Wuwejův zápisník

Amartya Sen: Etika a ekonomie

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2008-03-03 08:37:57
lucienne: myslím že jsem ho u Tebe i v nějakém článku zahlédl [úsměv]. Taky mě zaujal.
lucienne
2008-03-01 19:54:16
Amartya Sen byl můj vysněný ekonom, o kterém jsem psala jak na zkoušce veřejné politiky, tak na zkoušce veřejné ekonomiky. Prostě - byla to láska na první pohled. :)
Wu
2008-02-26 09:19:55
jm: ale ne [úsměv]. Fyzicisté vycházejí z neoddiskutovatelné síly gravitace, která na rozdíl od lidí nedisponuje ani subjektivními žebříčky hodnot, ani individuálními motivacemi.
Redukce moralisty na fyzikální těleso je jiný vztah než redukce moralisty na ekonomické těleso, protože v prvním případě je hybatelem gravitace (u níž jsme hodnoty a motivace neobjevili), zatímco v druhém případě je hybatel moralista (který, alespoň většinou, nějaké ty hodnoty mívá).

Dobrý pokus [úsměv].

jm
2008-02-26 09:13:25
Pojem ekonomista je asi stejně přínosný jako pojem fyzicista. Fyzicisté jsou odporné zrůdy, podle kterých má každý padat dolů, navíc ještě nejlépe zvyšující se rychlostí. Ve své zvrhlosti si k tomu ještě vymýšlejí vzorečky a radují se, jak jim všechno padá a jaké teplo vytvoří při nárazu.

Naštěstí jsme tu my, praví moralisté, kteří na jejich špatnost a nekonečnou omezenost poukazujeme. Nenechme se redukovat na fyzikální těleso, na takové hrátky ve svém životě nepřistoupím.
Tribun
2008-02-22 18:50:31
Tresen, já myslím, že nejsme ve sporu.

Jenom bych rád uvedl na pravou míru jednu věc: "ekonomismus" není můj termín, od někoho jsem ho přebral (neptejte se od koho, už nevím), ale považuji ho za natolik výstižný, že jej používám.
tresen
2008-02-22 16:20:01
Wu
2008-02-21 23:04:51
zcr: hehe, to je výborné prohlášení. Nazval bych to zákon laboratorního výzkumu. [úsměv]

Děd nevěd: už na prvních stránkách učebnice ekonomie jsem narazil na vynechání "neekonomických potřeb". No jo, ale když k uspokojení neekonomických potřeb (výstup na horu) spotřebuju ekonomické prostředky (vybavení)...

Tribun: jako obvykle přímo k jádru věci. Ekonomismus, to je moc pěkný pojem. Ideologická doktrína...

Blue: ještě že jsem s jasanismem do kontaktu příliš nepřišel [úsměv]
Tribun
2008-02-21 18:54:35
Hůř, Blue. Tam kde deprivant jasanista pouze vztekle prská žluč, tam ekonomista jedná. Může si přitom spolehnout na to, že najde dostatek nohsledů, kteří mu budou oddaně sloužit jenom pro blaho z toho, že sloučí "té správné věci", a ochotně se vzdají své svobody, jen když výměnou za to získají možnost připravit alespoň o kousek svobody někoho jiného. To víte, Blue, služba osvobozuje. Od svědomí a od odpovědnosti za své činy zcela určitě. I když je to jen iluze.
Blue
2008-02-21 11:06:39
Tribun
2008-02-21 09:36:26
Skutečná ekonomie se bez etiky docela dobře obejde, protože pouze studuje a popisuje, ale nehodnotí a neformuje. To, s čím se setkáváme dnes a denně, není ekonomie, ale EKONOMISMUS. Ekonomismus je normativní a formativní doktrína, která určuje, co a jak by měl člověk dělat. Člověk má (pozor, zde není může) podle ní dělat cokoliv, co povede k maximalizaci jeho osobního USPOKOJENÍ, a nesmí (nikoliv nemusí) přitom brát ohledy na společnost a další ekosystémy, ve kterých žije. Podle ekonomismu se má člověk chovat tak, jak by byl jedinou bytostí ve světě, který byl stvořen neomezený a s nevyčerpatelnými zdroji a byl předurčen k tomu, aby sloužil jí a pouze jí. Jakákoliv spolupráce je podle ekonomismus hřích, ctností je pouze vykořisťování. Nakonec i ekonomismus má svoji etiku, založenou na ryzím pragmatismu.
Děd nevěd
2008-02-21 08:24:09
Myslím, že se chovám ve smyslu mého "vlastního zájmu". Jsem si ale naprosto jist, že to nemůže vést k mému "fyzickému" zbohatnutí. Čistě ekonomický pohled na svět je totiž zdrcující nuda.
zcr
2008-02-21 00:14:37
Aneb: "Za přísně kontrolovaných vnějších podmínek (tlaku, teploty, vlhkosti vzduchu...) se každý živý organismus chová, jak ho právě napadne."