Wuwejův zápisník

Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu

27.05.2013 01:18, Wu | knihy | sociologie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltuKontrakulturní hnutí, ať už jsou to hippies, punkeři nebo třeba new age, stojí na základním omylu - domnívají se, že všechny konvence jsou vynucené násilím a jsou proti lidské podstatě. Jenže tak to není; abychom mohli ve větší společnosti vzájemně komunikovat a interagovat, musíme ostatním důvěřovat - a to se těžko poznává, jediné vodítko je, zda jedinec dodržuje běžné drobné konvence, pozdravy, poděkování apod. Z těchto náznaků lze odvozovat, co bude následovat. Kontrakultura konvence záměrně porušuje, aby upozornila na své myšlenky, během pár let ale je vybočující chování asimilováno a nikoho nepobuřuje. Časté vysvětlení - že konzumerismus má mechanismy, jak využít a začít prodávat cokoliv a dokáže spolknout i jakoukoliv kontrakulturu - tedy není správné, nemůže za to zvláštní schopnost zpeněžovat, ale prosté přizpůsobení, pochopení vzorce chování.

A má to ještě jeden aspekt - exkluzivitu, kterou znaky kontrakultury svému nositeli propůjčují.

Byl to způsob, jak viditelně demonstrovat odmítnutí mainstreamové společnosti, ale zároveň také způsob, jak mlčky potvrdit vlastní nadřazenost. Byl to způsob, jak vyslat signál: 'Já, na rozdíl od tebe, jsem se nenechal oblbnout systémem. Nejsem žádné tupé kolečko.'“ (Str. 134)

Ovšem tato exkluzivita je atraktivní i pro ostatní a tak narůstá snaha do skupiny vstoupit, přibývá členů a najednou se z kontrakultury stává masová kultura.

Potíž pochopitelně tkví v tom, že ne všichni mohou být rebelové - ze stejného důvodu, proč ne všichni mohou mít 'úroveň' a ne všichni mohou mít vkus. Když se ke kontrakultuře přidají všichni, jednoduše se z ní stane kultura. Pak si rebel musí vymyslet novou kontrakulturu, aby znovu získal ztracenou distinkci. Kontrakulturní styl začal jako velmi exkluzivní věc.“ (Str. 134)

Kontrakulturní hnutí má potřebu ospravedlňovat, odůvodňovat a vysvětlovat, proč jsou jejich činy lepší než systematická sociální nebo politická práce, že systém podvracejí, zasahují do hloubky. Nejen že se jim vysvětlení nedaří, protože - pokud to nejsou přímo asociální činy, které ohrožují zdraví nebo život ostatních - nakonec stejně budují exkluzivitu přitahující masy, navíc ještě odmítají tradiční řešení, která sice nedělají totální transformaci kultury a společností, ale problém by dokázala zmenšit. Autoři knihy tomu říkají „smrtelný hřích kontrakultury“. U ekologických a společenských problémů obalených ideologickým balastem přicházejí s jednoduchou myšlenkou. Tvrdí, že ekonomika by je vyřešila, kdyby ovšem věc, o kterou jde, měla správně nastavenou cenu. Že pak není nutné očekávat etiku, společenskou zodpovědnost atd.

Celá ta myšlenka, že ctnostná sebekázeň korporací nebo šetření energií spotřebiteli musí být součástí každého řešení problému znečištění, vychází z jednoho zásadního omylu. Skutečnost, že musíme být neustále napomínáni, abychom šetřili energií, neznamená nic jiného, než že její cena je prostě příliš nízká.“ (Str. 332).

Pro někoho, kdo mýtu kontrakultury podléhal, tedy i pro mě, je takové barbarské šlápnutí do tématu společenské zodpovědnosti pobuřující, jenže... kdyby byly všechny „náklady (externality) internalizované“ (Str. 333), pak by si opravdu každý rozmyslel, jestli mu plýtvání nebo znečišťování za to stojí.

Opravdu dobrý námět k přemýšlení.

A taková je celá kniha. V deseti kapitolách mimo jiné probírá zrod kontrakultury, její kořeny, dotkne se fašismu i Freuda, rozebírá co je to „normální“. Pokračuje konzumerismem a reklamou, spotřebitelem-rebelem, extrémní revoltou, analyzuje uniformy a uniformitu, doširoka se rozepíše o prestiži, značkách, „honu na cool“, mcdonaldizaci. Velmi zajímavá kapitola je věnovaná útěkům, hledání jiného, východní duchovnosti nebo alternativní medicíně, knihu uzavírá kapitola o globalismu, ekologii a „kosmické lodi Zemi“.

A protože se autorům sešla řada reakcí a komentářů, zařadili do dalších vydání i patnáctistránkový doslov, v němž se vyjadřují k výtkám, opravují omyly a diskutují nejčastější (dez)interpretace.

Pokud chcete lépe porozumět společnosti, rebelování a alternativám, rozhodně doporučuji.

Recenze: Jan Lukavec, Jana Žůrková.

nakladatelství Rybka Publishers, 2012, ISBN 978-80-87067-12-3, cena 333 Kč

12345
1369610280000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online