Wuwejův zápisník

Jan Keller a Lubor Tvrdý: Vzdělanostní společnost?

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2010-02-17 23:34:27
Martin Stárek: nevím jestli GeoN ještě blog čte, ale určitě už nekomentuje, tedy zareaguju alespoň já.
"Co nás nutilo studovat", "Co motivovalo takového kantora učit"? Keller určitě není zastánce tržního mechanismu, ba naopak (také jsem tu psal nějaké laické připomínky v seriálu Trh a konkurence - http://blog.wuwej.net/groups.html#trh-a-konkurence). Láska k oboru, jiné hodnoty než peníze by to vysvětlily dostatečně, ale i v rámci koncepce "Chrám, výtah, pojišťovna" jsou snadno osvětlitelné společenskou prestiží.

(k dalším námětům se vrátím později)
Martin Stárek
2010-02-17 01:06:57
Milý GeoN, myslím, že s těmi programy, které vzdělávají, to není tak tragické. Počítač napojený na internet se ve znalostní společnosti stává primárním zdrojem informací, zde skutečn nahradil učitele, ten ale získává novou roli. Učitel neučí, učí se žák (to je ten posun od "teach" k "learn") a učitel je mu pomocníkem, průvodcem (viz Komenského Labyrint). To klade samozřejmě na žáka i učitele nové nároky, ale výsledkem je svobodnější vzdělávání - místo jediné pravdy, kterou přinášel učitel a bylo třeba ji bezchybně reprodukovat, je dnes svoboda názoru, který si student musí vytvořit. Ne všichni tuto změnu vítají, a to nejen učitelé, ale i sami studenti, pro které je mnohdy pohodlnější něco bezmyšlenkovitě přepapouškovat, než si zformovat svůj vlastní názor a ještě ho umět obhájit. Taková seminárka zkopírovaná z Wikipedie nebo Primátu (Ctrl+C -> Ctrl+V), kterou si student ani nepřečte, prostě ji okopíruje a ono mu to projde, protože ani učitel to nečte, to je bohužel univerzitní realita dneška.

U nás na univerzitě máme taky bodový systém. Nejsem z něho nadšený, ale co s tím naděláš, nějaká metrika být musí. Systém 100 bodů je stejně zrůdný jako známky 1 až 5, ale záleží jenom na kantorovi, jak si s tím poradí. Při současném masovém odchovu vysokoškoláků, kdy budovy praskají ve švech, učebn jsou přeplněné a kantoři učí dvojnásobek toho, co dříve, je ale nějaký individuální přístup spíše utopií. Dřív jsem učil v malých skupinách a znal studenty jménem, dnes ani nedohlédnu na konec učebny, kde sedí 100 a více studentů. Nemluvím o přednášce, ale o cvičení! Pravda je, že dříve studovali jenom gymnazisté, a to ještě ti nejlepší, zatímco dnes má maturitu i vyučená kadeřnice, a tak má nárok jít na VŠ. Nic proti kadeřnicím, ale já raději, když stříhá vlasy, než aby studovala na manažerku, kyž na to očividně nemá. Takový gymnazista zase neumí melír...

A k tomu splácání vzdělání. Vyjdu-li z toho, že student se především učí sám, záleží na to, co si splácáš. Pokud přistoupíš na tu hru na masový odchov, budeš do školy chodit jenom dva dny v týdnu, a to hlavně, aby ses viděl s kamarády, seminárky opíšeš, testy na počítači oblbneš s pomocí taháku, pak si ale nestěžuj, že máš splácané vzdělání. Nikdo tě nenutil tuto hru přijmout. Mohl jsi klidně studovat jako generace otců a dědů, kteří byli ve škole od rána do večera, seděli v knihovnách a studovnách a dřeli, vymýšleli seminárky vlastní hlavou, rysy a diplomky si nenechávali dělat ve firmách, které se tímto způsobem živí, ale dělali je sami. Pochopitelně na pivko a na holky bylo míň času (ale taky se našel), ale člověk si ze školy skutečně něco odnesl. A tím nemyslím jenom diplom.

P.S. Ještě nikdy jsem nevyhodil studenta pouze o jediný bod. To by bylo především moje selhání. O každého studenta bojuji. Někdy ale vidím, že bojuji jen já, protože on ani nemá zájem. To je pak smutné.

A ke Kellerovi a Hruškovi - Tvrdému, resp. k jejich knížce. Chrám, výtah, pojišťovna - je to hezké, ale zajímalo by mne, co byla vysoká škola v době, kdy nástupní plat vysokoškoláka byl 1150 Kčs, zatímco vyučený automechanik měl už ve 20 letech 2 500 Kčs + melouchy. Co nás nutilo studovat, když jsme věděli, že s vysokoškolským vzděláním budeme na tom hůř, než když se vyučíme a půjdeme do praxe?

A co nutilo univerzitní profesory po revoluci zůstat na školách, když se zvedly platy vysokoškoláků v praxi (zejména v bankách a v justici), ale platy učitelů zůstaly stejné? Co motivovalo takového kantora učit, když věděl, že jeho studenti budou mít nástupní plat vyšší, než má on těsně před důchodem po 30 letech praxe a s profesorským titulem? Kdyby fungoval 100% tržní mechanismus, tak by na školách zůstali akorát tak vrátní. Samozřejmě někteří odešli, ale mnozí zůstali, přestože měli vidinu mnohem vyšších platů jinde. Proč?
Wu
2008-04-23 22:56:59
Jo takhle, já myslel ty představy, že by počítač suploval učitele. Tohle je fakt děsivé. Zrovna jsem začal číst Jerryho Mandera, V nepřítomnosti posvátného, ve vztahu k počítačům mluví o podobném problému, ačkoliv zatím spíš o rychlosti a vztahu k nukleární válce (napsal to před lety, myšlenky ale zůstávají aktuální).
GeoN
2008-04-23 12:26:37
Wu
2008-04-22 22:29:18
Jo, chápu... Takže nejhorší co může být je, když vzdělává stroj. Počítačový program... naštěstí tahle vize technooptimistů prakticky nikde nefunguje [úsměv].
GeoN
2008-04-22 20:07:45
Wu
2008-04-21 21:06:15
Já nevím, vycházím z vlastní zkušenosti se samostudiem a sebevzděláváním - ale nejspíš i to je důsledek a způsob vyrovnání se s civilizačním substrátem...
Blue
2008-04-21 16:15:20
Wu
2008-04-21 07:33:34
GeoNe, když jsem se s Tvou myšlenkou školy jako produkce pracovní síly setkal poprvé, nezdála se mi, ale musím říct, že se mi čím dál tím víc potvrzuje.
Skutečné vzdělání mezi osobami, ano. A co sebevzdělání, samostudium, jak to tam zapadá? Je to odchylka, nebo další úroveň?
Tribun
2008-04-20 17:56:16
Já to tušil, Geone, že napíšete mnohem lépe než já, co jsem chtěl říct ;-)
GeoN
2008-04-20 15:54:24
Kellera z ne příliš důsledně sleduji - ale tuhle knížku jsem v ruce neměl ... každopádně díky na upozornění.

***

Tribune, Wu ...

... víte, mé mínění je takové, že v JAKÝCHKOLI(!) školských systémech NIKDY primárně neběželo o skutečné vzdělání. V těchto systémech běží o "produkci pracovní síly" na rozhraní (a konkrétně-situačních "sítech") d-F/Dp - a to jak "negativně" (tedy tak, že běží o "odpad" = "označení" člověka "nevzdělaného", a tedy "produkci" tohoto "nevzdělaného") tak, samozřejmě - ale až mezně-"v koncích", "pozitivně". Dle mého mínění v zásadě platí, že ve všech "oficiálních" školských systémech je primární ona polorovina "negativní" - tedy o "produkci nevzdělanců", tedy těch, kdo byli (a pak trvale jsou) ze vzdělávání vyloučeni(!!!)

Kde se tedy "děje" a vždy "dělo" skutečné vzdělání? - hmmm, možná se to bude zdát divné, ale "ve škole" určitě ne, i když takováto "škola" jistě mohla být a byla "společenským kontextem" tohoto "dění". Skutečné vzdělání se totiž vždy "dělo" a "děje" především "v soukromém vztahu" mezi osobami a osobnostmi, takříkajíc: "od srdce k srdci".

Zásadním je ovšem a určitě ona takzvaná "vzdělanostní společnost", což není nic jiného než jiné "jméno" pro post-industriální civilizační "substrát" :) - zde je podstatné právě to, že do přímé vstupuje "aktivní" duševní statek (jakožto archetyp bychom mohli vzít počítačový program, že ano Wu? :) a dochází tak k přechodu do "vzestupné" d-F/Dp k substituci F->D, což samozřejmě vede i ke změnám nároků na "low level" pracovní sílu .. a to až do podoby masové výroby "dělníků s diplomem". Díky tomu dochází doslova ke ZPRŮMYSLNĚNÍ školských systémů, a tedy i k jejich ZÁSADNÍMU OD-KULTRUNĚNÍ(!!!) - mimochodem jistě jste si "všimli" všech těch "kvantifikovatelných" bodových systémů "studia" a tak dále a tak dále = i to jsou zcela konkrétní úkazy tohoto procesu zprůmyslnění vzdělávání, jež:

... ze školských systémů vyřazuje právě a především onen "OSOBNÍ STYK" v jehož kontextu se "dělo" zmíněné skutečné vzdělání(!!!)

"Vzdělaný" člověk již a předem nemá být "individuálním originálem", jež "vzniká" ve zcela "individuálně originálních" podmínkách, nýbrž právě jen "kopií" nějakého přesně "vyladěného" a "nakalibrovaného" vzorce pracovní síly, která má být masově distribuována na "trh s prací". Zcela samozřejmým důsledkem je pak hluboká a plošná degradace "oficiálního" vzdělání a vzdělávacích institucí - obojí je zcela podřízeno zájmům a potřebám vlastníka (a zde a takto třeba i státu jakožto "zaměstnavatele") na pracovní sílu. To pochopitelně vede k citovanému:

"... vzdělaná populace se stahuje do svých soukromých světů, kde se snaží žít nezávisle na centru politické moci ve snaze zajistit si své cechovní výhody."

... a tedy i:

"Heslo společnosti vzdělání, které již půl století zní naprosto stejně, zakrývá tu skutečnost, že v nové verzi vzdělanostní společnosti se vlastně ani tak nejedná o samotné vzdělání, a už vůbec v ní nejde o společnost. Jedná se spíše o nouzovou strategii individuální záchrany v situaci, kdy všechny dosavadní pojistky udržení sociálního statusu a zajištění jsou vyřazovány a přestávají fungovat."

Obecně je tato "znalostní" či "vzdělaností společnost" stavem a dějem GENERÁLNÍHO útoku na skutečnou (a kulturně fundovanou) vzdělanost, zásadním útokem na intelektuála jakožto na "třídu" i jakožto "jednotlivce" ... a skutečnost je taková, že jde mnohem spíše o PLOŠNĚ prudké SNÍŽENÍ a OBLUDNOU DEFORMACI "obecné" vzdělanosti.

Dle mého jde celkově o děj VELMI NEBEZPEČNÝ(!), protože i zde dochází k předběžné eliminaci v zásadě jakékoli možnosti korigovat vlastnický systém - to je opravdu velmi vážná věc. :( Řešení existuje - ale o tom jindy ... až se k tomu dokopu přes tu logiku (nějako jsem si na tom "ulít") a další rozepsané věci ... :) ... nějako nejsem "ve své kůži", ale kuríruju se. :)
Lenočka
2008-04-18 23:42:49
To vypadá velmi zajímavě. Poznamenávám si do čtecího notýsku.
Wu
2008-04-18 19:22:04
BlackCat: nebudeš litovat, myslím

Tribun: mě hlavně zarazila ta mytologie, která se nepotvrzuje, je to překvapivé
Tribun
2008-04-18 09:21:51
Netušil jsem, že je situace tak vážná, i když vyloženě překvapen nejsem. Keller dokázal formulovat (a podložit) to, co jsem sám spíše tušil.

Jsem zvědav, vyjádří-li se Geon. Myslím, že toto je téma, které ho velmi zajímá, a v poslední době se jej několikrát dotkl i u sebe.
BlackCat
2008-04-17 18:31:20
Zajímavé. Kellera mám ráda, takže si knihu určitě přečtu.