Wuwejův zápisník

Hana Kanisová, Miroslav Müller: UML srozumitelně

11.07.2012 01:00, Wu | knihy | počítače | komentáře -

obálka knihy Hana Kanisová, Miroslav Müller: UML srozumitelněKniha má na obálce několik bodů nebo podtitulů, které upozorňují na její hlavní výhody:

  • Poznejte jazyk UML od úplných základů
  • Srozumitelný výklad, praktické ukázky
  • Diagramy, případové studie, nástroje CASE
  • Novinky a vylepšení UML 2.0

To zní užitečně - jenže z toho se nedozvím nic o kvalitě publikace, kniha se tu chválí sama. Jaké jsou další dostupné informace? Můžu si všimnout, že se jedná o druhé, aktualizované vydání, což znamená, že o knihu je zájem. Ale především si vzpomenu, že ji doporučoval lektor UML jako výbornou...

Nesporná výhoda je založení na praxi, praktických zkušenostech - autoři pro modelový projekt vytváří všechny sady diagramů tak, jak by to dělali v reálném projektu. Díky zkušenostem dobře vědí, na co klást důraz a co rozpracovávat podrobně.

Další výhoda je přesah i mimo UML. Na některé části projektu se UML nehodí nebo nemá prostředky, autoři je přesto nevynechávají a ukazují, jak je modelovat. Například hned na začátku procesní model a diagram procesních vláken, doplněný ukázkou modelu v BPMN (business process modelling notation). Nebo datové modelování - logický, fyzický datový model, tabulky, normalizace či mapování objektů a jejich vztahů na tabulky. Na konci se kniha zmíní i o konceptu MDA, model driven architecture a analýze webových služeb pomocí UML. Mně osobně chyběl pouze deployment model, ten je v praxi také nezbytný.

Koncepce publikace vychází z metodiky Select Perspective firmy Select Business Solutions, která je iterativní (přírůstková) a založená na případech použití. Kapitola, která ji přibližuje, je ale příliš stručná na to, aby si člověk představil, v čem se liší od jiných iterativních metodik. Předpokládám, že je to nutnost, že jde o metodiku komerční, ale pokud je tomu tak, mělo to být zmíněno. Příklady jsou dělané pomocí nástroje Case Select Architect firmy Select Software Tools; nevím nakolik je rozšířený, ale já toto jméno viděl poprvé, nepsaným standardem je Enterprise Architect.

Velký důraz na metodiku, jejíž artefakty jsou zapisované pomocí UML, vede k trochu matoucí situaci - přemýšlel jsem, jestli je to opravdu kniha o UML, nebo spíše o Select Perspective. Důležitý je ale výsledek, použitelnost knihy jako návodu. A ta je nepochybná. Závěrem tedy mohu konstatovat, že kniha opravdu výborná je.

nakladatelství Computer Press, Brno 2007, ISBN 80-251-1083-4, cena 219 Kč

12345
1341961200000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online