Wuwejův zápisník

Erazim Kohák: Domov a dálava

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2021-01-26 21:08:32
Ok, dobře, necháme tu diskuzi na jindy a jinam. Díky za upozornění na tento rozměr národnostního problému.
Mungo
2021-01-26 19:18:34
Morava? Jak velký problém to je? Už nějaký ten rok sleduju veřejné dění a moravský patriotismus ke mně doléhá spíš jako recesistické akce.
Je to velký problém pro Moravany, kteří vůbec nezamýšlejí pořádat nějaké recesistické akce. Všechno také souvisí s pojmy Čechy / Česko, kde Čechy nejsou automaticky Česko, ale žádné Čechy administrativně neexistují.
Velmi dobře mají poměry (i lexikálně) vyřešeny ve Spojeném království: Velká Británie s historickou Anglií, Walesem a Skotskem.

Nehledě na to, že když se vrátíme k výše uvedenému - národ nerovná se stát. A hlásit se k národu moravskému, ať je definován jakkoliv, nikdo nikomu nebrání, ne?
Správně - národ nerovná se stát a naopak - stát se nerovná národ.
Nebrání v přihlášení k národnosti - jak se to vezme.
V textaci rozsudku Krajského soudu v Brně z 8. 10 .2020 je výslovně uvedeno:

"Podle zdejšího soudu tvoří Moravané, respektive občané České republiky na Moravě, konstitutivní část českého národa, která má jednak plná a neomezená práva coby občané České republiky a která nenaplňuje znaky národnostní menšiny ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o právech příslušníků národnostních menšin.
V tomto směru přihlášení se k moravské národnosti lze chápat i jako výraz teritoriální, historické či kulturní sounáležitosti s Moravou coby regionem (či jejími jednotlivými regiony) se specifickou kulturou či nářečím.
*Již z preambule Ústavy České republiky plyne, že Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ, v rámci něhož jsou si rovni."*

Poslední odstavec je nesmysl, protože z preambule ústavy nic takového nevyplývá.

Je to všechno poněkud mimo původní zaměření vašeho blogu a vyžaduje hlubší diskuzi, ke které nechci vaše stránky zneužívat.
Wu
2021-01-25 23:14:49
Mungo, moc nevím co si s tím komentářem počít - co tím chceš vyjádřit?
Přírodní vymezení historických zemí nemá s kulturním pojetím národa mnoho společného, odebírání půdy komunisty s administrativním rušením země také ne.

Co je ten dlouhodobě neřešený bolák, zasetý politiky bez toho, že by si vůbec uvědomovali, jak deformují tisícileté historické skutečnosti ?
Teď myslím u nás; ne někde na blízkém východě, kde se hranice rýsovaly od stolu (https://blog.wuwej.net/2019/11/21/tim-marshall-v-zajeti-geografie.html).
Morava? Jak velký problém to je? Už nějaký ten rok sleduju veřejné dění a moravský patriotismus ke mně doléhá spíš jako recesistické akce.
Nehledě na to, že když se vrátíme k výše uvedenému - národ nerovná se stát. A hlásit se k národu moravskému, ať je definován jakkoliv, nikdo nikomu nebrání, ne?
Mungo
2021-01-24 16:23:39
Mungo
2021-01-24 14:37:52
"Američané nemají sebemenší pochopení pro naši představu národa jako kulturního společenství. Nation jsou pro ně obyvatelé jednoho území podléhající jedné vládě, tedy občané jednoho státu, nositelé jednoho pasu ? či prostě určitý stát, který je vydává."
Američané mají federální stát - společenství historických států se stanovenými pravomocemi (některé supluje federální vláda) a hranicemi.

Československo mělo své historické země (s mnohem hlubšími mořeny, než státy USA) , rovněž geograficky definované a zemské sněmy. Také jsem se narodil v Československu, ale na Moravě - kteroužto zemi komunisté nejprve administrativně zrušili a poté odebrali lidem rodnou půdu fyzicky znárodněním pozemků.

Současná Česká republika je zkráceně nazývána Česko, anglicky Czechia.
Tak, jako se pan Erazim Kohák vědomě rozhodl, že chce být Čechem, já jsem Moravan ve smyslu jeho definice "Národ považujeme za zásadně kulturní pojem, tedy za něco, co se ustavuje vnitřně, kulturní sounáležitostí a přesvědčením."
Česko / Czechia (ani takzvaný "malý státní znak") žádnou zemi Čechy, Morava a Slezsko nezná - přesto jou přirozeně, samotnou přírodou vymezeny.
Stačí se podívat na fyzickou mapu s vyznačením toků řek. Čechy spadají do povodí Labe, Slezsko je v povodí Odry (obojí patří k úmoří Severního moře). Morava má svou stejnojmennou řeku ústící do Dunaje a náležející k Černému moři.

Nehodlám rozpoutávat diskuzi na téma národ v jakémkoliv kontextu.
Konstatuji, že je to dlouhodobě neřešený bolák, zasetý politiky bez toho, že by si vůbec uvědomovali, jak deformují tisícileté historické skutečnosti.