Wuwejův zápisník

Co znamená (sic!) ve větě

14.09.2005 20:22, Wu | praktické | čeština | komentáře -

Onehdy jsem v nějakém článku narazil na výkřik sic! v závorce. Už jsem ho viděl mockrát a jeho význam víceméně tušil, ale teprve teď se vynořila otázka: "Co PŘESNĚ to znamená?". Takže jsem se šel podívat do pravidel, kde to nebylo. Nebo jsem to přehlédl. Pak do přehledu tipů z jazykové poradny, kde to taky nebylo. A nakonec na internet, kde „(sic!)“ sice bylo, mockrát, ale použito, nikoli vysvětleno.

Další kroky vedly na ABZ slovník cizích slov, který říká: „sic [sík] znamená ‚takto‘ a je to upozornění, že nejde o tiskovou chybu“. Zajímavé. A já bloud to považoval za upozornění na rozpor nebo zdůraznění něčeho, něco jako „hle“. Vysvětlení máme, jenže v následujících příkladech trochu pokulhává, tam se o záměně s tiskovou chybou příliš mluvit nedá:

  • povolení jeho těžby, nebude-li existovat možnost [sic] použít jako mezní případ [sic] institut veřejného zájmu(zdroj)
  • zařazením strojírenství mezi prioritní výzkumné (sic!) oblasti(zdroj)
  • utvářet obraz toho, co je kulturní a co ne (sic!)(zdroj)

Naštěstí slova „kdo hledá, najde“ platí obecně, takže i já jsem nalezl. Nalezl Asterixův lexicon s výkladem slova sic mezi latinskými výroky, který zní: „Má upozorňovat na správnost textu nebo na důležitost některé jeho části."“ Latinské výroky, neměl bych se náhodou podívat do latinsko-českého slovníku? Určitě měl. IUS Romanum Miroslava Černého: „tak!“ a „přesně tak“.

K výsledku jsem se tedy dobral a slovem sic! můžu:

  • vesele označovat schválně napcané(sic!) chyby pravopisné, možná i věcné
  • upozorňovat na informace nedozírné(sic!) důležitosti

Bohužel mě nejvíc láká označovat tím paradoxy nebo rozpory ve větách, což je vlastně použití problematické (sic!). Takže ho nebudu psát vůbec... Jak to vidíte vy?

Aktualizace 18.12.2008
Protože na článek přichází stále hodně lidí, a protože GeoN v prvním komentáři popsal význam slova sic! naprosto výstižně, připojuji jeho vysvětlení přímo sem:
... "(sic!)" říká: a přesně takhle to myslím a jedině takhle, a to přesně tak, jak je to napsáno (i kdyby se čtenář jakkoli podivoval)... a to lhostejno, zda je tato "přesnost" jazyková (formální), anebo obsahová ...

Aktualizace 31.7.2015:
Tomáš Mottl v komentářích doplnil historii a původní použití slova sic, děkuji:
pochází z latiny, avšak není to zkratka, nýbrž první slovo z latinského rčení ‚sic erat scriptum‘, přeloženo ‚tak psáno jest‘ či ‚tak bylo psáno‘.
Původní význam (sic) byl prostým zdůrazněním toho, že předchozí text je citován (přepsán) přesně, přibližně ve smyslu ‚vypadá to divně, ale tak to tam prostě bylo napsáno‘, nověji i jako zdůraznění obsahu předchozího textu.

12345
1126722120000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online