Wuwejův zápisník

Slovo vošouchy

23.11.2010 05:58, Wu | čeština | komentáře -

Když se debata stočí k nářečním zajímavostem a účastníci se začnou trumfovat divnými výrazy, vytáhnu „vošouchy“ a téměř pokaždé zaboduji. To slovo zní tak divně, trochu vulgárně - kdo by v něm obyčejné bramboráky hledal?

Opravdu by mě zajímala jeho etymologie, jestli souvisí se „šťoucháním“ (ale brambory se strouhají), nebo s nějakým vymizelým zvukomalebným slovem (mohlo by to být třeba „šouchat“ nebo „šouchnout“, ale ani jedno jsem nikdy neslyšel a na internetu také není).

Slovo pochází z jihozápadních Čech, z Klatovska. Máte někdo nějaký tip? Nebo nářeční etymologický slovník?

Aktualizace 7.12.2010: původ slova odhalen!

Jago obětavě prošel jak Machkův Etymologický slovník jazyka českého, tak Český slovník věcný a synonymický - leč po vošouchu ani stopy. Zkusil jsem se tedy zeptat knihovny. Odpověď (citována v souladu s licencí Creative Commons z této stránky):

Dobrý den,
bohužel ani nám se nepodařilo v prohlédnutých publikacích najít vysvětlení původu slova vošouchy, toto slovo není uvedeno ani na stránkách věnovaných historické češtině (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx) . Dostupné zdroje pouze uvádějí vysvětlení pojmu vošouch /vošouchy:

* Slovník nespisované češtiny. 3. rozš. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. s. 454. ISBN 978-80-7345-198-1.

vošouch - bramborák, srov. cmunda, šterc; ze západočeského nářečí

* BĚL, Jiří. Jak se mluvilo na Přešticku : z pozůstalosti přeštického učitele Václava Vacka. Část šestá, Písmena T až Vo. Přeštice : Základní škola Přeštice, 1998. s. 459.

vošouch - bramborová plačička na omastku pečená, silnější, ze syrových bramborů majoránkou a česnekem kořeněná.

* MACHEK, V. Dodatek o názvech jídel. Naše řeč. 1946, ročník 30, č. 4-5.

Text článku je volně dostupný na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3962.

Doporučili bychom Vám obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna).

Jenže! Když jsem otevřel poslední zmíněný článek, Machkův Dodatek o názvech jídel, našel jsem toto: „Staré slovo osúch žije dosud v Merklíně u Přeštic (píše p. odb. uč. V. Vacek) jakožto vošouch = malá bramborová placka.

To bude ono; Přeměna slova osúch ve vošouch je snadno představitelná, a vznik slova také - souvislost se sušením (pečením na sucho?) ve slově zřetelně zaznívá. Machek v článku Několik názvů jídel, vážných i posměšných píše:

Slovenský posúch je 'pečivo z poškrobka'[17], t. j. bochníček nebo placka nikoli kvalitní, ale zbytková, ze zbytků těsta seškrabaného po díži, a tvarem je to slovo zajisté ze staršího osúch: na Valašsku je to koláč z chlebového těsta (= č. podplamenice), nemazaný placek[18]. Slovo osúch bylo známo i na Slovensku[19]; jeho u bylo patrně vždy dlouhé, psaní osuch, posuch (Jg.) bude asi mylné.
Poslední člen této řady, osúch, souvisí ovšem se slovy suchý, sušiti; je to vlastně postverbální jméno k slovesu osúšať, č. osoušeti. Dnešní doba pro osvětlení té významové spojitosti neposkytuje už nic. Ale od Poláků se dovídáme, že jejich osuch je 'koláč suchý, bez kvasu';

Takže díky Národní knihovně ČR (a službě Ptejte se knihovny) byl původ slova vošouchy nalezen.

12345
1290488280000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online