Wuwejův zápisník

Petr Suske: Ekologická architektura (ve stínu moderny)

15.12.2019 22:19, Wu | knihy | architektura | výběr z knih | komentáře -

obálka Ekologická architektura (ve stínu moderny)Jestliže už jsem tu měl Psychologii architektury, pak Suskeho přemítání je jednoznačně filozofie. Kniha se sice jmenuje „Ekologická“, což by mohlo naznačovat, že se bude týkat staveb alternativních, ale není tomu tak – ekologii autor chápe přirozeně a logicky, široce:

Určitá pokora je základním rysem ekologické architektury. Spíše než skromnost by tato architektura měla vykazovat ohled na souseda, komunitu, strom i celou planetu – při zachování individuálnosti požadavků na životní prostor.

Z tohoto výčtu vypývá, že současný pojem „ekologická architektura“ je velmi široký a nepřesný, protože chybí definice „ekologičnosti“ architektury.

Je to škoda. Popis typicky ekologického domu by měl vypadat jinak. Optimalizace vztahů s přírodou by měla být naplněna koncepcí spíše „přirozenou“ než „přírodní“. Běžným omylem je domněnka, že ekologická architektura reprodukuje formy převzaté z přírody. Ekologickou architekturu je nutné chápat v nejširších souvislostech. Stejně jako život, kterému má maximálně vyhovět. (Str. 119)

(Citát zmiňuje jen pár rysů; charakteristice ekologické architektury, ať dle svého pohledu, nebo z obvyklých hledisek, se autor věnuje na polovině knihy.)

Jedná se tedy o filozofii pro jakoukoliv architekturu. A je to filozofie skvělá. Působí jako pramen živé vody, když takhle píše zkušený architekt (a ne někdo z alternativců).

Ukotvení v prostředí:

Všimněte si třeba položení staveb: Horské vesnice rozvíjející skalnaté panorama svými kamennými štíty a stěnami. Těžké nízké hliněné domy říčních niv spojené s horizontálním reliéfem. Zní to jednoduše, ale je to dobrý princip. Porovnejte ho se smělou architekturou věžového hotelu v Peci pod Sněžkou – postavenou v údolí a jaksi zarovnávající rozdíl mezi údolím a horou. Je fakt, že byl postaven v době, kdy jsme zarovnávali i jiné rozdíly. (Str. 81)

Racionalita:

Le Corbusier připravoval svá převratná kritéria nové architektury na Jihu. Trávil mnoho času v Alžírsku. Tam jsou rovné střechy a lidé na nich žijí, protože během chladné noci sálají příjemně naakumulovaný polední žár. Moderna ale přepisuje tuto formu i do severské architektury, kde její funkčnost není tak evidentní. Jako modernistu by mě měla zajímat racionalita a ne módnost. Střešní terasu ano – pokud ji budu využívat k pobytu. Jinak může být iracionální. Jestliže si spočítám například náklady na stavbu, údržbu (odstraňování závad) a demolici rovné zateplené střechy s únosností na sníh a srovnám je s klasickou nezateplenou střechou s prázdným půdním prostorem, zjistím, že klasika je levnější, snadněji udržovatelná a konstrukčně čistší. (Str. 78)

Nezapomíná ale ani na krásu:

Vitruvius definuje dobrou architekturu známým „venustas, firmitas, utilitas“, tedy krásou, konstrukcí a funkčností, respektive účelností. Podmínkou je samozřejmě součinnost všech těchto faktorů. Tento princip fungoval a byl respektován po tisíciletí. Teprve moderna ho zpochybnila tvrdíc, že krása je automatickým důsledkem účelnosti. Po téměř stu letech praktikování této nové teze je ale zřejmé, že pouhá účelovost ke kráse vést nemusí. Dokáže být dokonce ohavná. (Str. 59)

Velmi působivý je už začátek, kdy na jednotlivých přikladech autor ukazuje, že co se jeví ekologicky takové vůbec být nemusí (vyčerpává zdroje, nehodí se lokality) a naopak, že jiné stavby jsou svým začleněním, plněním účelu mnohem vhodnější. Vše je samozřejmě bohatě ilustrováno komentovanými fotografiemi:

Ekologická architektura (ve stínu moderny)

Zkrátka, z knihy jsem nadšený a řadím ji k základním, „povinným“ textům o architektuře, ke kterým se budu vracet.

Odkazy:

Současná „klientská“ architektura je většinově opravdu hrozná. Myslím si ale, že klient nechce tu hrůzu, co mu laskavý architekt nakonec postaví. On většinou hledá určitou formu zakotvení ve svém prostředí, vazbu na minulost, vazbu na hodnoty, které uznává nebo je uznává někdo, koho si váží, ale třeba i na příjemné vzpomínky z cest. Fungovalo to tak odjakživa. (Str. 71)

nakladatelství ERA group, Brno 2008, ISBN 978-80-7366-112-0, cena 390 Kč

12345
1576444740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online