Wuwejův zápisník

Anatolij Někrasov: Egregory Strážní andělé?

24.02.2006 00:09, Wu | knihy | komentáře -

Egregory Strážní andělé?Egregory jsou "energoinformační útvary neboli psychické bytosti, které lidé stvořili a s nimiž jsou sjednocováni". Vznikají "z psychických výronů formujících se nad velkými společenstvími lidí, etniky, státy, některými stranami a náboženskými sdruženími". "Jsou spojeny s určitými lidskými idejemi, přáními a snahami". Ze svých přívrženců egregory čerpají energii a zároveň lidi mění, ovlivňují jejich chování i myšlenky.

Líbí se mi myšlenka egregorů. Je velmi inspirativní, nabízí se souvislost s morfickými poli Ruperta Sheldrakea, kolektivním nevědomím C.G.Junga, psychologií davu, magickým působením a bůhví čím ještě.

Nelíbí se mi myšlenka egregorů jako myslících, osobních entit. Třeba takováhle věta: "proto jsou mnohé egregory zainteresovány na rozvoji lidského rozumu a vydávají na to spoustu sil." Proč by měly egregory usilovat o něco konkrétního, cíleně někoho držet atd.? O to se člověk postará sám. Stejně tak čerpání energie z lidí. Chápu to spíš tak, že člověk sám egregor vyživuje; už jen tím, že sdílí jeho hodnoty.

Celkově je ovšem kniha poněkud podezřelá a je adept na aplikaci mého Klíče k rozpoznání duchovního romantismu... A hle, z pěti bodů odpovídá hned čtyřem. Tak třeba tajná bratrstva - v první třetině je přepis poselství El Moryi, "tibetského pána prvního paprsku boží vůle, hlavy dárdžílinské rady Velkého bílého bratrstva." Krásný příklad.

Takže to zatratíme? Ale to přijdeme i o následující myšlenky...

  • "Ostatním lidem můžeš dát jen to, co sám máš. Upevni své zdraví, vytvoř šťastnou rodinu i celý rod a potom pomáhej ostatním, aby se i oni naučili žít šťastně."
  • "Bez vnitřní harmonie nelze řešit žádné úkoly, neboť jen vnitřně harmonický člověk nepodléhá žádným idejím zvenčí. je samostatný a nepotřebuje berličky."
  • "Idea není dobrá sama o sobě, ale jen v souvislosti s konkrétní situací. je nutno směřovat nikoliv od myšlenky k životu, ale od života k myšlence, idea musí vyrůstat ze života, neboť tak je život bohatší."

"Podle mého mínění jakékoliv zřeknutí se světa a tělesnosti může člověka přivést jen a jen k nějakému egregoru, ale nikdy ne k pravdě" (str. 89)

Ale mám-li to shrnout... ano, nechť o ně přijdeme.

12345
1140736140000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online