Wuwejův zápisník

Václav Budinský: Gymnázium

28.10.2006 11:38, Wu | knihy | komentáře -

Václav Budinský: GymnáziumHumoristický román to prý je. Já nevím, zasmál jsem se jen jednou, při popisu Kroužku falešného zpěvu při nepovinném předmětě latině, zkratka KFZPNPL (str. 218). Chyba je nejspíš u mě - ostatní to musí bavit, když jde už o páté vydání. Nerad bych ovšem říkal že je to špatná kniha, popisuje první rok na gymnáziu, rázovité profesorky a profesory, a především nejrůznější akce dvojice recesistů Budinského a Bureše. Každý kdo podobný ústav absolvoval si jistě s nostalgií a s potěšením vzpomene na obdobné pedagogy či svérázné spolužáky.

Vznikl tak základ nových vědních disciplín, kterými jsme se v následujících třech letech nadšeně zabývali. Jednalo se o pedagografii, prospěchologii a recesiologii, tedy o teorii učitelozpytu, vědu o prospívání a vědu o recesích. Uvedené tři disciplíny tvořily veliké komplexní učení zvané bubuismus (bubu pochází z prvních slabik našich jmen Budinský, Bureš). Tomuto učení jsme zasvětili mnoho času. Jak jeho teoretické konstrukci, tak i ověřování pravdivosti a praktické využitelnosti. Učitelozpyt, (výzkum učitelů), byl nezbytný pro prospěchologii, ale i sám o sobě poskytoval řadu zajímavých poznatků. Prospěchologie vytvářela základ učení. Definovali jsme ji jako vědu o metodách docilování maximálního efektu při minimu vynaložené energie ve vyučovacím procesu, případně i v jiných procesech. Věda o recesích z praktického hlediska jen doplňovala celé učení, ale námi byla nejvíce oblíbena, vždyť recese v tom prvém smyslu slova se postupně stávala hlavním smyslem našeho života jak doma, tak i ve škole, odpovídala našemu zaměření i povaze a měla mít hlavní podíl na tom, aby se studium pro nás stalo činností nejen přijatelnou, ale dokonce i potěšující a zábavnou.“ (str. 16)

Ano, vím že hned první věty knihy upozorňují na tehdejší značnou mentální vyspělost autora, jenže i přesto mi nějak nehrají vznešené otázky po světě, filozofii a smyslu vesmíru. V prvním ročníku gymnázia. V patnácti letech. Všudypřítomná poetika mi také s popisovaným věkem příliš nesouzní:

Čas zraje obdivuhodně a zajímavě. Někdy s bratří s kosmickou rychlostí, jindy i slimák na procházce ho předhoní rychlostí rychlovlaku. Někdy dozrává do fantastických květů krásy, jindy do šeredných podob ošklivosti. Tak podivuhodně a nevypočitatelně zraje náš vezdejší čas.“ (str. 114)

Nebo celkové vyjadřování:

Permanentně nás provázelo podivné duševní rozpoložení. Příjemná a povznášející radost z výsledků úspěšné tvůrčí práce byla promíchána s nepříjemnou úzkostí, plynoucí z odpovědnosti a ze strachu, jak dopadne náročná práce příští. Časopis Rozsviť lampu, jako vše opravdové a veliké v lidských životech, obohatil nás o širokou škálu pocitů a dojmů. Umožnil nám ubírat se ke krásnému cíli a bát se, zda cíle dosáhneme. Zasáhl jako rozmarné děcko mučivě i slastně do našich tehdejších dnů.“ (str. 146)

Nic z uvedeného mi samo o sobě nevadí, ale tady tomu prostě nevěřím. Než si to koupíte, zkuste třeba první kapitolu na autorově webu.

12345
1162028280000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online