědectvím o zrazeném příslibu rovnosti, lidskosti a racionality. Fronty se staly tváří režimu proto, že jeho tváří skutečně byly — i když si to tak nikdo nepřál. Uvidíme, že tento efekt je obecnější — a režimy, v nichž se objevuje, nemusí být vždy nutně jenom ty totalitní. (Str. 52)

A pak samozřejmě úvahy o době postfaktické v kapitole Pravda o covidu; frustraci z hledání informací a nutnosti se k nim nějak postavit si dobře pamatuju.

Vraťme se však k širším souvislostem. Pandemie koronaviru se stala téměř dokonalou manifestací postfaktické doby, tedy situace, kdy ověřená fakta ztrácejí ve veřejné diskusi svou sílu. Jejím nejviditelnějším znakem je frustrace, kterou prožíváme, když se vřavou „zaručených pravd“ snažíme proklikat k informacím, na které by se dalo alespoň trochu spolehnout. Tváří v tvář dosud málo známému viru se možnosti postfaktické interpretace rozšiřují. Vědecké modely jsou pouze pravděpodobnostní a vědecký jazyk přirozeně tíhne k nejistotě: pro jakékoli modelování nebo statistické zobecňování platí, že čím větší míru jistoty po vědcích chceme, tím méně přesné číslo dostaneme. Na jaře roku 2020 například existovala — výzkumem podpořená — představa, že teplé počasí omezuje šíření koronaviru. Praktická aplikace tohoto poznatku byla následně několika dalšími výzkumy zpochybněna. (Str. 141)

Každý sám sobě epidemiologem…

Pandemie koronaviru tento proces znásobuje: jde o naše zdraví, a jsme proto pod tlakem, abychom porozuměli věcem, jako je fungování virové nákazy, efektivita respirátorů nebo očkování. A místo expertů, kteří by nám poskytli jednoznačné odpovědi — Vždyť vystudovali za naše daně! —, máme k dispozici jenom rozhádanou galerii mluvících hlav, u nichž často není jisté, zda jim jde o snížení počtu nakažených, nebo o zvýšení počtu sledujících na sociálních sítích. Tato situace je základní jednotkou toho, co dnes označujeme termíny jako „postfaktická doba“: muset si i proti vlastní vůli udělat vlastní názor. (Str. 137)


Jednotlivé kapitoly jsou eseje, nikoliv studie, i když samozřejmě dobře podložené. K esejím patří atraktivní, čtivý styl – což má i stinnou stránku, protože místy působí populárně až lehce bulvárně (Prokop je jiná liga). Každopádně informací se dozvíte spoustu a kniha se čte sama, rozhodně doporučuji!

Odkazy:

POSPĚCH, Pavel. Neznámá společnost. Brno: Host, 2021. ISBN 978-80-275-0826-6.

12345
1659123600000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online