Wuwejův zápisník

Milana Hrušáková: Sňatek a paragrafy

09.10.2007 17:32, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Milana Hrušáková: Sňatek a paragrafyTaké se kolem vás všichni žení a vdávají? Nějaká mánie, tohleto... No ale proč se o institutu manželství něco nedozvědět, obzvlášť když zmíněnou knížku mají v Levných knihách za celých devatenáct korun. Vybral jsem jako ukázky několik zajímavostí.

Zákon o rodině ve svém původním znění tvrdil, že manželství se uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství. Po novele v roce 1992 už slevil, manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Jak vidno, pragmatismus ubral harmonie a posílil péči o děti.

Církevní sňatek začíná také na matrice a jediné, čím se - z hlediska práva - liší, je osoba pověřená k přijetí souhlasného prohlášení snoubenců. Církví, které mohou oddávat, je u nás 21, což je poměrně dost. Najdeme mezi nimi jak tradiční, třeba Jednotu bratrskou, tak alternativní až sektářské, jako jsou Svědkové Jehovovi. Možnost oddávat vyplývá z registrace na Ministerstvu kultury ČR, které se Svědkům Jehovovým podařilo roku 1993 dosáhnout (popřením svého učení).

Z formulace našeho zákona o rodině lze dovodit, že i kdyby se náhodou manželství uzavřelo bez přítomnosti svědků, nemělo by to vliv na jeho platnost a manželství by vzniklo. Ovšem najít náhodného svědka je snadné, příbuznost navíc není překážka.

Průběh občanského sňatku byl popsán směrnicí ministerstva z roku 1955. O dest let později byla její platnost zrušena a směrnice nebyla nahrazena žádným jiným předpisem. Přesto nebo právě proto se podle ní obřad vykonává dodnes. Jedna zajímavost z postupu - kdyby náhodou některý ze snoubenců odpověděl "ne", měl by oddávající chvíli počkat a zeptat se ho znovu. Teprve až by odpověděl "ne" podruhé, měl by obřad být ukončen.

Je také možné uzavřít sňatek v nebezpečí smrti, pak nemusí být oddávající matrikář nebo zástupce obce, která matriku vede, ale jakýkoliv starosta. Případně kapitán lodi nebo letadla (v cizině). Nejsou nutné dokonce žádné doklady, naopak svědci nutní jsou.

Je tam i řada dalších zajímavostí ohledně neplatnosti, nevzniknutí manželství a příslušných překážkách, ale na to už se budete muset podívat sami.

12345
1191943920000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online