Wuwejův zápisník

Pavel Novák: Kačina a Chotkové

14.11.2019 22:16, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka Kačina a ChotkovéInformační brožura o rodu Chotků a jejich letním sídle je – vzhledem k miniaturnímu rozsahu 32 stran – opravdu vydatná. A velmi dobře postavená. Ani zdaleka totiž nemluví jen o tomto rodu nebo o Kačině, je to spíše stručný úvod do šlechty a jejího života, demonstrovaný na Chotcích.

První kapitola, Proměny životního stylu, je celá o šlechtickém životě. Od vzniku šlechty a dědických pravidel:

Zabezpečit rod proti bídě a společenskému úpadku v budoucnosti měl od 17. století fideikomis neboli svěřenectví, který na rozdíl od zbývajících tzv. alodních částí panství nesměl být dělen, prodán či zadlužen. Dědění bylo upraveno složitými pravidly. Nejčastější byl majorát, kdy dědil nejstarší příbuzný a primogenitura, kdy dědil nejstarší člen nejstarší větve rodu. U rodu Chotků se uplatňoval majorát a jako fideikomis byl roku 1770 vyčleněn velkostatek Veltrusy (str. 2)

přes jejich sídla, oblékání, vzdělání až po politická angažmá nebo náboženskou, charitativní a kulturní činnost.

Zvláštností Chotků bylo, že své zaměstnance a sloužící si vybírali tak, aby každý z nich uměl hrát na nějaký hudební nástroj či alespoň hezky zpívat a mohl hrát divadlo. (Str. 11)

Další kapitoly už jsou zaměřené konkrétněji na rod; Chotkovská expozice popisuje samostatný prohlídkový okruh jednotlivými salony a ložnicemi, Chotkovské zámky probírá všechna jejich sídla, Chotkovské zámecké parky ukazuje jak moc vlastníci investovali do stavby parků a pavilonů či zahrad.

Zámecký park na Kačině je starší než samotný zámek. Již roku 1789 v souvislosti s přípravou staveniště zámku byla provedena řada terénních úprav a položeny základy parku. Projekt parku vypracoval jeden z předních botaniků konce 18. století, ředitel vídeňské botanické zahrady Josef Mikuláš Jacquin (1727-1817). (Str. 19)

Kapitola Rod Chotků pak popisuje jednotlivé významné zástupce. Rod je velmi starý, první zmínky jsou už z roku 1181. Jeho zástupci se postupně vypracovali až do nejvyšších politických pater (nejvyšší kancléř v Čechách, státní správce v Tyrolsku, ministr financí všech korunních zemí, arcibiskup olomoucký, … ) a získali značný majetek.

Následují Chotkovské velkostatky a Hospodářská správa chotkovských panství; brožuru pak uzavírá zase obecněji zaměřená kapitola Vrchnostenská správa, kde se dozvíme stručný přehled daňové, soudní a právní agendy. To pro mě bylo zase velmi zajímavé, takový koncentrovaný přehled.

K podchycení poddanských povinností sloužily již od středověku urbáře, jež od 16. století začaly nahrazovat gruntovní knihy. V nich se zaznamenávaly převody nemovitostí, splácení dluhů, vyplácení výměnku i inventář movitých věcí. Knihy vedl hospodářský úředník na základě odborné zkoušky u apelačního soudu a po roce 1848 tuto agendu převzaly okresní soudy. (Str. 30)

Jak už jsem zmínil, čtení pro mě bylo plné překvapení a informací jak o šlechtě obecně, tak o Chotcích. To jméno jsem sice už zaslechl (Chotkovy sady, Žofie Chotková), ale že to byl rod tak významný mi unikalo. Takže až zámek navštívíte – rozhodně za to stojí –, nezapomeňte si koupit i brožuru.

Odkazy:

12345
1573766160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online