Wuwejův zápisník

Ivan Jelínek: V sobě letohrad

26.09.2021 11:56, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy V sobě letohradIvan Jelínek byl jeden z představitelů české křesťanské poezie v poválečném období. V roce 1947 odešel do exilu, nejdříve do Londýna, kde pracuje jako nezávislý novinář, poté (r. 1949) do Kanady (zde pracuje jako přístavní dělník), nějakou dobu farmaří a učí češtinu na americké armádní škole. V r. 1956 se vrací do Londýna a pracuje zde až do roku 1969 (odchod do důchodu) jako redaktor českého vysílání BBC. (text na záložce knihy).

Je tma, A vítr nad zahradou.
Je rudo Petru před popravou.

- Tu řekl, že je pravý peň…
Je peň, co vesmír ten!

Mlčení slov ve výhni ticha.
Jas tmy je? Jasu šero?
Co ze srdce se nevypělo?
Ten přebohatý lán,
ten rybný vesmír sám,
ta přeobětní lícha.

(… , str. 43, Pravý peň)

Básně psal celý život, první sbírka Perletě vyšla už v roce 1933. Tato kniha je zároveň výbor i nová sbírka. Výbor proto, že do ní autor zakomponoval básně ze sbírek Ulice břemen (1956) a Skutečna (1960), ale je doplněná řadou básní nových. Jako celek poprvé vyšla v roce 1965 v Římě (podle ediční poznámky).

(… )
Vpřed, stranou, vzad
se přelévá, lít bude, nepřelila
řeka té Jeho chůze běhuté:
vzhůru výtrysk. Dolů pád.
Uprostřed spočívá. Stál. Stojí.
Pní nehnut. Pna se řítí
(… , str. 47, Kříž)

Básně jsou to jak vidno velmi intenzivní a formálně výborné, s rytmem, rýmy. Ale úsečnost spolu s nezvyklými tvary slov způsobují, že jim rozumím jen obtížně. Pní nehnut a pna se řítí? Uf.

Prosil jsem ve své žule tmy
o trochu světla Tvého.
Skácej sloupoví, tni
klínem blesku svého.

Věnce hořící
zapálily věže shůry.
Blesky bouřící
roztříštily žuly.

Prosil jsem ve svém svoru,
v suchu, v svěráku
o krev beránků.
O víno z Tvých dvorů.

Beránek jsa, krve dals.
Nad lásku v lásku jals:
hroznů lisovals.

Prosil jsem v hrobu hluchosti
o hlas Tvých trub.
Klíčit dej lásky krutostí
v smrti rub.
(… , str. 72, Modlitba strachu a odvahy)

V druhé části se přidává opakování, variace tématu. To je zajímavé, básně jsou jako příboj, vrací se ve vlnách.

(… )
Je předsevzato.
Avšak předsevzetí
ve vzdechu, vanu smetí
letí sváto.

Jen to je svato.
Avšak světí
dech smetí
lidské mláto.
(str. 94, Vanitas vanitatum)

Způsob řeči mi připomněl sbírky Karla Šiktance ze šedesátých let. Mohli se tito autoři inspirovat? Nebo to byl duch doby? Každopádně, sbírka stojí za přečtení.

Odkazy:

JELÍNEK, Ivan. V sobě letohrad. Brno: Host, 1998. ISBN 80-86055-37-X.

12345
1632650160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online