Wuwejův zápisník

Maria Fürst: Filozofie

08.10.2006 22:31, Wu | knihy | filozofie | komentáře -

Maria Fürst: FilozofieNa první pohled vynikající učebnice filozofie. Aktuální, moderní, řazená podle problémů a otázek, nikoliv podle chronologie (rozuměj nejsou to dějiny filozofie). Na druhý pohled pořád ještě dobrá učebnice filozofie, ovšem se slabšími úseky. Ježto jsem filozofický nevzdělanec, pro posuzování kvalit učebnice jsem dokonalý materiál. Když dokáže vysvětlit problematiku tak, abych ji pochopil, je dobrá. Když ne ...

První takový byl pan Aristoteles v kapitole o bytí. Autorka vyjmenovala všechny ty kategorie jsoucna, substance, akcidencie, potenciálnost, aktuálnost, možnost a skutečnost, čtyři příčiny jsoucna, apod., jak se dá všechno posuzovat, ale chybí shrnutí, smysl. Druhý byl pan Heidegger. Chápu že u něj je problém v hloubce jeho myšlení, nicméně to co jsem si z jeho nauky o tom, proč je vůbec jsoucno a ne spíše nic odnesl, je pouze potvrzení mého dosavadního tvrzení (že filozofie je z větší části slovíčkaření). To asi není cíl učebnice :). Takových míst tam bylo víc.

Skvělé je, že každou oblast vysvětluje s využitím maxima citátů, takže je vidět nejen co filozof popisoval, ale také jak to dělal, jak se vyjadřoval. Samozřejmě to k plnému pochopení nestačí, když se nějaký traktát nebo přednáška zmenší na několik stránek, těžko to bude srovnatelné, ale rozhodně je to správnější přístup. Jenže... zase chybí shrnutí a upozornění na nedostatky, které se později pokoušel vyřešit někdo jiný. Třeba u takového Marxe by rozhodně neškodilo říct, co je na jeho teorii špatně.

U zkoušky z analytické chemie mi pan profesor povídá, že je to se mnou těžké, že je na mě vidět pragmatismus, že jsem se naučil jen tolik, abych zkoušku udělal, a že se mu to nelíbí. A že mi dá vybrat, jestli chci trojku, nebo přijít příště znovu. Vybral jsem si trojku, načež profesor pravil, že to jen potvrzuje pragmatický přístup. Těžko vysvětlovat, že jsem už rok chodil do práce na plný úvazek a nezbýval čas, cítil jsem se pod psa. Dohodli jsme se, že mu u státnic ukážu, že takový nejsem. Po pravdě řečeno si nejsem jistý, co jsem mu vlastně u státnic ukázal, protože tam jsem měl úplně jiné starosti :). Kvízová otázka - jestlipak víte, proč se dává kyselina dusičná do hnědých lahví a ne do zelených? Já to nevěděl, ale nenechali mě být, dokud jsem to nevymyslel. Když si ale dnes čtu citát jednoho z pragmatiků, možná měl pan profesor pravdu, alespoň částečně:

Ch. S. Peirce: „Je třeba ukázat, že téměř každá věta ontologické metafyziky je buď nesmyslné prázdné mluvení - v němž je jedno slovo definováno jinými slovy a tato slova zase jinými, aniž by bylo někdy možné dojít až k reálnému pojmu -, anebo je vysloveně absurdní: jakmile všechen tento balast odhodíme, pak z filozofie zbývá celá řada problémů, které lze zkoumat pozorovacími metodami pravé vědy - a k jejichž pravdě lze dospět i bez oněch nekonečných nedorozumění a sporů. pro něž se největší z pozitivních věd stala pouhým krácením času nezaměstnaných duchů, jakousi šachovou hrou, jejímž účelem je neužitečná zábava a metodou opisování z knih“ (str. 111).

Ne že bych tak věřil že vše lze vyřešit pozorováním a pravou vědou, ale to slovíčkaření ...

Zpátky ke knize - ačkoliv by se asi dala vylepšit, pořád je to jedna z lepších učebnic filozofie, které jsem četl. A dost potíží, které s ní mám pramení z toho, že nemám rád velké množství krátkých textů, ať už jsou to encyklopedie, sbírky povídek nebo takovéto učebnice. "Rychlé" texty se mi asi špatně zařazují do myšlenkové mapy.

12345
1160339460000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online