Wuwejův zápisník

Vladimír Liška: Český bestiář

07.03.2008 22:09, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Vladimír Liška: Český bestiářKniha má podtitul "Pátrání po smyslu českých dějin" a to byl - spolu s letmým prolistováním - důvod, proč jsem si ji pořídil. A hned po přečtení úvodu, kdy se Vladimír Liška proplétá kolem onoho mysteriózního smyslu dějin, jsem si pomyslel: „Doufám, že na konci zjistí, že pátrání po smyslu dějin je nesmysl a že hledat se dá tak maximálně určující nebo hlavní motiv. Smysl je atraktor v budoucnosti, dějiny jsou vystřelené z minulosti...“ Dnes, po přečtení, můžu říct, že mé doufání bylo naplněno tak nějak šalamounsky. Ano i ne. Ne že by hledání smyslu zavrhl, ale ani žádný nenašel.

Tak či onak, hledání smyslu našich národních dějin je svého druhu otazníkem neustále nastolovaným a nedořešeným. Názorů i soudů předních českých historiků bylo mnoho a stejně tak by tomu bylo jistě i dnes. Jde o jakýsi druh specificky českého flagelantství, které započalo érou národního obrození a poté se v toku dějin objevovalo zas a zas. Ale hledání smyslu našich dějin připomíná až příliš sisyfovskou práci a navíc bylo a je vždycky až příliš ideologicky podmiňované. A nadále zůstává nepopiratelným faktem, že za mnohé tragédie, jež náš národ postihly, jsme si mohli ve skutečnosti sami.
Zcela záměrně jsem v prologu k této knize tuhle věčně provokující otázku opět zdůraznil a pokusil se čtenáře provést alespoň zčásti staletími minulosti našeho národa. Neboť co je důležitější, než dát prostor k často tak dramatickému svědectví dějin samotných? A smysl? Ten je dán v té nejobecnější rovině přece tím, zda národy i přes nejrůznější regresivní etapy svého vývoje směřují k tomu nejdůležitějšímu - totiž k pokroku a k hledání spravedlivějších a pro život mravnějších a snesitelnějších zítřků. A v tomto směru nebyl ani náš národ žádnou výjimkou a není o nic lepší, ani horší, než národy jiné.
“ (str. 278)

Pak zmíní hledání vlastní identity, roli bezejmených mas, tvůrčí činnost lidu a zase konstatuje, „že neexistuje žádný a pro nás nějaký výlučný, či jediný smysl vlastních dějin. Těch vývojových linií bylo mnoho a za každou můžeme vysledovat její specifický obsah. Smysl českých dějin je tak složen z jednotlivých pramenů pevného provazce, z nichž každý má svou zvláštní podobu. A vždy, za všech okolností další utkávané prameny tohoto lana směřují k budoucnosti. A cíl? Ten je přece zřejmý. Zachování národa. To platí dnes, stejně jako to platilo před staletími.“ (Str. 282)

Osobně doporučuji příliš se smyslem dějin v úvodu a v epilogu nezabývat a pojímat knihu jako studii dějin. A ne jen tak ledajakou - mimořádně srozumitelnou a kompaktní studii. Letopočtů tady najdete jen minimum, místo toho se zabývá souvislostmi, vlivy okolních zemí, mocenskými snahami a motivacemi. Začíná nejstaršími pověstmi a mýty, upozorňuje na to, co Kosmas zamlčel (Sámova říše a Velká Morava?), pokračuje bojem o český stát (první knížata), nemůže vynechat braniborskou nadvládu, husitství (a samozřejmě ukazuje, že jak heroizace, tak naprosté odsuzování jsou zcestné), Bílou horu, katolickou normalizaci, národní obrození, a pokračuje první republikou, protektorátem, odsunem Němců, komunistickým pučem, rokem 1968, komunistickou normalizací, sametovou revolucí i vstupem do EU.

Pro kované historiky to není, ale já se toho dověděl opravdu hodně. Autorův web je poněkud zastaralý, tato kniha na něm vůbec nefiguruje, recenzi jsem také žádnou nenašel, tak snad jen odkaz na anotaci na stránkách nakladatelství.

12345
1204924140000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online