Wuwejův zápisník

Velká písmena na nákladních autech

07.10.2009 21:18, Wu | doprava | komentáře -

Každou chvíli vidím náklaďák s velkým písmenem A v bílém čtverci přibližně 40 krát 40 cm. Co to znamená? Protože nejsem jediný, kdo si tuto otázku položil, bylo dohledávání poměrně snadné.

Symbol A na nákladním autě

Velkým písmenem A musí být označené vozidlo, přepravující odpad po veřejně přístupných komunikacích. Nařízení je obsaženo v zákonu o odpadech, resp. ve vyhlášce 374/2008 Sb. Cit. §2 odst. 1: „Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

Symbol A na nákladním autě

Odstavec 3 pak říká, že odstavec 1 se nevztahuje na vozidla M1 a N1. Kategorie vozidel jsou definované v příloze k zákonu č. 56/2001 Sb., „M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla, N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

Když jsem si začal všímat symbolů, objevila se i písmena další; už ne ve velkém bílém poli, ale v zeleném a kulatém.

Symboly L a 3 na nákladním autě

Písmeno L znamená, že nákladní vozidlo má odhlučněný motor a proto může v Rakousku jezdit i v noci (z Lärmarmes Kraftfahrzeug)

číslo označuje, jakou evropskou emisní normu auto splňuje. Pro každé číslo jsou u každé kategorie vozidel definované maximální emise škodlivin (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, nespálené uhlovodíky, pevné částice). Hodnot je spousta, ale obecně platí, že čím vyšší číslo, tím přísnější norma a ekologičtější provoz. Více na autorevue.cz.

Písmeno G je německá obdoba téhož, nehlučné vozidlo (z Geräuscharmes Fahrzeug). Požadavky nejsou tak přísné jako u L.

Písmenem S jsou označena „superekologická“ vozidla, splňující alespoň normu Euro 2 (platí v Rakousku)

Písmeno U označuje tiché a málo emitující náklaďáky, tedy nahrazuje kombinaci L a S (také Rakousko)

A na závěr písmeno K, cit.: „Nákladní vozidla určená na dodávku nebo vyzvednutí vyměnitelných nástaveb (kontejnerů) nebo přípojných vozidel, která jsou užita v rámci kombinované dopravy“ (zdroj autoklub.cz, odtud jsem také mj. čerpal informace o ostatních písmenech).

Aktualizace 21.8.2016: přidaná další ilustrační fotografie auta vozícího odpad.

12345
1254943080000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online