Wuwejův zápisník

James W. Sire: Za novými světy

25.08.2009 23:21, Wu | knihy | filozofie | komentáře -

obálka knihy James W. Sire: Za novými světyKniha chce být průvodcem po necelé desítce světových názorů, a přestože autor zastává světonázor teistický, podařilo se mu po většinu doby udržet dostatečnou míru nezávislosti a snahy o objektivitu - takže jeho dílo skutečně může jako průvodce dobře posloužit.

Než si řekneme o zpracovávaných světonázorech, měli bychom probrat, co pod nimi autor rozumí. Str. 16: „Světový názor je soubor předpokladů (či domněnek), které si vytváříme (vědomě či podvědomě) o povaze světa.“ To je ale hodně abstraktní definice, proto James W. Sire nabízí další pohled (tamtéž). Světonázor je souhrn nejzákladnějších odpovědí na těchto sedm otázek:

 • Co je prvotní formou existence - skutečným jsoucnem? (Bůh / bohové / hmotný svět)
 • Co je podstatou světa kolem nás? (stvořený nebo nezávislý / chaotický nebo uspořádaný / hmota nebo duch / subjektivní přístup člověka nebo nezávislá objektivní existence)
 • Co je člověk? (vysoce složitý stroj / dřímající bůh / osoba vytvořená k obrazu Božímu / opice bez srsti)
 • Co se s člověkem děje po smrti? (podléhá osobnímu zániku / přechází do vyššího stádia existence / odchází do světa stínů)
 • Jak je možné vůbec něco poznat? (jsme vytvořeni k obrazu vševědoucího Boha / vědomí a rozumnost se vyvinuly v evoluci)
 • Jakým způsobem poznáváme, co je správné a co ne? (jsme stvoření k obrazu Boha, jehož charakter je dobrý / člověk sám určuje co je dobré a co ne / představy o správnosti se vyvinuly pod tlakem snahy o přežití)
 • Jaký význam nese historie lidstva? (dějiny mají uskutečňovat záměry Boha nebo bohů / připravovat ráj na zemi / připravovat nás na soužití s Bohem)

Popsáno je zde šest až devět světonázorů (to není chyták; záleží jestli bereme nihilismus jako světonázor, jestli rozlišujeme ateistický a teistický existencialismus atd.). Každopádně kapitol je sedm:

 • Svět ve znamení slávy Boží: Křesťanský teismus
 • Svět jako hodinový stroj: Deismus
 • Mlčení konečného prostoru: Naturalismus
 • Nulový bod: Nihilismus
 • Za hranicemi nihilismu: Existencialismus
 • Cesta na východ: Východní panteistický monismus
 • Oddělená realita: New Age

Celá koncepce je podařená, kapitoly zároveň sledují i vývoj v čase a ukazují, jak jednotlivé světonázory přicházely na scénu jako reakce na nové objevy, jaké měly nedostatky a jaké jsou na ně odpovědi.

Zatímco v teismu má bůh všechno pevně v rukách a je neustále přítomný, je osobní a prozíravý, v deismu už všudypřítomný není, svět pouze stvořil a nechal svému osudu, nestará se o něj. Naturalismus se již bez Boha obejde úplně, primární je hmota, vesmír je uzavřený systém a člověk je složitý „stroj“. Dovedením naturalistických problémů do extrému se objevuje nihilismus. Je-li všechno stroj, pak jsme plně determinovaní a svoboda nebo volba neexistují. Stejně tak má problémy etika nebo gnozeologie, vše ztrácí smysl. Odpovědí na nihilismus je existencialismus. Jeho ateistická verze uznává, že vesmír se skládá z hmoty, ale člověk skutečnost vidí ve svou podobách, subjektivní a objektivní. Z toho vycházejí další důsledky a definice, hodnoty vytváří člověk, je svobodný apod.

Dosavadní světonázory mají všechny nějaké háčky a problémy, proto se objevují snahy přijmout východní panteistický monismus. V něm spousta problémů vůbec neexistuje nebo nedává smysl, zato se objevují jiné nepřekonatelné komplikace. Cykličnost času, karma, átman a brahma jsou západnímu myšlení cizí. Poslední světonázor, jehož vznik autor sledoval průběžně, a jehož popis kompletně přepracoval, klade ohromný důraz na člověka a jeho já. On je bohem.

Snad až na popis New Age, který je poněkud roztříštěný (stejně jako celé hnutí), jsou všechny kapitoly srozumitelné a čtou se dobře. Knihu uzavírá shrnutí, v němž autor dochází k závěru, že jediný bezrozporný a uspokojivý světonázor je křesťanský teismus. To je odvážné tvrzení, tady je rozporů a argumentů celá hromada (mrkněte na Bůh jako psychický virus), ale selektivní slepota je u teistů normální. Každopádně autor se svůj pohled na věc nesnaží povýšit na univerzální pravdu.

12345
1251235260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online