Wuwejův zápisník

Raj Patel, Jason W. Moore: Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí

15.10.2021 18:11, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcíAutoři analyzují moderní historii a její sepětí s kapitalismem. Říkají, že současný svět je spojený systém kapitálu, moci a přírody a vyvíjel se celá staletí.

V této knize ukazujeme, jak moderní svět sestává ze sedmi laciných věcí: přírody, peněz, práce, péče, potravin, energie a životů. Každé slovo v této větě je však problematické. Laciný je opak výhodného — zlaciňování ve smyslu znehodnocování znamená soubor strategií, které mají za cíl podrobit své moci širší předivo života. Věci se stávají věcmi díky práci armád, kněžích, účetních a tisku. (Str. 17)

Slova jsou to sice problematická, ale výklad je velmi srozumitelný. Kapitalismus je poháněn tím, že přeměňuje svět na věci, a v této honbě dobývá stále nová území.

Dobývání funguje jedině jako propojování; své nedostatky napravuje tak, že odčerpává živou sílu odjinud. Dobyté území je místem, kde propukající krize rodí nové a nové strategie dalšího dobývání zisku. Hraniční oblasti jsou hraničními oblastmi, protože představují zónu, kde se kapitál setkává se všemi formami přírody včetně člověka. Ovšem vždy jde o snižování nákladů. Kapitalismus nejenže zahrnuje dobývání nových hranic; kapitalismus existuje jedině jako proces dobývání, protože expanduje z jednoho místa na druhé, přetváří socioekologické vztahy, produkuje víc a víc druhů zboží a služeb, které obíhají prostřednictvím stále se rozšiřující řady směn. Ale dobyté území je mnohem důležitější jako místo, kde se uplatňuje moc — a nejen ta ekonomická. V procesu dobývání používají státy a impéria násilí, kulturu a vědění k tomu, aby mobilizovaly dostupné prostředky při co nejnižších nákladech. Právě toto „zlevňování" staví dobytá hraniční území do středu moderních dějin, protože uvolňuje cestu kapitalistické tržní expanzi. (Str. 38)

Zdroje musí být samozřejmě co možná nejlevnější, externality zůstávají v koloniích, zisk se dopravuje do centra impéria (když se přidržím historického přirovnání).

A tak docházíme k tomu, co myslíme slovem laciný: je to soubor strategií, jak kapitalismus prostřednictvím dočasných řešení krizí organizuje své vztahy k celému předivu života. Laciný neznamená totéž, co levný či nízkonákladový — byť i tento pojem zahrnuje. Laciná je strategie, praktika a násilí, které mobilizují veškeré druhy práce — lidskou i zvířecí, botanickou i geologickou — za co možná minimální náhradu. Slovo laciný užíváme, hovoříme-li o procesech, jimiž kapitalismus přetváří dosud nepojmenované životní vztahy a zapojuje je do oběhu produkce a spotřeby s tak nízkou vstupní cenou, jak jen je to možné. Lacinost vyznačuje cestu od nezapočítaných životodárných vztahů k co nejnižší dolarové hodnotě. Strategie je to vždy krátkodobá. A lacinost byla odjakživa bitevním polem. (Str. 42)

Každé ze zmíněných laciných věcí je věnovaná jedna kapitola. Obraz, který se z nich složí dohromady, je velmi působivý. Jeho reálnost je pro laika těžké posoudit, ale celá analýza dává smysl.

Co ale posoudit mohu je nabitost dílčími fakty – od odlesnění Madeiry, otrokářství Kryštofa Kolumba, teologické diskuze o podstatě duše divochů až po třeba informace o problémech s financováním evropských tužeb:

Evropští aristokrati chtěli koření z Malakky, perské hedvábí a čínský porcelán, zatímco evropský průmysl potřeboval suroviny — bavlnu z Egypta či kamenec ze Sýrie. Evropané platili mincemi raženými z drahých kovů, které těžili v dolech pod svou kontrolou. Proto evropské stříbro a zlato (jakkoli málo ho v Evropě bylo) čile proudilo na východ a na jih. Přestože obchodní bilanci částečně dorovnávala evropská zvířata a hotové výrobky, John Day poznamenává, že „vliv tohoto deficitu byl téměř nepřekonatelný. Z Čech a Sardinie vysával stříbro skoro stejnou rychlostí, jakou je stíhaly těžit; pohltil lví podíl uherského a súdánského zlata v týž moment, kdy vstoupilo do středomořského oběhu; přispěl k chronickým potížím (pokud je přímo nevytvořil) s platební bilancí od Anglie po Flandry.” (Str. 101)

Nebo anglický rostlinný imperialismus:

Na konci století již Angličané běžně pili čaj vypěstovaný v Indii a na Cejlonu (Šrí Lanka), ne v Číně. Británie učinila z botanického imperialismu svého druhu umění. Semena kaučukovníku se pašovala z Brazílie, ošetřena byla v londýnských Královských botanických zahradách v Kew a vyzkoušena v jižní a jihovýchodní Asii. Agáve sisalová, používaná k výrobě lan a zemědělských provazů, prošla podobnou migrací, z jižního Mexika do Asie. Chinovník, zdroj chininu, se ze svého původního domova v Brazílii rozšířil po celém světě, aby malárie, endemická v tropických zeměpisných šířkách, neohrozila koloniální expanzi. (Str. 195)

Vše je pečlivě odkazováno a poznámkový aparát má 80 stránek malým písmem. Tady není o čem pochybovat.

Zato ty závěrečné rady… V úvodu čtenáře naladí:

Proto v závěru nabízíme několik nápadů, které pomohou rozpoznat a orientovat postavení člověka v přírodě pod zorným úhlem nápravy škod. Zhodnocení křivd napáchaných za staletí vykořisťování může znovuoživit lidské vztahy v rámci širšího přediva života. Redistribuce péče, půdy a práce tak, aby každý měl příležitost přispět ke zlepšení života a ekologie kolem sebe, by mohla odčinit násilí páchané ve jménu abstrakcí, k nimž nás kapitalismus tlačí dnes a denně. Nazvali jsme tuto vizi „ekologií nápravy a nabízíme ji jako způsob, jak lze nahlížet na minulost stejně jako budoucnost; na praxi a víru v ideje rovnosti a nové podoby lidských vztahů v předivu života. (Str. 69)

Ale na konci se ukáže, že jsou to jen asi čtyři stránky a jsou tak vágní, až je to směšné. Ano, proces může mít fáze „uznání“, „náprava“, „přerozdělení“, „reimaginace“ a „znovustvoření“. Ale jak k němu má dojít? Není tam ani slovo; lze se jen domýšlet z jejich orientace (libertinský socialista s velmi silným anarchistickým cítěním), že čekají když ne anarchii, tak socialismus.

Nicméně knihu jako celek rozhodně doporučuji, tolik informací jen tak nenajdete a historie kapitalismu optikou lacinosti také dává smysl.

Naše laciné věci nevznikly nějakým kouzlem, samy od sebe. Vzešly z brutální alchymie idejí, dobývání a obchodu, která tvoří moderní svět. V jejím jádru tkví řada podvojností, které se od počátku navzájem proplétají: Společnost a Příroda, kolonista a kolonizovaný, muž a žena, Západ a zbytek světa, bílí a nebílí, kapitalista a pracující. Každý z těchto dualismů nebyl určen jen k pouhému popisu a utřídění světa, ale sloužil prakticky k ovládnutí a zlacinění životů téměř všech lidí a zbytku přírody. Pochopení kapitalismu jako světo-ekologie moci, kapitálu a přírody nám ukazuje, jak hluboce je každá polovina z těchto dvojic vepsána do druhé, jak intenzivně se mocní snaží střežit ostré hranice mezi nimi, a jak tvrdě se o tyto hranice zápasilo. (Str. 264)

Odkazy:

PATEL, Raj, MOORE, Jason W. Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí. Praha: Neklid, 2020. ISBN 978-80-907562-7-4.

12345
1634314260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online