Wuwejův zápisník

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

16.08.2010 23:58, Wu | knihy | ekonomie | komentáře -

obálka knihy Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zlaJedno se této knize nedá upřít - historický nadhled. Všímá si a komentuje hlavní pojetí světa v Sumeru, v židovské kultuře i v křesťanství a dává jev do souvislosti s ekonomií. Teprve pak pokračuje moderními zakladateli ekonomie jako vědy a končí současnou ekonomickou krizí.

Otázka proč konat dobro (a zdali se to ekonomicky vyplácí), představovala pro židovské myšlení problém, ale Nový zákon ji z velké míry vyřešil. Zapojením nového pojmu 'nebe', který judaismus příliš nezná a nepoužívá, křesťanství otevřelo nový prostor, kde morální činy docházejí odplaty. Na tomto světě sice mohou spravedliví trpět, zatímco nespravedliví mohou žít v přebytku a hojnosti, tento svět není spravedlivý, odměna ale leží mimo tento svět, v nebi, repsektive pekle. Takové řešení palčivé otázky judaismus nezná, judaismus prostě musí řešit problém spravedlivé odplaty již na tomto světě.
Křesťanství dosáhlo uspokojivého řešení pradávného ekonomicko-morálního paradoxu o spravedlivé odměně, ale nikoli zadarmo - vyřešení tohoto paradoxu jej stálo celý Svět. Svět, který byl ve Starém zákoně světem dobrým a dějištěm dějin, se posouvá na druhou kolej, stává se hájemstvím zla a doménou Satana (který je knížetem tohoto světa).
“ (Str. 97)

Přesto se mi ale ze začátku četla špatně. Není nesrozumitelná, není nezajímavá, není psaná nijak složitým stylem, vlastně nevím, čím to je. Ale nejsem jediný, kdo o tom mluvil. Dočetl jsem ji do konce a s postupujícími kapitolami se potíže zmírňovaly až zcela vymizely, myslím tedy, že to souvisí s výlety do historie ekonomie.

Tím se uzavírá naše pomyslná osa tázání se po ekonomii zla: od Kanta, který od lidí požaduje nezištné dobro, až po Mandevilla, pro něhož všudypřítomné dobro vede leda ke společenskému úpadku.“ (Str. 190)

Pokud na podobné problémy narazíte také, neváhejte a přeskočte rovnou na část čtyři, Kacířské myšlenky. Ta je totiž skvělá, ba strhující. Tomáš Sedláček v ní ukazuje, jak moc se ekonomie vzdálila reálnému životu:

V ekonomii se však často stává nemilá věc. Model nemá ani realistické (či alespoň testovatelné, natož popperovsky falsifikovatelné) předpoklady a často se ani jeho výsledky neshodují s realitou. Co tedy v tom případě zbývá z ekonomie? Pouze střed, úsměvná podmnožina matematiky a vysoké statistiky.“ (Str. 199)

V ekonomii tak panuje dvojí potíž: v teorii musí ekonom ignorovat valnou většinu skutečného života; v praktickém ekonomickém životě pak musí ignorovat valnou většinu teorií. Ekonomie žije ve zvláštním stavu schizofrenie. Teoretizující ekonom musí zapomenout na skutečný svět (musí snít, stejně jako Descartes), jinak se ve svých modelech moc daleko nedostane. Odměnou mu bývají závěry, které jsou stejně odtažité a neaplikovatelné na reálný svět jako model samotný. Když však má ekonom hovořit o praktické ekonomii, například o hospodářské politice, zapomíná na modely (jsou mu v praxi k ničemu), odhazuje nepotřebný sofistikovaný teoretický aparát a hovoří ze zkušenosti. Používá logiku, jíž se dostává i (zkušenému) sedlákovi.“ (Str. 209)

Jak málo ekonomie dbá na základní pojmy, definované často pomocí tautologie. Například užitek. Učebnice ho raději nedefinují, proto si autor pomůže si slovníkem, který mluví o uspokojení, štěstí, radosti a postupně větu přepisuje až dojde k tomu, že užitek je... užitek. Tím se ovšem dá vysvětlit cokoliv.

Buď definujeme užitek úzce, jako například užitek pramenící z obchodovatelných statků - pak však dojdeme k závěru, že model homo oeconomicus neumí vysvětlit veškeré lidské chování. Ekonomové se však s tímto (testovatelným) závěrem nespokojili a předefinovali termín užitek tak, aby zahrnoval vše - včetně (domnělého, očekávaného) užitku z odměny posmrtného života. Tímto zahrnutím všeho pod termín užitek se i z Jana Husa nebo sv. Františka stává sobecký maximalizátor vlastního (byť posmrtného) užitku. Ekonomie se tím propadla do marxistických tenat popperovské nefalsifikovatelnosti a netestovatelnosti modelu, který de facto říká, že člověk dělá to, co dělat chce (maximalizuje užitek, který si každý definuje sám).“ (Str. 201)

Nebo jak dalece jsou dnes zkreslovaní ekonomičtí klasikové:

Stát má podle Keynese hrát proti tendencím trhů: když všichni bujaře spotřebovávají, má vláda šetřit a vytvářet rozpočtové přebytky. Když spotřeba vázne, stát má naopak spotřebovávat a vytvářet deficity.
Současná hospodářská politika ovšem není v žádném případě keynesiánská, jak se často mylně píše. Vzali jsme si totiž k srdci jen polovinu tohoto poučení a perverzně ji zvrátili: státy sice ekonomiku povzbuzují, ale v dobách špatných i dobrých. Žijeme v době neustále deficitních rozpočtů. Současné finanční injekce by byly obhajitelné, kdyby jim předcházelo šetření v dobách přebytku. To se ovšem nestalo. Naopak jsme si zvykli jako na samozřejmost na zběsilá tempa růstu, dopovaného státní spotřebou na dluh. Vlády prakticky všech zemí do ekonomiky nalévaly veřejné peníze i v dobách, kdy žádná taková pomoc nebyla potřeba.
“ (Str. 235)

Inu opravdu kacířské myšlenky, tím spíše, že se jedná o ekonoma exponovaného a úspěšného - jinak by těžko mohl být hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB, v minulosti poradcem prezidenta Havla, ministra financí a přednášet na univerzitách. Za pozornost také stojí jeho blog na Aktuálně.cz.

Ještě ke knize: používá dvojí číslování stránek, například +97 -176, které ukazuje kolik máte přečteno a kolik ještě zbývá. Nezvyklé, ale užitečné.

Moderní ekonomie se zabývá růstem. Co možná nejhladším a největším. Neřeší, kam takový růst spěje; ani nefilozofuje nad jeho smyslem. Zdá se však, že konzumní studna štěstí je již vytěžena a že dalším navyšováním bohatství šťastnější nebudeme.“ (str. 240)

Recenze nemá smysl uvádět jednotlivě, na stránkách nakladatelství jsou všechny.

nakladatelství 65. pole, Praha 2009, ISBN 978-80-903944-3-8, cena 299,- Kč

12345
1281995880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online